گزارش ها

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۹:۵۰

گزارش تحلیلی نظارت کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات از برنامهٔ حساب‌دهی دولت به ملت ۱۳۹۹

گزارش تحلیلی نظارت کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات از برنامهٔ حساب‌دهی دولت به ملت ۱۳۹۹

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ - ۱۰:۴۵

گزارش فعالیت‌ها و دست‌آوردهای سال مالی ۱۳۹۹ ولایات

گزارش فعالیت‌ها و دست‌آوردهای سال مالی ۱۳۹۹ ریاست‍‌های زراعت ولایات

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۹:۳۶

پروژه «NHLP» با هزینه ۱۹۰ میلیون دالر در هفت سال چه کرد؟

پروژه «NHLP» با هزینه ۱۹۰ میلیون دالر در هفت سال چه کرد؟

Pagination