گالری رسانه

فصل بادام ولایت کنر

زیبایی‌های ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار در فصل بهار

رییس جمهور غنی در برنامه‌ احداث باغ‌های متراکم و غیر متراکم

ولسوالی قرغه‌ای ولایت لغمان

باغداری از ستون‌های اصلی فعالیت‌های زراعتی در کشور است و بیشتر از ۲ میلیون نفر در این سکتور کار می‌کنند. از جانب جلالتمآب رئیس جمهور سال ۱۴۰۰؛ ثبات و تحرک نامگذاری شده است. در سال ثبات و تحرک، #صدمژده_ در_۱۷_هفته به مردم اعلام می شود. #هفته_سوم_حمل_هفته_

رشد و توسعه صنعت باغداری در کشور

کار احداث یک هزار و ۲۴۶ هکتار باغ

میوه‌جات با ارزش فرصت خوبی برای جذب اسعار خارجی به شمار می‌رود.

نهال‌شانی بهاری

آغاز کار احداث یک‌هزار و ۲۴۶ هکتار باغ

شگوفه‌های زردآلو و آلوی ولایت هرات

احداث باغ‌های متراکم و غیرمتراکم

۱۷ حمل؛ احداث باغ‌های متراکم و غیرمتراکم در سطح کشور

البومی از زیبایی‌ها و محصولات ولایت لغمان

شگوفه‌های گل پسته در ولایت بادغیس

باغ‌های سیب و گیلاس ولایت کاپیسا به روایت تصویر

Pagination