کشمش‌خانه

جزییات ساخت کشمش‌خانه‌ها در قالب پروژه مدیریت محصولات زراعتی

ساخت کشمش‌خانه‌های جدید
در قالب «طرح مدیریت محصولات زراعتی» به منظور جلوگیری از فاسد شدن عمده‌ترین محصول باغداری افغانستان، سه‌هزار و ۹۳۲ کشمش‌خانه جدید با هزینه بیش از ۱.۶ میلیارد افغانی ساخته می‌شود.

این کشمش‌خانه‌ها در ولایت‌هایی ساخته می‌شود که بیش‌ترین تولید انگور را داشته باشند.
هر کشمش‌خانه ۱۶متریک تُن انگور را به کشمش بدل می‌کند. به این ترتیب، با ساخت این کشمش‌خانه‌ها جلو فاسدشدن حدود هفتادهزار متریک‌تُن انگور گرفته می‌شود.
بدل‌سازی انگور به کشمش، نه تنها از فاسدشدن انگور اضافی جلوگیری می‌کند، بل باعث ارزش‌افزایی این محصول می‌شود، زیرا قیمت کشمش بلندتر از انگور و عمر کشمش به مراتب بالاتر از میوه‌ی اولی آن است.

لینک‌های مرتبط: