کشمش‌خانه

مدیریت محصولات زراعتی در دوره‌ی کرونا:

asd

ساخت چهار هزار و ۳۳۲ کشمش‌خانه
در قالب «طرح مدیریت محصولات زراعتی در دوره‌ی کرونا»، به منظور جلوگیری از فاسد شدن عمده‌ترین محصول باغداری افغانستان، چهار هزار و ۳۳۲ کشمش‌خانه‌ی جدید به هزینه‌ی یک میلیارد و ۷۳۲ میلیون و ۸۳۷ هزار و ۵۰۰ افغانی ساخته می‌شود. این کشمش‌خانه‌ها در ولایت‌هایی ساخته می‌شود که بیش‌ترین تولید انگور را داشته باشند.
هر کشمش‌خانه ۱۶ تن انگور را به کشمش بدل می‌کند. به این ترتیب، امسال در حالی که صادرات ممکن است ممنوع بماند، اما با ساخت این کشمش‌خانه‌ها جلو فاسدشدن ۶۹ هزار و ۳۱۲ تن انگور که سال‌های قبل صادر می‌شد، گرفته می‌شود.
در جریان ساخت کشمش‌خانه‌ها برای ۲۱ هزار و ۶۶۰ تن زمینه‌ی کار موقت فراهم می‌شود.
پس از تکمیل کار این کشمش‌خانه‌ها، در هر کشمش‌خانه برای دو نفر و در مجموع برای هشت هزار و ۶۶۴ تن کار دایمی ایجاد می‌گردد.
بدل‌سازی انگور به کشمش، نه تنها از فاسدشدن انگور اضافی جلوگیری می‌کند، بل باعث ارزش‌افزایی این محصول می‌شود، زیرا قیمت کشمش بلندتر از انگور و عمر کشمش به مراتب بالاتر از میوه‌ی اولی آن است.

لینک‌های مرتبط: