مدیریت محصولات زراعتی

آغاز تطبیق طرح «مدیریت محصولات زراعتی »

پروژه مدیریت محصولات

وزارت زراعت،‌ آبیاری و مالداری، کار تطبیق پروژه‌های جدید مربوط به «طرح مدیریت محصولات زراعتی» را آغاز کرده است که با اجرای این پروژه‌ها،‌ از فاسد و ضایع شدن بخش کلانی از محصولات تازه زراعتی و باغداری جلوگیری می‌شود.
در تمویل هزینه پروژه‌های مربوط به طرح مدیریت محصولات زراعتی، دهقانان تنها ۱۰ درصد سهم می‌گیرند و ۹۰ درصد دیگر این هزینه‌ها را وزارت زراعت می‌پردازد.
این طرح، تا پایان سال روان تطبیق می‌شود و ولایت‌هایی را تحت پوشش می‌گیرد که بیش‌ترین تولیدات شامل طرح را تولید می‌کنند.
این طرح شامل ساخت سه‌هزار و ۹۰۲ کشمش‌خانه با هزینه بیش از ۱.۶ میلیارد افغانی، اعمار سه‌هزار و ۲۰۷ ذخیره‌گاه صفرانرژی پیاز با هزینه بیش از ۱.۵ میلیارد افغانی و ساخت دوهزار و ۴۰۷ ذخیره‌گاه صفر انرژی کچالو با هزینه بیش از ۱.۴ میلیارد افغانی و هم‌چنین ساخت ۴۷۵ سردخانه سیب و انار با هزینه بیش از ۱.۲ میلیارد افغانی می‌شود.

با ساخت سه‌هزار و ۹۰۲ کشمش‌خانه که هرکدام با ظرفیت شانزده متریک تُن ساخته می‌شوند، حدود هفتادهزار متریک تُن انگور به کشمش تبدیل خواهد شد.

هم‌چنین خریداری و توزیع یک‌هزار و ۱۱۳ دستگاه خشک‌کننده میوه‌جات و سبزیجات تازه با هزینه بیش از ۱۵۸ میلیون افغانی برای زنان زراعت‌پیشه و باغدار، نیز شامل طرح مدیریت محصولات زراعتی می‌شود.
مجموع بودجه‌ طرح مدیریت محصولات زراعتی به ۵.۸ میلیارد افغانی می‌رسد.

قابل ذکر است که این برنامه‌های متذکره مربوط به طرح مدیریت محصولات زراعتی، توسط پروژه ملی باغداری و مالداری یا NHLP، مربوط به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تطبیق می‌شود.

دانلود طرح مدیرت محصولات زراعتی   

انفوگرفیک‌ها:

کشمش خانه

 

پیاز هرات

 

مدیریت محصولات زراعتی، ساخت سردخانه‌های سیب در دایکندی

 

کچالو دایکندی
ساخت ذخیره‌خانه‌های کچالو و پیاز در ولایت تخار ساخت ذخیره‌خانه‌های کچالو و پیاز در ولایت بامیان
مدیریت محصولات زراعتی  

رسیده‌گی به شکایات:

آیا راجع به تطبیق پروژه‌ی مدیریت محصولات زراعتی شامل (ساخت کشمش‌خانه‌ها، ذخیره‌گاه‌های پیاز، کچالو و سردخانه‌های صفر انرژی برای سیب و انار) شکایتی دارید؟
اگر بلی، پس شکایت‌های‌تان را در تماس با این شماره‌ها ثبت فرمایید:
۰۷۷۷۲۴۶۵۶۵
۰۷۲۸۱۱۹۴۹۲
۰۷۴۹۴۳۱۰۴۳

نقشه‌ها:

لینک‌های مرتبط: