شماره‌های تماس مقام، معین‌ها و رییسان

ساعت‌های کاری:

۰۸:۳۰ قبل از ظهر الی ۰۳:۳۰ بعد از ظهر(پنج‌شنبه الی ۰۱:۳۰)

ایمیل

شماره تماس

مرجع

اسم

 

  وزیر زراعت، آبیاری و مالداری  

 

 

 معین آبیاری و منابع طبیعی

 

 

  معین مالی و اداری

 

 

  معینیت زراعت و مالداری  

 

    رییس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگو  
    رییس منابع بشری  

 

 

رییس دفتر

 

 

 

ریاست عمومی ترویج و انکشاف زراعت

 

 

  رییس معشیت بدیل  

 

 

آمر برنامه دوم ریاست مالی و حسابی

 

 

 

رییس عمومی  تنظیم منابع طبیعی

 

 

 

رییس تنظیم علفچرها

 

 

 

 رییس عمومی پلان و پالیسی

 

    رییس سکتور خصوصی   

 

 

 رییس صحت حیوانی 

 

 

 

رییس عمومی امور ولایات

 

 

 

رییس تهیه و تدارکات

 

 

 

 رییس خدمات مالداری

 

 

 

 رییس احصاییه

 

 

 

رییس توسعه غله جات

 

 

 

رییس اداری

 

 

 

رئیس حفاظه نباتات و قرنطین

 

     رییس تصدیق‌دهی تخم‌های بذری  
 

 

رییس تکنالوژی معلوماتی

 

 

 

رییس جنگلات

 

 

 

رییس کوپراتیف‌های زراعتی

 

 

 

رییس مصُونیت غدایی و ذخایر استراتیژیک غله جات

 

 

 

رییس تفتیش داخلی

 

 

 

رییس سیلوی مرکزی

 

 

 

رییس اقتصاد خانواده

 

 

 

رییس توسعه باغداری

 

 

 

رییس عمومی تحقیقات زراعتی

 

    رییس تحقیقات تطبیقی و توافقی نباتات  
    رییس تحقیقات خاکشناسی  
    رییس تحقیقات مالداری  

 

 

رییس پروژه  ملی باغداری و مالداری

 

    سرپرست ریاست پروژه‌های CLAP و SNaPP2  

 

 

پروژه اضطراری زراعت و مصونیت غذایی (EATS) 

 

    رییس پروژه‌ی کاهش‌دهی خطرات حوادث ناشی از تغییر اقلیم یا (CDRRP)  

 

 

مسوول پروژه انکشاف کوه‌ها

 

    رییس پروژه رشد زراعت و توسعه روستایی یا CBARD  

 

 

سرد خانه‌ها

 

 

 

رئیس پروژه های پروژه زیر ساخت های کانال عمومی ننگرهار و پروژه برنامه سرمایه گذاری انکشاف منابع آبی

 

 

 

ریس میکانیزه زراعتی

 

    رئیس پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری  
    رئیس پروژه سکتوری حوزه دریایی پنج آمو  
    مسئول هماهنگ کننده ولایتی-کندهار، مدیریت منابع آب-ارغنداب