گالری رسانه

ترویج کشت چیله‌ای در ننگرهار

آغاز بهره‌برداری سه مسلخ بزرگ و معیاری

افزایش تولید بودنه از طریق ماشین جوجه‌کشی در بلخ

کشمش خانه‌ها

سردخانه های پیاز و کچالو

سردخانه‌های صفر انرژی سیب و انار

دستگاه‌های خشک کننده میوه و سبزی

بهره برداری۱۰۶۸۵ پروژه مدیریت حصولات زراعتی

آغاز کار ساخت ۴۵۰۸ پروژه‌ی مدیریت محصولات زراعتی

در این هفته، بهره‌برداری و کار بیش از ۱۵هزار پروژه مدیریت محصولات آغاز می‌شود۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

بهره برداری ۱۳۳ شبکه آبیاری

د اولولګولو ۱۲۷ شبکو د رغنیزو چارو پیل

کار ساخت ۱۲۷ شبکه آبیاری آغاز شد

آغاز کار تنظیم ۱۵۱هزار هکتارآبریزه در ۲۵ ولایت

عسل از تمام ولایت های افغانستان در نمایشگاه محصولات زراعتی به نمایش گذاشته شد

دومین روز نمایشگاه محصولات زراعتی در بادام باغ کابل

Pagination