پروژه زیر ساخت‌های کانال عمومی ننگرهار (NVDA)

mail-admin
NVDA

نام پروژه

پروژه زیر ساخت‌های کانال عمومی ننگرهار (NVDA)

موقعیت

ولایت‌های ننگرهار و بلخ

تمویل کننده

بانک انکشاف آسیایی (ADB)

مدت پروژه

۲۰۰۹-۲۰۲۰

تطبیق کننده

وزارت زراعت آبیاری و مالداری/ ریاست کانال ننگرهار

بودجه مجموعی

۳۱.۲۲ ملیون دالر امریکایی

هدف نهایی پروژه:

بهبود مدیریت منابع آب از طریق بازسازی و ارتقای سیستم آبیاری

تاریخچه کانال ننگرهار:

کانال  ننگرهار به طول 70 کیلو متر بزرگترین کانال آب درشرق افغانستان است که در سال 1961 میلادی با مساعدت های اتحاد شوروی سابق احداث گردیده است. این کانال درمجموع به مساحت 25 هزار هکتار زمین شامل سه هزار هکتار باغ و بیست و دوهزار هکتار زمین زراعتی در ولسوالی های سرخ رود، بهسود ، بتی کوت ، غنی خیل ، ومهمند دره  ولایت ننگرهار راتحت پوشش آبیاری قرار میدهد ، ظرفیت اساسی کانال ننگرهار 50 مترمکعب آب در فی ثانیه بوده وقابلیت آبیاری 31  هزار هکتار زمین را دارد.

اهداف پروژه انکشاف وادی ننگرهار قرار ذیل میباشد.

 1. تحت کشت آوردن دشت های وسیع و احداث باغات زیتون و سترووس.
 2. غرس انواع مختلف درختان بخصوص درختان یوکلیپتس. غرس این نوع درختان از یک طرف سبب سر سبزی منطقه میگردد و از طرف دیگر باعث کاهش درجه حرارت و سرعت باد میشود.
 3. ارتقاء سطح اقتصادی پروژه از طریق صادرات محصولات از قبیل تیل، اچار زیتون، انواع میوه جات ( ستروس) و تولیدات مالداری ( لبنیات) بوده است.
 4. ایجاد یک سیستم عصری آبیاری با میکانیزم های جلوگیری از ضایعات آب و تنظیم آب  کانال های درجه دوم که قبلا حقابه آن تعین گردیده است.

مقدمه:

در اوایل سال 2008 میلادی دولت جمهوری اسلامی افغانستان از مقامات بانک انکشاف آسیائی درخواست نمود تا جهت بازسازی و توسعه سیستم آبیاری و استفاده بهتر از منابع آب، پروژه جدید را روی دست گیرند که در نتیجه پروژه ی بنام سرمایه گذاری بر پروگرام توسعه منابع آب (WRDIP) Water Resource Development Investment Program   ایجاد گردید.

از پروگرام متذکره توقع میرفت، که ازطریق توسعه و انکشاف مدیریت منابع آب توسط انکشاف زیربناهای آب و ارتقاء ظرفیت کاری میتوان تولیدات زراعتی را بالا برد. این پروگرام دارای چهار بخش ذیل میباشد.

1 توسعه  حوزه آبی شمال

۲ اصلاح سیستم آبیاری کانال ننگرهار

۳ اداره سیلاب ها (مهار کردن سیلاب ها)

۴ پروگرام های سرمایه گذاری وانکشاف توسعوی

معرفی پروژه زیر ساخت های کانال عمومی ننگرهار:

پروژه زیرساخت های کانال عمومی ننگرهار یکی از پروژه های آبیاری بشمار میرود. این پروژه یکی از بخش های سرمایه گذاری بر پروگرام توسعه منابع آب(WRDIP) Water Resource Development Investment Program    میباشد که توسط بانک انکشاف آسیایی تمویل میگردد.

این پروژه دربرگیرنده اهداف ذیل میباشد:

 • تمویل هزینه های مالی برای باز سازی و اصلاح سیستم فعلی آبیاری و نیز توسعه و بهبود بخشیدن به منابع آب وزیر ساخت های آن.
 • بازسازی و اصلاح کانال عمومی ومجموع کانال های درجه دوم و سوم در ولایت ننگرهار.
 • حمایت زنان در زمینه ایجاد ساختمانهای دسترسی آب در محوطه کانال ننگرهار.
 • احیا وایجاد انجمن های آبیاری جهت تنظیم و تقسیمات آب درزمین های شخصی و دولتی کانال توسط ارتقای ظرفیت برای این انجمن ها و دهاقین.
 • احداث قطعات نمایشی در ولایت های ننگرهار و بلخ.
 • خریداری بعضی ماشین الات برای ریاست کانال ننگرهار.
 • ارتقای ظرفیت کارمندان عمومی کانال ننگرهار و ادارات ذیدخل.
 • ترتیب یک پلان اقتصادی جهت واگذاری امورات ریاست کانال عمومی ننگرهار به سکتور خصوصی.

خلاصه فعالیت های تکمیل شده و پلان شده پروژه زیرساخت های کانال عمومی ننگرهاردر سالهای 2012-2019 قرار ذیل است:

 1. فعالیت های ساختمانی پروژه زیر ساخت های کانال ننگرهار
 • باز سازی کانال عمومی
 • پاک کاری کانال عمومی.
 • تعویض دروازه های تنظیم کننده آب.
 • ترمیم سیفون ها و تحکیمات آن.
 • ترمیم دیوار های محافظوی.
 • کانکریت کاری و سنگ کاری کانال در بعضی موارد.
 • ترمیم پل های پیاده رو و موتر رو.
 • ترمیم وسایل اندازه گیری آب.
 • باز سازی سرک های کنار کانال.
 • ترمیم دهانه های کانال های درجه دوم وسوم.
 • ترمیم تقسیم کننده آبهای کانال درجه دوم وسوم.
 • ترمیم وسایل تنظیم کنندهٔ آب.
 • ترمیم دروازه ها و میکانیزم آن.
 • اعمار مناطق مناسب دست رسی زنان به آب.
 • اعمار مناطق دست رسی مواشی به آب.
 • احیا و باز سازی پمپ استیشن ها:
 • ترمیم تعمیرات پمپ استیشن ها.
 • ترمیم واترپمپ ها.
 • ترمیم سیستم برق.
 • ترمیم موتورها.
 • احیا سیستم پایپ ها.
 • ایجاد سیستم برق افتابی (Solar Plant) برای پمپ استیشن ها.
 • احیا و بازسازی زابرها:
 • پاک کاری زابرها.
 • پوشش قسمتی از زابر ها.
 • سنگ کاری بعضی زابرها.