گالری رسانه

فعالیت های مهم هفتوار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری!

خبرهای مهم روز

خبرهای مهم روز

خبرهای مهم روز

سه روز اول نمایشگاه بهاری محصولات زراعتی در بادام باغ کابل شاهد حضور هزاران تن از باشنده ولایات مختلف کشور بود شما نیز با استفاده از یک روز باقی مانده در این نمایشگاه شرکت نماید و تولیدات دلخواه خود را بازدید و خرید نمایید!

در کنار محصولات زراعتی و مالداری قالین‌های دست‌بافت قالین‌بافان کشور رنگ دیگری به سی‌ومین نمایشگاه محصولات زراعتی کشور در بادام‌باغ کابل بخشیده است.

بهترین تولیدات زراعتی و مالداری ولایت سمنگان را از سی‌ومین نمایشگاه محصولات زراعتی در بادام باغ کابل خریداری نمایید. این نمایشگاه برای چهار روز از ۱۲ الی ۱۵ ثور به روی بازدید کنندگان باز می‌باشد.

انواع مختلف سبزیجات تولید شده در سبزخانه‌های ولایت فراه را از نمایشگاه محصولات زراعتی برگزار شده از سوی وزارت زراعت در بادام‌باغ کابل بدست بیاورید

بادام بسته بندی شده ولسوالی قلعه ذال ولایت کندز در نمایشگاه محصولات زراعتی به روایت تصویر

بهترین تولیدات زراعتی ولایت فاریاب را از سی‌ومین نمایشگاه محصولات زراعتی در بادام باغ کابل خریداری نمایید.

میوه‌های پروسس شده باغداران کشور در سی‌ومین نمایشگاه محصولات زراعتی وزارت زراعت به روایت تصویر

با اشتراک در سی‌ومین نمایشگاه محصولات زراعتی در بادام‌باغ کابل وسایل عصری و پیشرفته مورد استفاده در سکتور زراعت و مالداری را بازدید نمایید

میوه‌های خشک ولایت‌های مختلف کشور در سی‌ومین نمایشگاه محصولات زراعتی به روایت تصویر

بهترین زعفران جهان؛ زعفران افغانستان در سی‌و‌مین نمایشگاه محصولات زراعتی در بادام باغ کابل به روایت تصویر

پرورش زنبور عسل رشد بی‌پیشینه در کشور ما کرده است پس با خرید عسل تولید شده از ولایت‌های مختلف افغانستان که در نمایشگاه محصولات زراعتی به نمایش گذاشته شده است در پیشرفت بیشتر این سکتور سهیم شوید.

محصولات لبنی مالداران از ولایت‌های مختلف کشور در سی‌ومین نمایشگاه بهاری محصولات زراعتی به روایت تصو

Pagination