همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶ - ۱۵:۸
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک ۶۱۰ قلم پرزه جات وسایط نقلیه مختلف النوع مورد ضرورت آمریت تخنیک و ترانسپورت

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی  MAIL/PD/NCB/G77/1402:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶ - ۹:۲۴
Background image

کرایه و اجاره دهی پنج باب ګدام ریاست زراعت ولایت غزنی

ریاست زراعت ولایت غزنی درنظر دارد به تعداد پنج باب ګدامهای خویش برای فعالیت تجارتی ازطریق مزایده به کرایه و اجاره بدهند به اطلاع تمام داوطلبان محترم اشخاص حقیقی و حکمی که خواهان کرایه و . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶ - ۹:۱۴
Background image

داوطلبی فروش نبات طبی ایله رنګ وسرش ولایت غزنی

ریاست زراعت ولایت غزنی درنظر دارد نبات طبی ایله رنګ وسرش که در ولسوالی ناور ولایت غزنی موقعیت دارد از طریق داوطلبی  به فروش برساند بنا براین به اطلاع آنعده افراد واشخاص حقیقی یا حکمی  . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۹ - ۹:۳۸
Background image

اجاره دهی موازی (107.46) جریب زمین جبه درجه (5)  ملکیت دولتی واقع(ساحه تنر ولسوالی خاص کنر ) ولایت کنر

ریاست عمومی اجاره دهی وسرمایه گذاری وزارت زراعت , آبیاری و مالداری موازی (107.46) جریب زمین جبه درجه (5)  ملکیت دولتی واقع(ساحه تنر ولسوالی خاص کنر ) ولایت کنر را تثبیت نموده و آماده . . .

شنبه ۱۴۰۲/۳/۶ - ۹:۴۵
Background image

دعوت به داوطلبی فروش نبات طبی هنگ(راف) ولایت غزنی

ریاست زراعت ولایت غزنی درنظر دارد نبات طبی هنګ(راف) که در ساحه ولسوالی مالستان ولایت غزنی موقعیت دارد از طریق داوطلبی  به فروش برساند بنا براین به اطلاع آنعده افراد واشخاص حقیقی یا حکمی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۳ - ۱۷:۱۰
Background image

اجاره دهی موازی (182.23) جریب زمین درجه (2) ملکیت دولتی واقع (ساحه خیر توشان ولسوالی انجیل ولایت هرات

ریاست عمومی اجاره دهی وسرمایه گذاری وزارت زراعت , آبیاری و مالداریموازی (182.23) جریب زمین درجه (2) ملکیت دولتی واقع (ساحه خیر توشان ولسوالی انجیل ولایت هرات را تثبیت نموده و آماده . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱ - ۱۳:۲۰
Background image

فروش نباتات طبی ایله رنگ، هنګ(راف) و سرش

ریاست زراعت ولایت غزنی درنظر دارد نباتات طبی ایله رنگ، هنګ(راف) و سرش که در ساحه ولسوالی ناور  ولایت غزنی موقعیت دارد از طریق داوطلبی آزاد به فروش برساند بنا براین به اطلاع آنعده افراد . . .

شنبه ۱۴۰۲/۲/۳۰ - ۹:۵۸
Background image

اجاره دهی موازی (۱۱) جریب زمین درجه (۲) ملکیت دولتی واقع(قریه مراخیل ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل

ریاست عمومی اجاره دهی وسرمایه گذاری وزارت زراعت , آبیاری و مالداری موازی (۱۱) جریب زمین درجه (۲) ملکیت دولتی واقع(قریه مراخیل ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل را تثبیت نموده و آماده اجاره . . .

شنبه ۱۴۰۲/۲/۲۳ - ۱۶:۱۲
Background image

اجاره دهی موازی (63.5) جریب زمین درجه (2) ملکیت دولتی واقع(ساحه ولسوالی انجیل هرات  قریه اردوغان ولایت هرات

ریاست عمومی اجاره دهی وسرمایه گذاری وزارت زراعت , آبیاری و مالداری موازی (63.5) جریب زمین درجه (2) ملکیت دولتی واقع(ساحه ولسوالی انجیل هرات  قریه اردوغان ولایت هرات را تثبیت نموده و . . .

Pagination