پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی (CBARD)

mail-admin

معرفی

پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی(CBARD)   یک پروژه مبتنی برشورای ها بوده که در راستایی کاهش و تولید کوکنار یا خشخاش در  ولایت های فراه، بادغیس و ننگرهار در  ۱۲ ولسوالی و ۱۶۳ شورای فعالیت می کند

 پروژه CBARD  بر علاوه حمایت از دهاقین و بالا بردن سطح تولید در ساخت، توسعه و تقویت زیربنا های عمومی و خصوصی موجود در بخش های آبیاری، زراعت و تجارت سهم دارد که این زیربنا ها تسهیلات استراتیژیک در حوزه های آبیاری، ترانسپورت، تولید و زراعت را بوجود میآورد. فعالیت های این پروژه مراحل ارزش افزایی را از طریق اتحادیه های متعلق به شورای ها، ایجاد شرکت های خورد و متوسط، با ساخت و یا بازسازی زیربناهای کلیدی مانند گلخانه ها، ذخیره خانه ها، سرد خانه ها، مراکز بسته بندی و پروسس میباشد تقویت میکند.

پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی  (CBARD) به ارزش مجموعی   46.1میلیون دالر امریکایی که از سوی INL به همکاری UNDP از جنوری 2018 الی آپریل 2022 در دو بخش CBARD EAST و  CBARD WEST فعالیت میکند تمویل میگردد.

 فعالیت های زراعتی:

پروژه CBARD برای بالا بردن سطح تولید  ۴۰ الی ۵۰ در صد، باغ ها با متراکم و نیمه متراکم، گل خانه های کوچک و تجارتی، مراکز پروسس سبزیجات و میوه جات را ایجاد و بسته های زنبور داری، جمع آوری حاصلات، بسته بندی و بازاریابی را برای مستفدین پروژه توزیع میکند. مستفدین پروژه علاوه بر فعالیت های مذکور از برنامه های آموزشی مکتب مزرعه دهقان، همکاری های تخنیکی و سیر های آموزشی نیز بهره میبرند.

این فعالیت های به هدف بالا بردن سطح تولید، متمرکز نمودن کار و عملیات زراعتی جهت افزایش کیفیت محصول، حاصل دهی چند فصلی و افزایش موثریت منابع زراعتی صورت میگیرند. برنامه های آموزشی روش های جدید باغداری در بالا بردن عاید دهاقین و حاصل بیشتر از زمین کم موثر ثابت شده است.

تجارب نشان می دهد که حمایت از زنان دهقان به مردان خانواده ها نیز کمک می نماید  تا فشار سنگین اقتصادی خانواده کمتر شود. بنا پروژه CBARD برای حمایت از خانم های بی بضاعت و برای بلند بردن اقتصاد خانواده ها فعالیت های باغچه های خانگی، گلخانه های کوچک و زنبورداری را در ولایت های فراه، بادغیس و ننگرهار برای خانم ها اختصاص داده است.

فعالیت های زیربنایی:

بیشترین نفوس افغانستان در روستا ها زنده گی و متکی بر زراعت هستند، آب یکی از عناصر حیاتی در زراعت میباشد که خشکسالی و تغییر اقلیم منابع آبی افغانستان را تهدید میکند. برای حفظ این منبع حیاتی پروژه CBARD  کانال های جدید، آب گردان، ترناب، و ساختمان های آبیاری را احداث میکند. این ساختمان ها به هدف جلوگیری از ضیاع وقت در پاک کاری کانال ها، تحت پوشش قرار دادن زمین های بیشتر برای آبیاری و جلوگیری از ایجاد منازعات آب ساخته میشوند.

پروژه CBARD در ولایات که فعالیت دارد برای محافظت زمین های زراعتی از سیلاب ها دیوار های محافظتی، سربند ها و سیفون اعمار میکند.

احداث کشمش خانه ها، مراکز تجارتی زراعت و گلخانه های تجارتی نیز شامل فعالیت های زیربنایی پروژه CBARD  میباشد.

28500 مستفید شونده مستقیم در CBARD EAST  که شامل ولایت ننگر هار می باشد دارد.

17500 مستفید شوند مستقیم در CBARD WEST که شامل ولایت های فراه و بادغیس میباشد دارد.

نوت:  افغانستان یکی از بزرگترین تولید کننده کوکنار در جهان است که در حدود 15% تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد.

کشت و تولید کوکنار در افغانستان ارتباط مستقیم به نا امنی های داخلی و خارجی دارد که بیشتر گروه های ترورستی در سطح منطقه تجهیز و تمویل مالی می کند.

ولایات

 • فراه

خاک سفید و پشت رود

 • بادغیس

بالا مرغاب، غورماچ، جوند و قادس

 • ننگرهار

اچین،‌چپرهار، رودات، شیرزاد، کوت و خوگیانی

معرفی فشرده رییس: محمد جواد صاحبزاده

 دارای ماستری از پوهنتون  Christian Albrechts Universität – Kielآلمان در رشته زراعت.

راستای کاری:

پروژه رشد زراعت و انکشاف روستائی (CBARD) یک پروژه مبتنی بر جامعه است که برای تقویت تولیدات محلی و بازار یابی برای محصولات زراعتی با ارزش بالا در مناطق با تولید سطح بلند کوکنار در ولایت های فراه، بادغیس و ننگرهار طراحی شده است. با هدف اعلام شده جهت اثبات موثر بودن محصولات با ارزش در بهبود اقتصاد محلی به عنوان یک کشت بدیل برای محصولات غیرقانونی، این پروژه در نظر دارد تا کشت کوکنار را کاهش دهد. پروژه مذکور علاوه بر حمایت از دهاقین محلی، توسط مراکز آموزشی برای دهقانان، زیرساخت های زراعتی-تجاری، دولتی و خصوصی موجود را در عرصه های استراتیژیک آبیاری، حمل و نقل و تاسیسات زراعتی ایجاد، توسعه و یا تقویت میکند. مورد دوم شامل معرفی یا تقویت فعالیتهای ارزش افزائی محصولات از طریق گروه های تولید اجتماعی یا تشبث های کوچک و متوسط با تعمیر زیرساخت های کلیدی مانند گلخانه ها، گودام ها، سردخانه ها و کارخانه های پروسس و بسته بندی است. این پروژه همچنان نقش مهم اشتغال خارج از مزرعه را كه متعاقباً بوسیله این پروژه ایجاد میشود و از طریق پشتیبانی و توسعه نوآوری ها و دسترسی به منابع مالی در بهبود اقتصاد محلی تأمین می شود، تشخیص می دهد.

پروژه CBARD توسط وزارت زراعت با مشارکت برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP) و با حمایت وزارت مبارزه با مواد مخدر، که در حال حاضر با وزارت امور داخله ادغام شده است، اجرا می شود. از آنجایکه این پروژه بر اساس مدل توسعه به رهبری جامعه طراحی شده است، وزارت زراعت با شوراهای انکشافی ولسوالی (DDA) و شورای های انکشافی اجتماعی (CDC) به عنوان نهادهای اصلی محلی برای شناسایی دهقانان واجد شرایط و تطبیق موثر فعالیت های پروژه در تماس میباشد.

سه دست آورد عمده:

1-       بلند بردن سطح تولید محصولات با ارزش زراعتی و بازاریابی برای محصولات مذکور

2-       ایجاد و تقویه زیر ساخت های زراعتی و تجاری  در عرصه های آبیاری، حمل و نقل، و تاسیسات زراعتی.

3-       جستجوی مارکت در بازارهای داخلی و خارجی برای محصولات با ارزش زراعتی پروژه.

پلان های آینده:

-         ایجاد گلخانه های تجارتی و کوچک در ولایت های فراه ، بادغیس و ننگرهار

-         احداث باغ های جدید متراکم، نیمه متراکم و محلی در ولایات فراه، بادغیس و ننگرهار

-         ایجاد مکاتب مزرعه دهقان و آموزش دهاقین در سه ولایت مذکور

-         احداث ساختمان های آبیاری و زراعتی

-         بازاریابی برای تولیدات محصولات با ارزش زراعتی

دستاورد ها:

احداث ۱۵۹۳ جریب باغهای جدید در ولایت های فراه و بادغیس

احداث ۴۴ قطعه باغهای نمایشی متراکم و نیمه متراکم در ولایت های بادغیس و فراه

احداث ۸۵ واحد تولیدی ورمی کمپوست در ولایت های فراه و بادغیس

احداث ۴۶۸ گلخانه تجارتی در ولایت های فراه و بادغیس

اعمار ۶۳ ساختمان های مدیریت آب شامل در ولایت های بادغیس و فراه

ساختن ۵۷۰ باغچه خانگی

ساختن ۵۲۳ گلخانه کوچک

توزیع ۶۲۴ بسته پروسس سبزیجات

توزیع ۱۸۰صندوق زنبور داری

ساختن ۱۰۹ گلخانه تجارتی برای کشت آلویه ورا

اعمار ۳۹ باب کشمش خانه ها در ولایت فراه

توزیع ۶۲۴ وسایل و لوازم بسته بندی برای کشت و تولید سبزیجات

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
خلاصه گزارش پروژه ها
سال ۱۳۹۷
قیمت (افغانی) مقدار واحد شاخص / فعالیت پروژه
37,436,676 3.1 کیلومتر  احیأ و باز سازی جوی،  و کانال آبیاری پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف روستایی(شرق CBARD-E)
5,150,016 65.3 هکتار احداث باغهای درختان مثمر
238,080,030 410.0 باب احداث سبزخانه های زراعتی
  فعالیت های حمایوی
280,666,722 مجموع پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف روستایی(شرق CBARD-E)
4,381,522 1.6 کیلومتر  احیأ و باز سازی جوی،  و کانال آبیاری پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف روستایی(غرب CBARD-W)
23,577,160 270.8 هکتار احداث باغهای درختان مثمر
269,522,055 516.0 باب احداث سبزخانه های زراعتی
7,299,558 120.0 باب اعمار بند، سربند، پل، سیفون و ذخایر آب
42,664,233 1,502.0 متر اعمار دیوارهای استنادی و حفاظتی و ترناب
8,396,060 10.0 باب اعمار سرد خانه برای سبزیجات و میوه جات
6,682,562 11.0 باب ایجاد مراکز تولید ، پراسس و بسته بندی محصولات
10,708,761 فعالیت های حمایوی
373,231,911 مجموع پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف روستایی(غرب CBARD-W)
653,898,633 مجموع کل

 

پلان کاری پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی ( CBARD - East ) سال مالی ۱۳۹۸

   - دانلود پلان کاری  

پلان کاری پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی ( CBARD - West ) سال مالی ۱۳۹۸

   - دانلود پلان کاری  

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
خلاصه گزارش پروژه ها
سال ۱۳۹۸
قیمت (افغانی) مقدار واحد شاخص / فعالیت پروژه
2,769,135 22.0 هکتار احداث باغهای درختان مثمر پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف روستایی(شرق CBARD-E)
214,098,330 570.0 باب احداث سبزخانه های زراعتی
  فعالیت های حمایوی
216,867,465 مجموع پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف روستایی(شرق CBARD-E)
2,253,760 2.4 هکتار احداث باغهای درختان مثمر پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف روستایی(غرب CBARD-W)
77,055,297 148.0 باب احداث سبزخانه های زراعتی
18,956,091 662.0 متر اعمار دیوارهای استنادی و حفاظتی و ترناب
1,685,779 2.0 باب اعمار سرد خانه برای سبزیجات و میوه جات
5,523,101 فعالیت های حمایوی
105,474,028 مجموع پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف روستایی(غرب CBARD-W)
322,341,493 مجموع کل

پلان کاری پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی ( CBARD - East ) سال مالی ۱۳۹۹

   - دانلود پلان کاری  

پلان کاری پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی ( CBARD - West ) سال مالی ۱۳۹۹

   - دانلود پلان کاری  

پلان عملیاتی پروژه‌های انکشافی پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی (CBARD) سال مالی ۱۳۹۹

- دانلود پلان عملیاتی  

گزارش کاری شش ماه نخست سال مالی ۱۳۹۹ پروژه (CBARD EAST & WEST )

   - دانلود گزارش کاری

دست آورد های پروژه در ولایت ننگرهار CBARD EAST  تحت پوشش  تا کنون (2018-2020):

 • احداث ۲۲۸۱ جریب باغهای جدید در شش ولسوالی ولایت ننگرهار
 • احداث ۴۷۵  گلخانه بزرگ
 • احداث ۴۶۰ گلخانه کوچک
 • احداث شش پروژه های آبیاری
 • احداث ۲۳۰ باغچه خانگی
 • توزیع ۱۰۰  بسته صندوق زنبور عسل برای مستفیدین
 • اعمار و باسازی مرگز آموزشی دهاقین
 • توزیع ۴۶۰۰کیلوگرام کود کیمیاوی برای دهاقین
 • آموزش بیشتر ۵۰۰ دهاقین زن و مرد
 • توزیع ۲۶۲ بسته وسایل باغداری
 • توزیع ۴۹۱ بسته وسایل پروسس مواد غذایی

دست آورد های پروژه در ولایت  های فراه و بادغیس CBARD WEST  تحت پوشش  تا کنون (2018-2020):

 • احداث ۲۸۸۰ جریب باغهای جدید در شش ولسوالی ولایت فراه و بادغیس
 • احداث ۳۷۶  گلخانه بزرگ
 • احداث ۲۴۸ گلخانه کوچک
 • احداث ۵۵ پروژه های آبیاری
 • احداث ۳۴۷ باغچه خانگی
 • توزیع ۸۰ بسته صندوق زنبور عسل برای مستفیدین
 • اعمار و باسازی مرگز آموزشی دهاقین در ولایت فراه
 • توزیع ۱۹ هز ار کیلوگرام کود کیمیاوی برای دهاقین
 • آموزش بیشتر ۱۲۲۳ دهاقین زن و مرد
 • توزیع  ۳۶۷ بسته وسایل باغداری
 • توزیع ۳۵۶ بسته وسایل پروسس مواد غذایی
 • احداث ۲۴  باب کشمش خانه
 • احداث ۱۰ باب سرد خانه

پلان کاری پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی ( CBARD ) سال مالی ۱۴۰۰

   - دانلود پلان کاری  

فعالیت پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی از آغاز تاکنون

معرفی پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی (CBARD)  

کار کردهای پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی

مشخصات

توضیحات

نام پروژه

پروژه رشد زراعت وانکشاف روستایی وزارت زراعت، آبیاری ومالداری (CBARD)

برنامه مربوطه

کاهش و تولید کشت کوکنار و معرفی کشت محصولات با ارزش

ریاست تطبیق کننده

پروژه رشد زراعت وانکشاف روستایی وزارت زراعت، آبیاری ومالداری (CBARD)

هدف پروژه

 • بهبود اقتصاد محلی و خانواده ها و کاهش اتکا بر تولید کشت کوکنار از طریق تولید و ترویج محصولات زراعتی با ارزش در ولایت های فراه، بادغیس و ننگرهار.

مقاصد پروژه

کاهش و تولید کشت کوکنار

موقعیت پروژه

سه ولایت افغانستان، ننگرهار، فراه و بادغیس

زمان (شروع و ختم پروژه)

ماه دسمبر 2018  الی  آپریل 2022

تعداد مستفید شوندگان

۴۶۰۰ خانواده

سهم جندر

۱۷۹۱

مراجع ذیدخل و شرکای کاری

MAIL, UNDP,INL

مجموع بودجه پروژه

USD 46.1 millions

منبع تمویل

INL International Narcotic’s and Low

مشخصات شخص ارتباطی

 • اسم: رفیع الله غفار 
 • وظیفه: GIS/MIS
 • شماره تماس: +93(0)780001783
 • ایمیل آدرس: rafiullahghaffar@gmail.com