گالری رسانه

خلاصه سخنان داکتر انوارالحق احدی سرپرست و نامزد وزیر وزرات زراعت، آبیاری و مالداری

انگور فاریاب نزدیک به ده درصد افزایش یافته است.

حاصلات عناب فراه ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

انگور فراه

سیب بدخشان

تولید انجیر امسال هرات، به حدود هشت هزار تُن خواهد رسید

معرفی سیستم آبیاری قطره‌یی برای درختان میوه دار

محصولات گل‌خانه‌ای فراه

حاصلات امسال پسته سمنگان چقدر خواهد بود؟ جزئیات بیشتر را در این ویدیو ببینید!

پیش‌رفت کار اعمار ذخیره‌خانه‌های پیاز و کچالو در قالب پروژه‌ی مدیریت محصولات زراعتی- روستای دهستان ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس

جشنواره انگور، عسل و انجیر در هرات

سبزخانه‌های زنان سمنگانی؛ آنان کار می‌کنند و درآمد دارند.

وزرات زراعت توسط پروژه مدیریت محصولات زراعتی ۱۷۷ پروژه جدید زراعتی را در کاپیسا تطبیق می‌کند

انگور پروان

زیبایی‌های حاصلات خرمای هلمند

باغ‌های سیب در ولایت کاپیسا

Pagination