د ۱۳۹۹یم مالي کال د ولایتونو د کړنو او لاسته راوړنو راپور

mail-admin

شمېره

عنوان

ولایت

  فایل

۱

د بادغیس ولایت د کرنې ریاست د ۱۳۹۹یم مالي کال د کړنو پلان  

بادغیس

 

۲

د بلخ ولایت د کرنې ریاست  د ۱۳۹۹یم مالي کال  د لاسته راوړنو راپور   

بلخ

 

۳

د پروان ولایت د کرنې ریاست د ۱۳۹۹یم مالي کال کې  د ترسره شویو کړنو راپور

پروان

۴

د پروان ولایت د کرنې ریاست د ۱۳۹۹یم مالي کال  د ترسره شویو کړنو راپور د ډيپارټمنټونو په اساس

پروان

۵

د پنجشیر ولایت د کرنې ریاست د ۱۳۹۹یم مالي کال  د لاسته راوړنو راپور

پنجشیر

۶

دایکندي ولایت د کرنې ریاست ۱۳۹۹یم مالي کال راپور     

دایکندی

۷

د سرپل د کرنې ریاست ۱۳۹۹یم مالي کال د کړنو او لاسته راوړنو راپور

سرپل

۸

د سمنګان ولایت د کرنې ریاست ۱۳۹۹یم کال  کاري راپور   

سمنگان

۹

د فاریاب ولایت د کرنې ریاست ۱۳۹۹یم کال کاري راپور

فاریاب

۱۰

د کابل ولایت د کرنې ریاست  ۱۳۹۹یم کال کاري راپور

کابل

۱۱

کاپیسا ولایت د کرنې ریاست د ۱۳۹۹یم کال د کړنو او لاسته راوړنو راپور

کاپیسا

 

۱۲

د کندهار ولایت د کرنې ریاست ۱۳۹۹یم کال د کړنو او لاسته راوړونو راپور    

کندهار

۱۳

د نیمروز ولایت د کرنې ریاست د ۱۳۹۹یم مالي کال کلنی راپور

نیمروز