د بزګر سرمقاله

شنبه ۱۴۰۰/۵/۲۳ - ۱۴:۱۹

د کروندګرو د ملاتړ په پار یو ښه ګام

د بزگر اونیزه | دبزگر خبر‌‌ې

شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ - ۱۳:۳۹

بزګران دې په تولیدي سرچینو پانګونه وکړي

پــه دې ورځــو کــې د هېــواد دکرنــې پــه هکلــه پرلــه پســې خبرونــه او راپورونــه چــې اورو او خپــره وو یــې، ښــه او هیلــه بښــوونکي خبرونــه او راپورونــه دي.

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۳:۳۵

کرنیز سکټور کې د ښځو ونډه

کرنیز سکټور کې د ښځو ونډه

شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ - ۱۳:۵۷
شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۱۵:۵۰

کورنیو تولیداتو څخه ګټه پورته کول د هېواد اقتصاد سره مرسته

د کرنې د پرمختګ او د ملي تولید د ودې په پار د اړتیاوو له ډلې یو هم له کورنیو تولیداتو څخه د مصرف کلتور دودول دی.

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۴:۵۹

د وچو مېوو د صادراتو ارزښت

دهقان (بزګر) اوونیزه / د بزګر خبرې
صادرات یعنې هغه اموال چې موږ یې له خپل هېواد څخه نورو هېوادونو ته لېږو او په بدل کې یې له نوموړي هېوادونو څخه پیسې او نور اړین توکي تر لاسه کوو.

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۱۰:۴۳

د اوبو دمدیریت په لور یو بل ګام

دهقان (بزګر) اوونیزه / د بزګر خبرې
اوبه د ژوندانه له اساسي اړتیاوو څخه ګڼل کېږي. افغانستان د روانو اوبو پراخې سرچینې او زېرمې لري، چې په هېواد کې دننه په بېلابېلو برخو کې د ګټې اخیستنې لپاره باید په ښه ډول مدیریت شي.

Pagination