پروژه زیر ساخت‌های کانال عمومی ننگرهار (NVDA)

mail-admin
NVDA

نام پروژه

پروژه زیر ساخت‌های کانال عمومی ننگرهار (NVDA)

موقعیت

ولایت‌های ننگرهار و بلخ

تمویل کننده

بانک انکشاف آسیایی (ADB)

مدت پروژه

۲۰۰۹-۲۰۲۰

تطبیق کننده

وزارت زراعت آبیاری و مالداری/ ریاست کانال ننگرهار

بودجه مجموعی

۳۱.۲۲ ملیون دالر امریکایی

هدف نهایی پروژه:

بهبود مدیریت منابع آب از طریق بازسازی و ارتقای سیستم آبیاری

تاریخچه کانال ننگرهار:

کانال  ننگرهار به طول 70 کیلو متر بزرگترین کانال آب درشرق افغانستان است که در سال 1961 میلادی با مساعدت های اتحاد شوروی سابق احداث گردیده است. این کانال درمجموع به مساحت 25 هزار هکتار زمین شامل سه هزار هکتار باغ و بیست و دوهزار هکتار زمین زراعتی در ولسوالی های سرخ رود، بهسود ، بتی کوت ، غنی خیل ، ومهمند دره  ولایت ننگرهار راتحت پوشش آبیاری قرار میدهد ، ظرفیت اساسی کانال ننگرهار 50 مترمکعب آب در فی ثانیه بوده وقابلیت آبیاری 31  هزار هکتار زمین را دارد.

اهداف پروژه انکشاف وادی ننگرهار قرار ذیل میباشد.

 1. تحت کشت آوردن دشت های وسیع و احداث باغات زیتون و سترووس.
 2. غرس انواع مختلف درختان بخصوص درختان یوکلیپتس. غرس این نوع درختان از یک طرف سبب سر سبزی منطقه میگردد و از طرف دیگر باعث کاهش درجه حرارت و سرعت باد میشود.
 3. ارتقاء سطح اقتصادی پروژه از طریق صادرات محصولات از قبیل تیل، اچار زیتون، انواع میوه جات ( ستروس) و تولیدات مالداری ( لبنیات) بوده است.
 4. ایجاد یک سیستم عصری آبیاری با میکانیزم های جلوگیری از ضایعات آب و تنظیم آب  کانال های درجه دوم که قبلا حقابه آن تعین گردیده است.

مقدمه:

در اوایل سال 2008 میلادی دولت جمهوری اسلامی افغانستان از مقامات بانک انکشاف آسیائی درخواست نمود تا جهت بازسازی و توسعه سیستم آبیاری و استفاده بهتر از منابع آب، پروژه جدید را روی دست گیرند که در نتیجه پروژه ی بنام سرمایه گذاری بر پروگرام توسعه منابع آب (WRDIP) Water Resource Development Investment Program   ایجاد گردید.

از پروگرام متذکره توقع میرفت، که ازطریق توسعه و انکشاف مدیریت منابع آب توسط انکشاف زیربناهای آب و ارتقاء ظرفیت کاری میتوان تولیدات زراعتی را بالا برد. این پروگرام دارای چهار بخش ذیل میباشد.

1 توسعه  حوزه آبی شمال

۲ اصلاح سیستم آبیاری کانال ننگرهار

۳ اداره سیلاب ها (مهار کردن سیلاب ها)

۴ پروگرام های سرمایه گذاری وانکشاف توسعوی

معرفی پروژه زیر ساخت های کانال عمومی ننگرهار:

پروژه زیرساخت های کانال عمومی ننگرهار یکی از پروژه های آبیاری بشمار میرود. این پروژه یکی از بخش های سرمایه گذاری بر پروگرام توسعه منابع آب(WRDIP) Water Resource Development Investment Program    میباشد که توسط بانک انکشاف آسیایی تمویل میگردد.

این پروژه دربرگیرنده اهداف ذیل میباشد:

 • تمویل هزینه های مالی برای باز سازی و اصلاح سیستم فعلی آبیاری و نیز توسعه و بهبود بخشیدن به منابع آب وزیر ساخت های آن.
 • بازسازی و اصلاح کانال عمومی ومجموع کانال های درجه دوم و سوم در ولایت ننگرهار.
 • حمایت زنان در زمینه ایجاد ساختمانهای دسترسی آب در محوطه کانال ننگرهار.
 • احیا وایجاد انجمن های آبیاری جهت تنظیم و تقسیمات آب درزمین های شخصی و دولتی کانال توسط ارتقای ظرفیت برای این انجمن ها و دهاقین.
 • احداث قطعات نمایشی در ولایت های ننگرهار و بلخ.
 • خریداری بعضی ماشین الات برای ریاست کانال ننگرهار.
 • ارتقای ظرفیت کارمندان عمومی کانال ننگرهار و ادارات ذیدخل.
 • ترتیب یک پلان اقتصادی جهت واگذاری امورات ریاست کانال عمومی ننگرهار به سکتور خصوصی.

خلاصه فعالیت های تکمیل شده و پلان شده پروژه زیرساخت های کانال عمومی ننگرهاردر سالهای 2012-2019 قرار ذیل است:

 1. فعالیت های ساختمانی پروژه زیر ساخت های کانال ننگرهار
 • باز سازی کانال عمومی
 • پاک کاری کانال عمومی.
 • تعویض دروازه های تنظیم کننده آب.
 • ترمیم سیفون ها و تحکیمات آن.
 • ترمیم دیوار های محافظوی.
 • کانکریت کاری و سنگ کاری کانال در بعضی موارد.
 • ترمیم پل های پیاده رو و موتر رو.
 • ترمیم وسایل اندازه گیری آب.
 • باز سازی سرک های کنار کانال.
 • ترمیم دهانه های کانال های درجه دوم وسوم.
 • ترمیم تقسیم کننده آبهای کانال درجه دوم وسوم.
 • ترمیم وسایل تنظیم کنندهٔ آب.
 • ترمیم دروازه ها و میکانیزم آن.
 • اعمار مناطق مناسب دست رسی زنان به آب.
 • اعمار مناطق دست رسی مواشی به آب.
 • احیا و باز سازی پمپ استیشن ها:
 • ترمیم تعمیرات پمپ استیشن ها.
 • ترمیم واترپمپ ها.
 • ترمیم سیستم برق.
 • ترمیم موتورها.
 • احیا سیستم پایپ ها.
 • ایجاد سیستم برق افتابی (Solar Plant) برای پمپ استیشن ها.
 • احیا و بازسازی زابرها:
 • پاک کاری زابرها.
 • پوشش قسمتی از زابر ها.
 • سنگ کاری بعضی زابرها.
 • سرک های کنار زابر ها.
 • ساختمان های آبریزه ها.
 • پلچک ها.
 1. استخدام یک نهاد (NGO) برای ایجاد وبلند بردن ظرفیت انجمن های آبیاری وفعالیت های تنظیم آب در مزرعه
 • طرح اساسنامه انجمن های آبیاری جهت تنظیم بهتر آب.
 • تأسیس، ثبت و راجستر انجمن ها آبیاری در ولایت ننگرهار و بلخ.
 • دایر نمودن ورکشاپ های اموزشی به انجمن ها.
 • طرح واحداث قطعات نمایشی برای ارتقای ظرفیت انجمن ها و دهاقین.
 • حفظ ومراقبت سیستم آبیاری در اینده توسط انجمن ها.
 1. استخدام یک نهاد مشورتی

       این نهاد مشورتی درعرصه های ذیل با تیم پروژه  زیرساخت های کانال عمومی ننگرهار همکاری خواهد کرد:

 • دیزاین انجام خدمات تدارکاتی نظارت از کارهای ساختمانی در رابطه با سیستم آبیاری پروژه زیر ساخت های کانال عمومی ننگرهار.
 1. ترتیب  کردن بزنس پلان وشرکت سازی ریاست کانال ننگرهار جهت واگذاری امورات ریاست کانال عمومی ننگرهار به سکتور خصوصی.
 2. ارتقای ظرفیت کارمندان عمومی کانال ننگرهار و ادارات ذیدخل.
 • کورس های اموزشی در داخل کشور برای کارمندان عمومی کانال ننگرهار و ادارات ذیدخل
 • کورس های اموزشی در خارج از کشور برای کارمندان عمومی کانال ننگرهار و ادارات ذیدخل
 1. خریداری ماشین الات برای ریاست کانال ننگرهار.
 • خریداری ماشین الات زراعتی.
 • خریداری ماشین الات برای حفظ و مراقبت کانال ننگرهار.

فعالیت های اساسی پروژه NVDA در سال قبل (۱۳۹۷)

۱ـ ایجاد پنجاه انجمن آبیاری در ولایت های ننگرهار و بلخ به منظور تنظیم بهتر آب در مزرعه و تقسیم عادلانه آب بین دهاقین.

۲ـ فراهم نمودن کورس های آموزشی برای ۱۷۷۳ نفر از دهاقین در ولایت های ننگرهار و بلخ. این آموزش ها به منظور ارتقای ظرفیت دهاقین صورت میگیرد.

۳ـ احیا و بازسازی سی وهفت کانال درجه دوم و سوم در ولایت های بلخ و ننگرهار در همکاری با شوراهای اجتماعی.

۴ـ ساختن ده قطعه نمایشی جوار، گلپی، پالک و کچالو در ولایت های ننګرهار و بلخ جهت کسب تجارب برای دهاقین و اخذ حاصلات بیشتر.

۵ـ پروسه دیزاین، سروی و مرحله تدارکات سیفون سرخاب و دیوال چهاروازی تکمیل گردیده و کارهای عملی آن نیز آغاز گردیده است.

۶ـ بخش سروی و دیزاین سیستم برق آفتابی به پایان رسیده و مرحله تدارکاتی آن در جریان میباشد.

فعالیت های اساسی پروژه NVDA در سال (۱۳۹۸)

۱ـ قرارداد ساختمانی(NCB#046)در کانال ننگرهار جهت ترمیم و بازسازی کانال های درجه دوم نمبر 29,30  و 31  ، ترمیم سیفون سرخاب ، بازسازی تبه خاکی چهاروازی و کارهای باقی مانده کانال ننگرهار.

۲ـ نصب و خریداری دو واترپمپ سولری همراه با همه ملحقات آن جهت پمپ نمودن آب به زمین‌های زراعتی تقریبا 3000 هکتار توسط یک قرارداد NCB047

۳ـ قرار است که 40 قرارداد کوچک اجتماعی جهت احیا و بازسازی کانال های درجه دوم و سوم در ولایت ننگرهار و بلخ  تا اخر سال جاری تکمیل گردد.

۴ـ خریداری ماشین آلات و تجهیزات زراعتی برای ریاست کانال ننگرهار

۵ـ پرداخت به NGO جهت ارتقای ظرفیت انجمن های آبیاری در ولایت ننگرهار

۶ـ فیس کمپنی تفتیش خارجی (External Audit)

فعالیت های اساسی پروژه NVDA در سال (۱۳۹۹)

پلان عملیاتی پروژه زیر ساخت های کانال عمومی ننگرهار در جدول ذیل تشریح گردیده است.

شماره

اسم فعالیت

فیصدی پیشرف در سال جاری

ملاحظات

1

تکمیل نمودن همه کارهای متباقی NCB046 که در سال 1398 باقی مانده بود.

 100%

 این فعالیت تکمیل گردیده است.

2

قرارداد NCB-047 جهت خریداری، نصب و کارهای ساختمانی سولر پلانت برای شرکت زراعتی وادی ننگرهار

75%

 

3

قرارداد NCB-024 به منظور خریداری ماشین الات برای خودکفایی  شرکت زراعتی وادی ننگرهار

تحت پروسه تدارکات است

 

4

ترینینگ های مختلف برای ارتقای ظرفیت‌سازی برای کارمندان  وکار اموزان

در حال اجرا

 

5

مصارف عملیاتی و اداری

60%

 

 

 

 

 

 

 

پلان کاری سال مالی ۱۳۹۹

 • قرارداد ملی خریداری ماشین آلات برای ریاست کانال ننگرهار
 • قرارداد NCB-047 جهت خریداری، نصب و کارهای ساختمانی سولر پلانت برای شرکت زراعتی وادی ننگرهار
 • ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست کانال ننگرهار و اداره های ذیدخل

دفاتر ساحوی پروژه و معلومات ارتباطی آن

پروژه زیر ساخت های کانال عمومی ننگرهار در دو ولایت افغانستان (ننگرهار و بلخ) فعالیت می نماید که در هردو ولایت دفتر های ساحوی دارد.

۱ـ دفتر ساحوی ولایت ننگرهار

مسئول ساحوی: انجنیر محمد امین زاهد

شماره تماس: ۰۷۸۰۸۰۹۱۶۸

آدرس الکترونیکی: amin.zahid12@gmail.com

۱ـ دفتر ساحوی ولایت بلخ

مسئول ساحوی: انجنیر عزت الله یوسفزی

شماره تماس: ۰۷۷۸۵۵۲۰۷۵ / ۰۷۲۹۴۵۸۷۶۶

آدرس الکترونیکی: ezat_yousefzai@yahoo.com

معرفی پروژه‌ی بازسازی زیربناهای کانال ننگرهار یا «NVDA»