همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ - ۱۱:۴۶
Background image

تعدیل در میعاد اعلان داوطلبی پروژه تدارک و انتقال 5 قلم وسایل و اجناس مجادلوی برای مبارزه علیه آفات و امراض نباتی

 

قبلاً ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پروژه تدارک و انتقال ۵ قلم وسایل و اجناس مجادلوی برای مبارزه علیه آفات و امراض نباتی مورد ضرورت ریاست حفاظه نباتات و قرنطین ت . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۵ - ۱۵:۳۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار شبکه آبیاری شوخک واقع قریه سنجددره شهر چاریکار ولایت پروان

 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۹:۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار سرپناه چندین منظوره در قریه عرب قرلوق ولسوالی خواجه دو کو ولایت جوزجان

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم وزارت زراعت، آبیاری و . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۱۶:۱۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار شبکه آبیاری زرغون شار واقع قریه زرغون شار ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP  وزارت زراعت, آبیاری . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۱۶:۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار شبکه آبیاری قلعه گولی واقع قریه گولی ولسوالی بگرام ولایت پروان

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۱۶:۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و خریداری ۵۰۵۰۰ چوچه مرغ‌ها مورد ضرورت ولایت ننگرهار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۱۵:۵۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار شبکه آبیاری سواتی واقع قریه سواتی ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۱۵:۵۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: شبکه آبیاری چکری واقع قریه چکری ولسوالی خاک جبار ولایت کابل

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۸:۳۴
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه اعمار یک پلچک و ۲۱۰ مترکانال قریه آبگرمک، اعمار ۳۲ متر دیوار محافظوی قریه توتک و اعمار ۱۸۰ متر کانال

شماره داوطلبی: MAIL/UNDP/CBARD-W/NCB-CW-2020-4

پروژه رشد، زراعت و انکشاف روستایی وزرات زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار . . .

Pagination