دستگاه خشک‌کُن

 خرید و توزیع ماشین های خشک‌کننده‌ی میوه و سبزی

دستگاه خشک‌کُن

خرید و توزیع ماشین های خشک‌کننده‌ی میوه و سبزی
وقتی صادرات به دلیل شیوع کرونا باز نباشد، خشک کردن میوه، در کنار جلوگیری از فاسد شدن آن، باعث دوام‌دار شدن عمر این محصول می‌گردد.
با درک این راه‌کار، وزارت زراعت در نظر دارد در سال روان یک‌هزار ماشین خشک‌کننده‌ی میوه و سبزی را خریداری کند و آن را به دهقانان و باغداران توزیع کند.
هر یک از این ماشین‌ها قرار است به هزینه‌ی ۳۰۰ هزار افغانی خریداری شوند و جمعاً ۳۰۰ میلیون افغانی هزینه بر می‌دارند.
این ماشین‌ها از طریق شوراها و مرجع‌های معتبر، به باغداران داده می‌شود تا بتوانند محصولات اضافه از بازار و مصرف‌شان را خشک‌کنند.