سخنرانی‌ها

عنوان فایل
سخنرانی داکتر انوارالحق احدی وزیر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در کنفرانس حساب‌دهی دولت به ملت! داونلود  
سخنرانی داکتر انوارالحق احدی سرپرست و نامزد وزیر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ولسی جرگه! داونلود   
سخنرانی داکتر انوارالحق احدی سرپرست و نامزد وزیر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در افتتاح پروژه اضطراری زراعت و مصونیت غدایی! داونلود   
سخنرانی معین آبیاری و منابع طبیعی و سرپرست وزارت زراعت در کنفرانس حساب‌دهی دولت به ملت، مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت داونلود   
سخنرانی نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در جشنواره انگور و عسل ولایت هرات داونلود   
سخنرانی محترم نصیر احمد دارانی وزیر زراعت آبیاری و مالداری در کنفرانس ملی ترویج داونلود   
سخنرانی وزیر زراعت برای افتتاح پروژه_ی سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری  داونلود   
سخنرانی نصیراحمد درانی وزیر زراعت در مراسم امضای تفاهم‌نامه‌ی عملی‌سازی پروژه‌ نشانه‌های جغرافیایی جهت رسیدن تولیدات افغانستان به بازارهای جهانی (۱۹ ثور ۱۳۹۸) داونلود  
سخرانی وزیر زراعت،‌ آبیاری و مالداری برای امضای قرارداد ۳۱ شبکه_ی آبیاری سه_شنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۸ داونلود  
سخنرانی وزیر زراعت در کنفرانس پاسخ_دهی به ملت ۲۶ حمل ۱۳۹۸ داونلود  
سخنرانی وزیر زراعت در پنجمین کنفرانس ملی ترویج ۱۴ حمل ۱۳۹۸ داونلود  
سخنرانی وزیر زراعت در مراسم نهال شانی ۲۷ حوت ۱۳۹۷ داونلود  
سخنرانی مرکز معلومات دهاقین داونلود  
سخنرانی وزیر زراعت آبیاری و مالداری به‌مناسبت چهارساله‌گی حکومت وحدت ملی داونلود  
سخنرانی وزیر زراعت آبیاری و مالداری در دهمین سال ایجاد کلکسیون میوه‌های افغانستان داونلود  
سخنرانی وزیر زراعت آبیاری و مالداری در مراسم افتتاح انجمن‌ها ۲۲-عقرب-۱۳۹۷ داونلود  
سخنرانی وزیر زراعت آبیاری و مالداری به‌مناسبت روز مصونیت غذایی  ( ۲۴-میزان- ۱۳۹۷ ) داونلود  
سخنرانی وزیر زراعت آبیاری و مالداری  در روز امضای قراردا سبزخانه‌ها (۹-میزان-۱۳۹۷) داونلود  
سخنرانی وزیر زراعت آبیاری و مالداری در کنفرانس کار داونلود  
سخنرانی وزیر زراعت آبیاری و مالداری برای کمپاین نهال‌شانی بهاری داونلود  
سخنرانی وزیر زراعت آبیاری و مالداری به مناسبت 8مارچ داونلود  
سخنرانی محترم نصیر احمد درانی،سرپرست و نامزد وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در ولسی جرگه داونلود  
سخنرانی محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت, آبیاری و مالداری در مراسم عقد قرار داد بازسازی 38 شبکه آبیاری در 10 ولایت کشور داونلود  
سخنرانی محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت, آبیاری و مالداری در سفر به ولایت دایکندی داونلود  
سخنرانی وزیر صاحب برای جشن گل کچالو و پلان های وزارت زراعت به بامیان داونلود  
سخنرانی محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت, آبیاری و مالداری در کنفرانس انجمن آبیاری داونلود  
سخنرانی محترم عبدالقدیر جواد معین مالی وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در محفل عقد قرار داد بازسازی 17 شبکه آبیاری در سه ولایت (کابل، پروان، لوگر) تاریخ: (12/حمل/1396) داونلود  
سخنرانی معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت در کنفرانس همکاری موفقانه اتحادیه اروپا در بهبود زراعت در ده سال اخیر و افتتاح ورکشاپ تقویت ظرفیت نهادها برای ارزیابی تولیدات زراعتی و انکشاف زراعت در افغانستان (9/حمل/1396) داونلود  
سخنرانی محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت, آبیاری و مالداری جمهوری اسلامی افغانستان در میله عنعنوی دهقان و هجدهمین نمایشگاه زراعتی کابل (2/حمل/1396) داونلود