گالری رسانه

سردخانه‌های صفر انرژی در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل!

فارم تحقیقاتی گندم ولایت کاپیسا

۶۹ هزار۹۱ فامیل به گونه مستقیم با اعمار و بازسازی ۱۲۷ شبکه آبیاری از مزیت‌های آن مستفید می‌شوند

ساخت شبکه‌های آبیاری در ولایت بلخ، نیازمندی‌ دهقانان به آب را کاهش داده است

آغاز کار تنظیم ۱۵۱هزار هکتار آبریزه در ۲۵ ولایت!

با بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری در ولایت هرات، تغییرات چشم‌گیری در زراعت این ولایت رونما شده است

ساخت شبکه‌های آبیاری در بدخشان، باعث بهبود مدیریت آب از سربند الی مزرعه شده است

آغاز کار ساخت ۱۲۷ شبکه آبیاری

وزیر زراعت این پروژه‌‎ها برعلاوه افزایش حاصلات یک‌نوع همبستگی را بین اهالی و قُرا به‌میان می‌آورد و رابطه حکومت را با مردم زیادتر می‌سازد

وزارت زراعت آبیاری و مالداری به منظوراستفاده موثر از آب در زراعت طی سال‌های گذشته برنامه‌های موثری را عملی نموده که سبب کاهش چهل در صدی ضایعات آب در مزرعه گردیده است.

بهره برداری ۱۳۳ شبکه آبیاری

د اولولګولو ۱۲۷ شبکو د رغنیزو چارو پیل

کار ساخت ۱۲۷ شبکه آبیاری آغاز شد

آغاز کار تنظیم ۱۵۱هزار هکتارآبریزه در ۲۵ ولایت

مدیریت و تنظیم موثر آبریزه‌ها، نقش کلیدی در جلوگیری از فرسایش خاک، تقویت آب‌های زیر زمینی، تقویت پوشش نباتی و حفظ تنوع زیستی دارد.

بزودی تنظیم ۱۵۱هزار هکتار آبریزه

Pagination