همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۵ - ۱۰:۲۷
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک دو قلم تیل، مقدار 127934 لیتر تیل دیزل و مقدار 148060 لیتر تیل پطرول مورد ضرورت وسایط نقلیه وزارت زراعت برای سال مالی 1403

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی  MAIL/PD/NCB/G57/1403:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۹:۴۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تدارک 10 فرد گوساله های نسلی هلشتاین فریز مورد ضرورت ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک 10 فرد گوساله های . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۵ - ۱۵:۳۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه حفر دو حلقه چاه عمیق به عمق 150 متر ، نصب سیستم سولری مربوط ریاست عمومی منابع طبیعی واقع فارم های اول گذرگاه و فارم دوم گذرگاه ولایت کابل

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۱۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تدارک600 عدد آله باران سنج غرض جمع آوری ارقام بارنده گی ضرورت ریاست احصایه زراعتی وتنظیم معلومات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک600 عدد آله باران سنج . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ - ۹:۴۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه سیستم قطره ئی مرکز ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد پ . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۳ - ۱۱:۱۸
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک ۱۰ فرد گوساله های نر نسلی هلشتاین فریز مورد ضرورت ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/G127/1402:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۲۲ - ۱۰:۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرارداد: تدارک 6 پایه دستگاه تحلیل و تجزیه شیر مورد ضرورت ریاست خدمات مالداری

اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک 6 پایه دستگاه تحلیل . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ - ۱۰:۱۶
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه حفر دو حلقه چاه عمیق به عمق 150 متر، نصب سیستم سولری واقع فارم های اول گذرگاه و فارم دوم گذرگاه ولایت کابل

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/19/1402

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ - ۱۰:۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تدارک 34 قلم اجناس وسایل مورد ضرورت فارم های مرکزی ریاست جنگلات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک 34 قلم اجناس وسایل . . .

Pagination