پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری ( HVCDSP )

mail-admin
hvcdsp

نام پروژه:

پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری (HVCDSP)

موقعیت:

یازده ولایت افغانستان (کابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، وردگ، ننگرهار، کنر، لغمان و بامیان)

تمویل کننده:

بانک انکشاف آسیایی (ADB)

مدت پروژه:

ماه دسمبر ۲۰۱۸ تا دسمبر ۲۰۲۴

تطبیق کننده:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با همکاری بانک انکشاف آسیایی

بودیجه مجموعی:

۷۵ میلیون دالر امریکایی

هدف نهایی پروژه:

رشد متوازن اقتصادی، رشد محصولات زراعتی و امنیت غذایی، رشد تسهیلات و تاسیسات زنجیره ارزش باغداری و ارتقای ظرفیت های ملی جهت رشد صادرات میوه جات و سبزیجات.

معرفی پروژه

بانک انکشاف آسیایی در ماه میزان سال ۱۳۹۷ هـ ش به سلسله کمک‌های بلاعوض خویش پروژه دیگری را به ارزش ۷۵ میلیون دالر امریکایی به جمهوری اسلامی افغانستان تحت نام « پروژه ی سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری » منظور نمود.
این پروژه بالای رشد و ثبات اقتصاد متوازن تاثیر داشته، که تاثیرات عمده این پروژه در بخش تولید محصولات باغداری، بازاریابی این محصولات و افزایش قیمت یا ارزش این محصولات خواهد بود، این پروژه با در نظرداشت استراتیژی انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالدرای و استراتیژی همکاری‌های بانک انکشاف آسیایی با افغانستان، طرح و دیزاین گردیده است.

اهداف اساسی:

I.    رشد و بهبود زیربناها و تسهیل زنجیره ارزش محصولات باغداری
II.    رشد و ارتقای ظرفیت ملی برای انکشاف صادرات محصولات باغداری

این پروژه به سکتور باغداری افغانستان: (i) موثریت پروسس تجارت‌های محلی زراعتی از طریق انکشاف ظرفیت های بازاریابی (ii) عصری ساختن تولید محصولات زراعتی از طریق تحقیقات تطبیقی واستفاده از وسایل بهتر زراعتی، اعمار گلخانه‌های عصری و ایجاد تاسیسات زراعتی در زمین‌های زراعتی (iii) رشد و انکشاف محصولات باغداری افغانستان و برند ساختن تجارتی این محصولات به سطح بین المللی.

ساحه کاری:

در قدم نخست این پروژه میوه‌جات چون سیب، زرد آلو، شفتالو، آلو، آنار، گیلاس، بادام و انگور و در بخش سبزیجات کچالو، پیاز،‌ بانجان رومی، و دیگر نباتات گلخانه‌یی را در نظر می‌گیرد. پروژه مذکور در یازده ولایت افغانستان (کابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزني، وردگ، ننگرهار، کنر، لغمان و بامیان) تطبیق می‌شود. این پروژه در بخش تعویض واردات و رشد صادرات میوه‌جات خشک و تازه کشور سهم ارزنده را ایفا خواهد کرد.

دونوع پروژه فرعی از طریق این پروژه تمویل میگردد:

 1.  پروژه‌های فرعی متشبثین زراعتی که عبارتند از:
 • اعمار مراکز پروسس و بسته‌بندی میوه‌جات و سبزیجات.
 • تهیه و تدارک نمودن وسایل و ماشین آلات بسته بندی.
 • تاسیس سردخانه‌های عصری (اتموسفیر کنترول شده).
 • نصب لابراتوارها در مرکز پروسس به منظور تضمین کیفیت محصولات.
 • معرفی نمودن سندها و استندردهای بین المللی به متشبثین زراعتی به هدف مطمین ساختن انها از کیفیت و صحی بودن محصولات.
 • ایجاد لابراتوارهای کشت انساج ((Tissue Culture جهت تولید کچالوی  تخمی و روتساک‌های کلونل.

 1. پروژه‌های فرعی، که برای دهاقین اختصاص یافته و از طریق این پروژه تطبیق می‌گردد، عبارت اند از:
 • اعمار گلخانه‌های عصری.
 • اعمار سردخانه‌های صفر انرژی برای پیاز و کچالو.
 • احداث باغ‌های متراکم.
 • احداث و چیله کردن باغ‌های انگور .
 • اعمار کشمش خانه‌ها.
 • استفاده موثر از منابع آب و ایجاد حوض ها برای دهاقین جهت تامین آبهای مزرعه و نیز نصب کردن سیستم های آب به شکل قطره ای.

به منظور تطبیق پایدار پروژه، سهم متشبثین در تمویل پروژه های فرعی ۵۰ در صد و سهم دهاقین ۲۰ درصد میباشد. این پروژه توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در هماهنگی با وزارت مالیه و همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی تطبیق می‌گردد.

فعالیت‌های اساسی پروژه HVCDSP در سال (۱۳۹۸)

 • استخدام کارمندان برای پروژه در مرکز و ولایات مربوط.
 • خریداری وسایل و تجهیزات اداری و تکنالوژی معلوماتی .
 • ترمیم دفاتر ساحوی پروژه.
 • ارایه ورکشاپ‌های آموزشی برای کارمندان پروژه و نیز برای دهاقین و مشبثین زراعتی.
 • ارایه ورکشاپ‌های اگاهی عامه در رابطه پروژه برای دهاقین و متشبثین زراعتی.
 • خریداری پنج عراده موتر برای پروژه.
 • شناسایی متشبثین زراعتی و تشویق آنها برای کار کردن با پروژه.
 • اگاهی عامه از طریق نمایشگاه بادام باغ به منظور شناسایی مشبثین زراعتی.

فعالیت‌های اساسی پلان شده پروژه HVCDSP در سال (۱۳۹۹)

 • تهیه و تدارک و هم‌چنان ایجاد یک  گل خانه عصری در ولایت لغمان.
 • احداث ۱۵ هکتار باغ‌های متراکم ( ۷ هکتار در ننگرهار ، ۵ هکتار در لغمان و ۳ هکتار در کنر )
 • اعمار ۱۰ ذخیره‌های آب ( دو باب در ننگرهار، دو باب در لغمان و شش باب در کنر )
 • اعمار ۱۰ باب ذخیره خانه‌های صفر انرژی برای کچالو ( چهار باب در لغمان چهار باب در ننگرهار و دو باب در کنر )
 • اعمار ۲۰ باب ذخیره خانه‌های صفر انرژی برای پیاز )۱۰ باب در لغمان، ۶ باب در ننگرهار و ۴ باب در کنر )
 • نصب سیستم آبیاری برای ۱۵ هکتار به شکل قطره ای برای مزرعه به شمول محافظت آن برای دو سال ( ۷ هکتار در ننگرهار ، ۵ هکتار در لغمان و ۳ هکتار در کنر )

فعالیت‌های در حال اجرای پروژه در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹

فعالیت های پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری در چوکات پروژه مدیریت محصولات زراعتی فعالیت های ذیل را روی دست گرفته که از میان این فعالیت ها یک قسمت آن تکمیل گردیده و فعالیت های دیگر تحت کار قراردارند.

در کل حدود ۱۹۲ باب کشمش خانه، ۳۹۴ باب ذخیره خانه صفر انرژی برای کچالو، ۳۴۳ باب ذخیره خانه صفر انرژی برای پیاز و ۳۰۰ پایه خشک کننده آفتابی در یازده ولایت افغانستان در نظر گرفته شده بود که شرح این فعالیت ها قرار ذیل میباشد.

قابل ذکر است که در جریان شش ماه گذشته سال روان بخش تشبثات زراعتی نیز سه پروژه فرعی را برای تصویب به بانک انکشاف آسیایی فرستاده است که بودیجه پلان شده برای این سه پروژه ($2800000) میباشد و سهم پروژه (HVCDSP) حدود  ($1200000) میباشد.

ولایت

ولسوالی (دری)

نوع فعالیت

 

 

 

 

مجموعه فعالیت ها

تحت پوشش

پیشرفت (%)

ملاحظات

 

 

کشمش خانه

ذخیره خانه پیاز

ذخیره خانه کچالو

سردخانه

خشک کن آفتابی

 

 

 

 

بامیان

مرکز

0

2

35

0

4

41

41

70%

 

 

یکاولنگ # 1

0

0

27

0

4

31

31

65%

 

 

شیبر

0

1

21

0

4

26

26

60%

 

 

کهمرد

0

26

12

0

4

42

42

65%

 

 

صیغان

0

10

0

0

4

14

14

60%

 

 

مجموع

0

39

95

0

20

154

154

64%

 

غزنی

مرکز

20

3

30

0

10

63

63

20%

 

 

قره باغ

11

6

13

0

10

40

40

25%

 

 

خواجه عمری

0

0

7

0

8

15

15

20%

 

 

 

31

9

50

0

28

118

118

22%

 

پکتیکا

شرنه

2

9

5

0

8

24

24

60%

 

 

یوسف خیل

6

9

5

0

8

28

28

60%

 

 

ارگون

0

0

0

0

6

6

6

80%

 

 

یحی خیل

0

6

7

0

6

19

19

65%

 

 

 

8

24

17

0

28

77

77

66%

 

وردگ

میدان شهر

0

8

11

0

5

24

24

40%

 

 

چک

0

1

19

0

5

25

25

35%

 

 

سید آباد

0

25

46

0

5

76

76

30%

 

 

نرخ

0

1

15

0

5

21

21

35%

 

 

دایمیرداد

0

0

17

0

4

21

21

30%

 

 

جلیز

0

0

1

0

4

5

5

30%

 

 

 

0

35

109

0

28

172

172

33%

 

پکتیا

گردیز

0

3

19

0

5

27

27

60%

 

 

احمد آبا

0

1

8

0

3

12

12

70%

 

 

سید کرم

0

4

9

0

3

16

16

60%

 

 

زرمت

0

33

0

0

4

37

37

50%

 

 

خمکنی

0

0

0

0

3

3

3

60%

 

 

میرزاکه

0

0

4

0

4

8

8

60%

 

 

شواک

0

0

0

0

3

3

3

50%

 

 

خدران

0

0

0

0

3

3

3

70%

 

 

 

0

41

40

0

28

109

109

60%

 

لوگر

پل علم

27

55

45

0

8

135

135

60%

 

 

محمد آغه

1

35

30

0

7

73

73

50%

 

 

چرخ

0

1

4

0

7

12

12

60%

 

 

خوشی

0

0

0

0

6

6

6

55%

 

 

 

28

91

79

0

28

226

226

56%

 

کابل

شکردره

14

0

0

0

2

16

16

80%

 

 

گلدره

12

0

0

0

2

14

14

80%

 

 

استالیف

11

0

0

0

2

13

13

75%

 

 

فرزه

12

0

0

0

2

14

14

75%

 

 

میربچه کوت

18

0

0

0

2

20

20

80%

 

 

کلکان

16

0

2

0

2

20

20

70%

 

 

قره باغ

23

0

0

0

2

25

25

80%

 

 

پغمان

2

1

1

0

2

6

6

70%

 

 

چهارآسیاب

0

34

0

0

2

36

36

90%

 

 

موسهی

0

26

0

0

2

28

28

95%

 

 

بگرامی

0

10

0

0

2

12

12

90%

 

 

دهسبز

17

10

0

0

2

29

29

70%

 

 

خاکجبار

0

10

0

0

2

12

12

90%

 

 

ناحیه شهری

0

6

1

0

2

9

9

95%

 

 

 

125

97

4

 

28

254

254

81%

 

ننگرهار

کامه

0

0

0

0

7

7

7

25%

 

 

کوز کنر

0

0

0

0

7

7

7

25%

 

 

بهسود

0

0

0

0

7

7

7

25%

 

 

بتی کوت

0

0

0

0

7

7

7

25%

 

 

 

0

0

0

0

28

28

28

25%

 

کنر

چوکی

0

0

0

0

7

7

7

25%

 

 

خاص کنر

0

0

0

0

7

7

7

25%

 

 

مروره

0

0

0

0

7

7

7

25%

 

 

اسدآباد

0

0

0

0

7

7

7

25%

 

 

 

0

0

0

0

28

28

28

25%

 

خوست

اسماعیل خیل

0

0

0

0

7

7

7

100%

 

 

تنی

0

0

0

0

7

7

7

100%

 

 

گربز

0

0

0

0

7

7

7

100%

 

 

مرکز

0

0

0

0

7

7

7

100%

 

 

 

0

0

0

0

28

28

28

100%

 

لغمان

مهترلام

0

0

0

0

14

14

14

85%

 

 

قره غه ئی

0

0

0

0

14

14

14

80%

 

 

 

0

0

0

0

28

28

28

75%

 

 

مجموع عمومی

192

336

394

0

300

1222

1222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احداث باغ های متراکم در ولایت های شرقی کشور

برای ۱۸ تن از دهقانان در ولسوالی های کامه و کوز کنر ولایت ننگرهار در مساحت ۵۰ جریب زمین، باغ های لیمو (نوع یوریکا و فیمینیلو) احداث گردیده است که کار این باغ ها به گونه کامل تکمیل گردیده است. همچنان برای ۱۸ تن از دهقانان ولایت کنر و ۱۲ تن از دهقانان ولایت لغمان با لترتیب در مساحت ۲۳ جریب زمین و ۳۷ جریب زمین باغ های متراکم لیمو نوع ( یوریکا و مایر) و در ولایت لغمان نوع ( یوریکا و فیمینیلو) احداث گردیده است که کار این باغ ها نیز به گونه کامل تکمیل گردیده است.

 

دفاتر ساحوی پروژه و معلومات ارتباطی آن:

پروژه ی سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری در یازده ولایت افغانستان فعالیت دارد که دارای چهار دفتر ساحوی ذیل اند:

 1. دفتر ساحوی ولایت ننگرهار

مسؤل ساحوی: محمد یعقوب گلزی

شماره تماس: ۰۷۷۵۵۵۵۴۳۰

آدرس الکترونیکی:  yaqub.gulzai@mail.gov.af

 1. دفتر ساحوی ولایت پکتیا

مسؤل ساحوی: عارف روشان

شماره تماس: ۰۷۰۳۶۰۶۱۱۶

آدرس الکترونیکی:  marif.roshan@gmail.com

 1. دفتر ساحوی ولایت غزنی

مسؤل ساحوی: نثار احمد عبیدی

شماره تماس: ۰۷۹۳۴۸۲۲۰۰

آدرس الکترونیکی:  nisar.obaidee@mail.gov.af

 1. دفتر ساحوی ولایت بامیان

مسؤل ساحوی: سید فهیم سادات

شماره تماس: ۰۷۰۰۶۲۴۸۰۲

آدرس الکترونیکی:  fahim.sadat@mail.gov.af