شماره‌های تماس مقام، معین‌ها و رییسان

ساعت‌های کاری:

۰۸:۳۰ قبل از ظهر الی ۰۳:۳۰ بعد از ظهر(پنج‌شنبه الی ۰۱:۳۰)

ایمیل

شماره تماس

مرجع

اسم

ahady2014@hotmail.com

0797121212 نامزدوزیر و سرپرست وزارت  انوارالحق احدی

h.ghafoori@mail.gov.af

0700222107

 معین آبیاری و منابع طبیعی

حشمت الله غفوری

hadi.rafiyi@mail.gov.af 0799399344 معین مالی و اداری

عبدالهادی رفیعی

    معینیت زراعت و مالداری  
Akbar_rostami10@yahoo.com 0704999967   رییس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگو اکبر رستمی
taher.ayub@mail.gov.af 0704448888 رییس منابع بشری انجینر محمد طاهر ایوب

zohra.zuhoori@mail.gov.af

0779381117

رییس دفتر

زهره ظهوری

 

 

ریاست عمومی ترویج و انکشاف زراعت

 

mahjoob8@hotmail.com

0799300518 رییس معشیت بدیل خالق محجوب

waheed.etabar@mail.gov.af

0797602080

رییس مالی و حسابی

وحید‌الله اعتبار

Mohammad.rafi@mail.af

0799272208

رییس عمومی  تنظیم منابع طبیعی

محمدرفیع قاضی‌زاده

shakibsharifi@gamil.com

0706524740

 رییس عمومی پلان و پالیسی

شکیب شریفی

habibullah.habibi@hotmail.com  0777727784 رییس سکتور خصوصی  حبیب الله حبیبی

mukhtarmuhseni@gmail.com

0779106500

 رییس صحت حیوانی 

مختار محسنی

Ehsn.wazire2014@gmail.com

0786611361

رییس عمومی امور ولایات

احسان‌الله وزیری

mohammadullah.sahil@mail.gov.af

0796728344

رییس تهیه و تدارکات

محمدالله ساحل

shukrullah.wazrai@mail.gov.af

0783006006

آمر مالداری و صحت حیوانی (ریاست خدمات مالداری)

شکرلله وزیری

Zahiruddin.imampoor@mail.gov.af

0700154767

 رییس احصاییه

ظهیرالدین امام‌پور

zekrullah.arhimzai@mail.gov.af

0700904598

آمر نباتات صنعتی (ریاست توسعه غله جات)

  ذکرالله عبدالرحیمزی

sohrab.khawasi@gmail.com

0705160000

رییس اداری

سهراب خواصی

hemat009@mail.com

0786167614

آمر پروگرام‌های کنترول آفات استراری (ریاست حفاظه نباتات)

مرجان همت

nang.mahboob@gmail.com 0786269826  رییس تصدیق‌دهی تخم‌های بذری محبوب‌الله ننگ
hasib.habib@mail.gov.af

0799888664

رییس تکنالوژی معلوماتی

حسیب‌الله حبیب

Aman.amanyar@mail.gov.af

0700069700

رییس جنگلات

محمدامان امانیار

Raziq.mojaday@mail.gov.af

0700876101

رییس کوپراتیف‌های زراعتی

عبدالرازق مجددی

Mohammad.omer@mail.gov.af

0777150782

رییس مصُونیت غدایی و ذخایر استراتیژیک غله جات

محمد عمر عمر

Jawid.yaqoobi@mail.gov.af

0700513831

رییس تفتیش داخلی

محمد جاوید یعقوبی

zekria.rasoly@yahoo.com

0700095575

رییس سیلوی مرکزی

سید عنایت‌الله هاشمی

Nazira.rahman@mail.gov.org

0700397328

رییس اقتصاد خانواده

نذیره رحمان

adela.bakhtiary@mail.gov.af

0700661795

رییس توسعه باغداری

عادله بختیاری

najibeh.ataei@mail.gov.af

0704792760

رییس عمومی تحقیقات زراعتی

نجیبه عطایی

qasem.obaidi@mail.gov.af 0700212790 رییس تحقیقات تطبیقی و توافقی نباتات قاسم عبیدی
hameedullah.ahmadzai@mail.gov.af 0773774775 رییس تحقیقات خاکشناسی حمیدالله احمدزی
orya.rafiullah1985@gmail.com 077276929 رییس تحقیقات مالداری رفیع‌الله اوریا

usman.safi@mail.gov.af

0700052813

رییس پروژه  ملی باغداری و مالداری

داکتر عثمان صافی

mustafa.hamedzia@mail.gov.af 0777852149 رییس پروژه CLAP و SNaPP2 مصطفی حامد ضیا

fahim.rahim@mail.gov.af

0778188543

پروژه  تنظیم آب در مزرعه (OnFarm) 

فهیم رحیم

yasir.nassery@mail.gov.af 0785001122 رییس پروژه‌ی کاهش‌دهی خطرات حوادث ناشی از تغییر اقلیم یا (CDRRP) محمد یاسر ناصری

Javid.ahmad@icimod .org

0782250520

مسوول پروژه انکشاف کوه‌ها

جاوید

javad_sahibzada@live.co.uk 0780383236 رییس پروژه رشد زراعت و توسعه روستایی یا CBARD محمد جواد صاحب‌زاده

shakib.omar@mail.gov.af

0790403593

سرد خانه‌ها

انجنیر شکیب

Maqsood-hashimi@mail.gov.af

0793507203

پروژه انکشاف وادی ننگرهار

سید مقصود هاشمی

qasim_wesal@yahoo.com

0700261242

ریس میکانیزه زراعتی

قسیم وصال