انفوگرافیک‌ها

 

 
انفوگرافیک انفوگرافیک ۳
infographic

 

infographi

 

انفوگرافیک ۲ infographic

 

افغانستان در تولید گوشت مرغ به خودکفایی نزدیک است.
تکمیل ۶۰ هزار و ۹۵۵ باغچه خانګی

 

وزارت زراعت طی دو سال گذشته، بیشتر از ۶۴ هزار و ۳۵ جریب باغ میوه ساخته است.

 

حاصلات املوک بلخ۲۰ درصد افزایش یافته است.

 

دست‌آوردهای عمده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در بخش باغداری در سال ۱۳۹۸
دستاوردهای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در سال مالی ۱۳۹۸

 

پروژه استرار زراعتی