شماره‌های تماس مقام، معین‌ها و رییسان

ساعت‌های کاری:

۰۸:۰۰ قبل از ظهر الی ۰۴:۰۰ بعد از ظهر(پنج‌شنبه الی ۰۱:۰۰)

ایمیل

شماره تماس

مرجع

اسم

ahady2014@hotmail.com

0797121212 وزیر زراعت، آبیاری و مالداری انوارالحق احدی

h.ghafoori@mail.gov.af

0700222107

 معین آبیاری و منابع طبیعی

حشمت الله غفوری

hadi.rafiyi@mail.gov.af

0799399344 معین مالی و اداری

عبدالهادی رفیعی

shershah.ameri@gmail.com

0728888272 معینیت زراعت و مالداری شیرشاه امیری

Akbar_rostami10@yahoo.com

0704999967   رییس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگو اکبر رستمی
taher.ayub@mail.gov.af 0704448888 رییس منابع بشری انجینر محمد طاهر ایوب

zohra.zuhoori@mail.gov.af

0779381117

رییس دفتر

زهره ظهوری

saboor.sr@gmail.com

0700430428

ریاست عمومی ترویج و انکشاف زراعت

عبدالصبور رحمانی

mahjoob8@hotmail.com

0799300518 رییس معشیت بدیل خالق محجوب

ghulam.hazrat@mail.gov.af

0799225201

آمر برنامه دوم ریاست مالی و حسابی

غلام حضرت عثمانی

Mohammad.rafi@mail.af

0799272208

رییس عمومی  تنظیم منابع طبیعی

محمدرفیع قاضی‌زاده

s.ahmadkhalid@yahoo.com

0791880217

رییس تنظیم علفچرها

سید احمد خالد صاحب زاده

shakibsharifi@gamil.com

0706524740

 رییس عمومی پلان و پالیسی

شکیب شریفی

habibullah.habibi@hotmail.com  0777727784 رییس سکتور خصوصی  حبیب الله حبیبی

mukhtarmuhseni@gmail.com

0779106500

 رییس صحت حیوانی 

مختار محسنی

Ehsn.wazire2014@gmail.com

0786611361

رییس عمومی امور ولایات

احسان‌الله وزیری

mohammadullah.sahil@mail.gov.af

0796728344

رییس تهیه و تدارکات

محمدالله ساحل

ayobahady@gmail.com

0700028831

 رییس خدمات مالداری

محمد ایوب احدی

Zahiruddin.imampoor@mail.gov.af

0700154767

 رییس احصاییه

ظهیرالدین امام‌پور

akbar.waziri@mail.gov.af

0796908472

رییس توسعه غله جات

اکبروزیری

sohrab.khawasi@gmail.com

0705160000

رییس اداری

سهراب خواصی

habib_shirzad@yahoo.com

0700737837
/0777021620

رئیس حفاظه نباتات و قرنطین

حبیب الرحمن شیرزاد غوربندی

nang.mahboob@gmail.com 0786269826  رییس تصدیق‌دهی تخم‌های بذری محبوب‌الله ننگ
hasib.habib@mail.gov.af

0799888664

رییس تکنالوژی معلوماتی

حسیب‌الله حبیب

Aman.amanyar@mail.gov.af

0700069700

رییس جنگلات

محمدامان امانیار

Raziq.mojaday@mail.gov.af

0700876101

رییس کوپراتیف‌های زراعتی

عبدالرازق مجددی

Mohammad.omer@mail.gov.af

0777150782

رییس مصُونیت غدایی و ذخایر استراتیژیک غله جات

محمد عمر عمر

Jawid.yaqoobi@mail.gov.af

0700513831

رییس تفتیش داخلی

محمد جاوید یعقوبی

 

0799334467

رییس سیلوی مرکزی

عتیق اله بیقرار

nasir.haqbeen@mail.gov.af

0789996335

رییس اقتصاد خانواده

ناصر احمد حق بین

sediqi.ghafar@gmail.com

0744737330

رییس توسعه باغداری

عبدالغفار صدیقی

najibeh.ataei@mail.gov.af

0704792760

رییس عمومی تحقیقات زراعتی

نجیبه عطایی

qasem.obaidi@mail.gov.af 0700212790 رییس تحقیقات تطبیقی و توافقی نباتات قاسم عبیدی
hameedullah.ahmadzai@mail.gov.af 0773774775 رییس تحقیقات خاکشناسی حمیدالله احمدزی
orya.rafiullah1985@gmail.com 077276929 رییس تحقیقات مالداری رفیع‌الله اوریا

usman.safi@mail.gov.af

0700052813

رییس پروژه  ملی باغداری و مالداری

داکتر عثمان صافی

asad.battar@mail.gov.af 0799544527 سرپرست ریاست پروژه‌های CLAP و SNaPP2 اسد الله بتار

fahim.rahim@mail.gov.af

0778188543

پروژه اضطراری زراعت و مصونیت غذایی (EATS) 

فهیم رحیم

yasir.nassery@mail.gov.af 0785001122 رییس پروژه‌ی کاهش‌دهی خطرات حوادث ناشی از تغییر اقلیم یا (CDRRP) محمد یاسر ناصری

Javid.ahmad@icimod .org

0782250520

مسوول پروژه انکشاف کوه‌ها

جاوید

javad_sahibzada@live.co.uk 0780383236 رییس پروژه رشد زراعت و توسعه روستایی یا CBARD محمد جواد صاحب‌زاده

shakib.omar@mail.gov.af

0790403593

سرد خانه‌ها

انجنیر شکیب

Maqsood-hashimi@mail.gov.af

0793507203

رئیس پروژه های پروژه زیر ساخت های کانال عمومی ننگرهار و پروژه برنامه سرمایه گذاری انکشاف منابع آبی

سید مقصود هاشمی

qasim_wesal@yahoo.com

0700261242

ریس میکانیزه زراعتی

قسیم وصال

farid.raaid@gmail.com 0782 664 383 رئیس پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری احمد فرید راید
akbar.shirzad@mail.gov.af   رئیس پروژه سکتوری حوزه دریایی پنج آمو محمد اکبر شیرزاد
ali.manandoi@mail.gov.af 0700 301 480 مسئول هماهنگ کننده ولایتی-کندهار، مدیریت منابع آب-ارغنداب محمد علی منندوی