ریاست عمومی منابع طبیعی

mail-admin

درباره منابع طبیعی، اهداف و دورنمای ریاست عمومی تنظیم منابع طبیعی:

منابع طبیعی افغانستان مشتمل از جنگلات، علفچرها، ساحات حفاظت شده، حیات‌وحش و جمع نباتات و حیوانات وحشی می‌باشد. معیشت زندگی سه چهارم افغانها وابسته به منابع طبیعی است. این منابع با تهدیدات جدی بشری و طبیعی مواجه اند. رشد سریع نفوس، فقر، وابستگی زیاد جوامع روستایی به منابع طبیعی توأم با عدم آگاهی از مدیریت این منابع و تغییرات اقلیمی یک چالش بزرگ برای حفاظت و مدیریت منابع طبیعی به شمار میآید.

تهیه و ترتیب سند  استراتیژی پنجساله تنظیم منابع طبیعی یک چهارچوب استراتیژیک را برای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شرکای کاری آن فراهم آورده تا مشترکأ جهت تنطیم پایدار منابع طبیعی بر مبنای مشارکت جوامع محلی از طریق مداخلات علمی و تطبیق پالیسی‌های کارا، طبق معیارهای حفاظتی و انکشافی جهان و اجندای اقلیمی به منظور ایجاد اشتغال، مصؤنیت غذایی  و رشد اقتصادی عمل نمایند.

مقوله‌های استراتیژیک:

 1. دیدگاه:

ایکوسیستمها سالم و انعطاف پذیر بوده و به نحوه‌ی مدیریت می‌شوند، که یک محیط سالم را برای مسکن گزینی تامین نموده و انکشاف پایدار و مساویانه را برای انکشاف اقتصاد اجتماعی و بهبود وضع زندگی انسان‌ها مساعد می‌سازد.

 1. ماموریت:

تأمین انکشاف پایدار اقتصادی و اجتماعی مردم، که وابسته به منابع طبیعی هستند، ایجاد محیط سبز، تحفظ خاک، آب و حفاظت تنوع بیولوژیکی.

 1.  هدف کلی:

تنظیم منابع طبیعی بر اساس مشارکت جوامع محلی از طریق مداخلات علمی، پالیسی‌های کارا، مشارکت و همکاری همه گانی، در مطابقت با اجندا و معیارهای حفاظت و انکشاف اقلیم به منظور ایجاد شغل، مصئونیت غذایی و رشد پایدار اقتصادی.

دور نما و هدف استراتیژیک ریاست جنگلات:

تنظیم پایدار جنگلات مبنی بر مشارکت جوامع محلی شامل حفاظت، احیا، احداث، بهره‌برداری، ارزش افزایی محلی و تنظیم آبریزه‌ها به منظور انعطاف پذیری، سازگاری با تغییرات اقلیم و تامین اقتصاد پایدار جوامع روستایی و نیمه شهری.

نتایج متوقعه از تطبیق استراتیژی تنظیم منابع طبیعی در بخش جنگلات:

 • بهبود و حفاظت 55 هزار هکتار جنگلات طبیعی.
 • احیای حدود ۷۳ هزار هکتار ساحه جنگل و فضای سبز شهری.

دورنما و هدف استراتیژیک ریاست علفچرها:

تنظیم پایدار علفچرها و نباتات طبی مبنی بر مشارکت جوامع محلی از طریق تقویت مشارکت جوامع، تطبیق برنامه‌های کارا، معرفی شیوه‌ها و تجارب موفق و تشریک و انکشاف دانش بومی برای معیشت بهتر جوامع محلی و مالداران، کنترول صحراگرایی و نهایتأ مبارزه با اثرات منفی تغییر اقلیم.

نتایج متوقعه از تطبیق استراتیژی تنظیم منابع طبیعی در بخش علفچرها:

 • حفاظت و بهبود در حدود ۴۹۳۸۷۰ هکتار علفچر.
 • احیاء ساحه ۲۵۰۰ هکتار نباتات طبی.
 • همچنان به منظور جلوگیری از توسعه صحرا تدابیر لازم در ساحه ۲۰ هزار هکتار روی دست گرفته خواهد شد

دورنما و هدف استراتیژیک ریاست ساحات حفاظت شده:

مدیریت مشارکتی و حفاظت ساحات حفاظت شده به منظور حفاظت تنوع بیولوژیکی و رشد اکوتوریزم و افزایش انعطاف پذیری در برابر تغیر اقلیم.

نتایج متوقعه از تطبیق استراتیژی تنظیم منابع طبیعی در بخش ساحات حفاظت شده:

هفت ساحه حفاظت شده جدید به مساحت ۲۳۶۴۱۲ هکتار به عنوان  ساحات حفاظت شده اعلان خواهد گردید و الی سال ۲۰۲۱ میلادی بر اساس سیستم پلان ملی ساحات حفاظت شده، افغانستان دارای ده ساحه حفاظت شده خواهد بود.

ریاست منابع طبیعی در ۱۳۹۸ چی کرد؟

پروژه تنظیم منابع طبعی به اشتراک مردم
۱. بخش تنظیم و مدیریت جنگل‌ها:
-
آموزش و آگهی‌دهی ۲۵ انجمن جنگل‌داری در چهار ولایت و در امور احداث قوریه در ولایت‌های (کنر، لغمان، سمنگان و بادغیس).
-
احداث ۳۰ قوریه خانه‌گی به ظرفیت تولیدی۱۲۰ هزار نهال پسته غرض احیا و قروغ ساحه ۱۵۰ هکتار جنگل‌های طبیعی تخریب شده پسته، برای۳ انجمن جنگل‌داری در ولایت سمنگان.
-
حفر ۱۲۸ هزار چُقرک در ساحه ۱۶۰ هکتار، بذر مستقیم پسته در آن و حفظ و مراقبت و آبیاری نوجست‌ها و نهال‌ها توسط ۱۶ انجمن در ولایت بادغیس (۱۰ هکتار فی انجمن).
-
احیای و حفاظت ۱۲.۵ هکتار ساحه جنگل چهارمغز از طریق غرس (۶۵۹۰ ) هزار نهال چهارمغز ( که قبلا توسط ۱۹ انجمن جنگل‌داری تولید شده است) در ولایت کنر.
-
اعمار ۲۴۲۵ متر مکعب چکدم (بند محافظتی) در ساحات آسیب پذیر ولایت کنر از طریق استخدام کارگر از مردم محل تحت مدیریت انجمن‌های جنگل‌داری.
-
احداث ۵۷ قوریه خانه‌گی (۲۰ قوریه در ولایت کنر و ۳۷ قوریه در ولایت لغمان) به ظرفیت تولیدی ۳۴۲ هزار نهال غرض احیای ۴۲۷.۵ هکتار جنگل طبیعی جلغوزه و چهارمغز تخریب شده برای ۶ انجمن جنگل‌داری در ولایت لغمان و کنر.
-
فراهم‌آوری ظرفیت‌های کاری و تسهیلات لازم برای ۸۷ قوریه خانه‌گی در ولایات کنر، لغمان و سمنگان.
-
خریداری ۱۴ قلم اجناس وسایل مبارزه با حریق جنگل برای ایجاد مراکز حریق در ولایت کنر و لغمان
-
آموزش ۵۰ نفر افراد داوطلب از جامعه محلی در هر یک از ولایات کنر و لغمان جمعاً ۱۰۰ نفر در بخش مبارزه با حریق جنگل‌ها
-
احیا و قروغ ساحه ۵۰ هکتار جنگل جلغوزه در ولایت لوگر به کمک ۱۰ پروژه عایداتی از طریق بذر مستقیم.
-
اعمار ۴ ذخیره آب و خریداری واترپمپ، سولر و پایپ برای آبیاری نهال‌های چهارمغز در ولایت کنر.
-
احیای و قروغ ۳۱۰ هکتار جنگل‌های طبیعی تخریب شده پسته در ولایات سمنگان و بادغیس.
-
احیای و قروغ ۵۰ هکتار ساحه جنگل تخریب شده جلغوزه در ولایت لوگر از طریق بذر مستقیم.
-
احداث ۵۷ قوریه خانه‌گی به ظرفیت تولیدی ۳۴۲ هزار نهال به منظور احیای ۴۲۷.۵ هکتار ساحات جنگل‌های تخریب شده جلغوزه و چهارمغز در ولایات کنر و لغمان.
احیای فارم‌های تکثیری غرض سرسبزی و گسترش فضای سبز:
۱- احیای و حفاظت قوریه‌ها:
-
احیای ساحه (۲۱۷) جریب قوریه در ۲۷ ولایت کشور به استثنای ولایات (نیمروز، زابل، نورستان، خوست، ارزگان) و تولید (۲,۱۷۰,۰۰۰) دو ملیون و ۱۷۰ هزار نهال.
-
احیا، موازی ۵ جریب قوریه در ولایت فاریاب جهت تولید سالانه ۵۰,۰۰۰ هزار نهال.

- احداث موازی ۲۵ جریب جنگل باغ‌های چنار در ولایت لوگر تهیه و خریداری (۳۳۲۵۰) نهال ریشه‌ای چنار.

- آماده‌سازی جنگل باغ ولسوالی بلخ بعد از ترتیب نقشه و احداث سرک‌های عمومی و فرعی حفر چاه عمیق و قطع درختان مصاب به امراض برای تولید نهال (احداث ۳ هزار متر سرک‌های عمومی و فرعی، قطع ۳۰۰ درخت پیر و مصاب به امراض و کنده کشی آن.

- احداث ۸۰ قطعه باغ یک جریب بادام در ولایت سمنگان و تهیه و خریداری (۵۲۸۰) نهال ریشه‌ای بادام و توزیع آن به جوامع محلی.

- احداث ۱۰۰قطعه باغ یک جریب عناب در ولایت فراه تهیه وخریداری (۱۶۶۰۰) نهال ریشه‌ی عناب.

-

۲- فراهم‌آوری تسهیلات فارم‌ها از طریق اعمار دیوار احاطه، تجهیز سامان آلات و ابزار کار:

- حفر ۱ حلقه چاه عمیق با نصب سیستم انرژی آفتابی در فارم تکثیری ولایت بلخ.

- حفر یک حلقه چاه عمیق با نصب سیستم انرژی آفتابی در ولسوالی بگرامی کابل.

- خریداری، انتقال و نصب یک کانتینر ۲۰ فُت و یک کانتینر کونکس ۴۰ فوت در فارم بگرامی کابل.

- استخدام شش محافظ به منظور حفاظت و مراقبت فارم‌های جدیداً احداث شده.

- اعمار و احاطه دیوار فارم سر جنگل ولایت هرات بطول ۹۹۰ متر.

- حفر یک حلقه چاه عمیق در فارم قوریه پغمان.

- ترمیم یک تعمیر و چهار سبز خانه در قوریه پغمان و بی‌بی مهرو.

۳- بخش اعمار دیوار احاطه فارم‌های ولایت تخار:

احیا ۱۲۷۷۷ متر دیوار احاطه فارم‌های بنگی، ورسج، کلفگان، فرخار، خواجه عار و چاه عمیق در مرکز ولایت تخار

- فارم بنگی۲۵۵۲ متر در ولسوالی بنگی ولایت تخار.

- فارم ولسوالی ورسج ۴۱۰۴ متر

- فارم ولسوالی کلفگان ۳۱۶۶.۵ متر.

- فارم ولسوالی فرخار ۴۴۱ متر.

- فارم ولسوالی خواجه غار ۱۶۴۷.۵ متر.

- فارم مرکز چاه عمیق ۸۶۶ متر.

اعمار یک تعمیر بشکل پخته و اساسی در فارم چاه عمیق مرکز ولایت تخار.

۲. تنظیم، مدیریت و احیای چراگاه‌ها، تثبیت ریگ‌های روان و نباتات طبی (ریاست چراگاه‌ها):

(الف): تنظیم همه جانبه چراگاه‌ها مبنی بر مشارکت مردم:

- آموزش ۲۰ انجمن چراگاه‌داری در ۱۲ ولایت ایجاد و در امور تنظیم چراگاه‌(کندز، بلخ، جوزجان، سمنگان، غزنی، غور، میدان وردک، هرات، بدخشان، تخار و بغلان)

- بهبود موازی۱۸۲۷.۵ هکتار چراگاه طبیعی به شیوه للم بذر و وضعیت موازی۲۸۰ هکتار چراگاه‌های حصار شده سال‌های قبل با تطبیق چرای متناوب.

۱) احیای ۵۰ هکتار چراگاه با بذر ۲۵۰ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت میدان وردک.

۲) احیای ۵۰ هکتار چراگاه با بذر ۲۵۰ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت غزنی.

۳) احیای ۳۴۳ هکتار چراگاه با بذر ۱۷۱۵ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت سمنگان.

۴) احیای۹۷ هکتار چراگاه با بذر ۶۱۵ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت بلخ.

۵) احیای ۱۲۳ هکتار چراگاه با بذر ۴۸۵ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت جوزجان.

۶) احیای ۳۱۴.۵ هکتار چراگاه با بذر ۱۵۷۳ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت بدخشان.

۷) احیای ۳۰۳هکتار چراگاه با بذر ۱۵۱۵ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت تخار.

۸) احیای ۳۰۳ هکتار چراگاه با بذر ۱۵۱۵ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت بغلان.

۹) احیای ۵۰ هکتار چراگاه با بذر ۲۵۰ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت کندز.

۱۰) احیای ۱۴۴ هکتار چراگاه با بذر ۷۲۰ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت هرات.

۱۱) احیای ۵۰ هکتار چراگاه با بذر ۲۵۰ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت غور.

۱۲) بهبود وضعیت موازی ۲۸۰ هکتار ساحه چراگاه حصار شده طی سال‌های قبل از طریق تطبیق سیستم تناوب چرا.

۱۳) تولید ۳۲۰۰ کیلو گرام تخم علوفه با کیفیت به منظور احیای ساحات چراگاه‌های تخریب شده از طریق ادامه فعالیت‌های تخنیکی در موازی ۸ هکتار مراکز ارائه خدمات تنظیم چراگاه‌ها در ولایات غزنی و غور

(ب): تثبیت ریگ‌های روان و جلوگیری از توسعه صحرا:

- تثبیت ریگ‌های روان در ساحه ۱۸۲.۵ هکتار از طریق تولید و غرس ۱۸۲۵۰۰نهال ریشه دار و ساحه ۲۰ هکتار ریگ روان با بذر ۲۰۰ کیلو گرام تخم گز، سکساول، سیلون، و تاغ در ولایات (کندز، بلخ، جوزجان، فاریاب و هرات).

۱) تثبیت ۴۷.۵ هکتار ساحه ریگ ریگ روان با غرس ۴۷۵۰۰ نهال گز، تاغ، سکساول در ولایت بلخ.

۲) تثبیت۶۵ هکتار ساحه ریگ روان با غرس ۶۵۰۰۰ نهال گز، تاغ، سکساول در ولایت جوزجان.

۳) تثبیت ریگ‌های روان در ساحه ۲۰ هکتار از طریق غرس و آبیاری ۲۰ هزار نهال گز، تاغ، سکساول در ولایت فاریاب.

۴) تثبیت ۲۰ هکتار ساحه ریگ روان با غرس ۲۰۰۰۰ نهال گز، تاغ، سکساول در ولایت کندز.

۵) تثبیت ریگ‌های روان در ۵۰ هکتار ساحه، و آبیاری ۵۰۰۰۰ نهال گز، تاغ، سکساول در ولایت هرات.

(ج)تنظیم همه جانبه و ارزش‌افزایی محصولات نباتات طبی هنگ و شیرین‌بویه.

۱) شناسائی و ایجاد ۴۳ انجمن تنظیم نباتات طبی و ۱۷ اتحادیه در سطح ولسوالی‌ها و ولایات شده که با کسب شخصیت حکمی نباتات طبی را به صورت پایدار تنظیم و ارزش‌افزایی می‌نمایند در ولایات (سمنگان، بغلان، تخار، بلخ، کندز و بدخشان.)

۲) ظرفیت‌سازی ۴۷۸۰ نفر اعضای انجمن‌های نباتات طبی در ولایات ( سمنگان، بغلان، تخار، بلخ، کندز و بدخشان.)

۳) احیا و حفاظت۳۴۴۰ هکتار نبات هنگ و ۹۰۰ هکتار نبات شیرین‌بویه ( سمنگان، بغلان، تخار، بلخ، کندز و بدخشان.)

۴) حفاظت ساحات در حال تخریب نباتات طبی ۳۴۴۰ هکتار نبات هنگ و ۹۰۰ هکتار نبات شیرین‌بویه ( سمنگان، بغلان، تخار، بلخ، کندز و بدخشان) از طریق توزیع پروژه‌های کوچک عایداتی به جوامع محلی.

- احیای و حفاظت ۱۶۰۰ هکتار ساحات تخریب شده هنگ در ولایت بغلان (۸۰۰ هکتار احیای و ۸۰۰ هکتار حفاظت)

- احیای و حفاظت ۱۶۰۰ هکتار ساحات تخریب شده هنگ در ولایت بلخ (۸۰۰ هکتار احیای و ۸۰۰ هکتار حفاظت)

- احیای و حفاظت ۱۶۰۰ هکتار ساحات تخریب شده هنگ در ولایت تخار (۸۰۰ هکتار احیای و ۸۰۰ هکتار حفاظت)

- احیای و حفاظت ۱۶۰۰ هکتار ساحات تخریب شده هنگ در ولایت سمنگان (۸۰۰ هکتار احیای و ۸۰۰ هکتار حفاظت).

- احیای و حفاظت ۴۸۰ هکتار ساحات تخریب شده هنگ در ولایت بدخشان (۲۴۰ هکتار احیای و ۲۴۰ هکتار حفاظت).

- احیای و حفاظت ۱۸۰۰ هکتار ساحات تخریب شده شیرین‌بویه در ولایت کندز (۸۰۰ هکتار احیای و ۸۰۰ هکتار حفاظت).

۵) احیا و حفاظت ساحه ۸۶۸۰ هکتار ساحات تخریب شده و در حال تخریب نباتات طبی هنگ و شیرین‌بویه ( سمنگان، بغلان، تخار، بلخ، کندز و بدخشان.

۶) استخدام ۱۵ نفر کارمندان تخنیکی در ولایات سمنگان، بغلان، تخار، بلخ و کندز.

۷) تهیه و خریداری ۱۰ عراده موترسایکل

۸) تهیه و خریداری ۱۵ پایه میز و چوکی

۹) نظارت و ارزیابی از تطبیق پروژه برای دو مرتبه.

۱۰) استخدام یک نفر ماستر ترینر نباتات طبی.

۳. اکوسیستم‌های با ارزش طبیعی (ریاست ساحات حفاظت شده) :

- اعمار ۷۰۰ متر پیاده رو پخته و سنگ‌فرش در پارک ملی بند امیر.

- اعمار ۴ تشناب در پارک ملی بند امیر ولایت بامیان.

- اعمار ۷۰۰۰ متر مربع پارکینگ وسایط در پارک ملی بند امیر

- اعمار ۴ محل تماشا برای سیاحین بند امیر

- اعمار ۲۵ پایه سایه بان برای سیاحین پارک ملی بند امیر

- ترمیم تعمیر اتاق محافظان، برج ترصد و اعمار دیوار ساحه حفاظت شده کول حشمت خان.

- استخدام ۱۴ نفر محافظ و صفا کار در پارک ملی بند امیر.

- استخدام ۱۶ نفر محافظ در ساحه حفاظت شده واخان بدخشان.

- تنظیم، مدیریت و انکشاف پارک‌های ملی بند امیر و واخان و ساحات حفاظت شده کول حشمت خان و دره شاه فولادی.

احداث قوریه‌های خانه‌گی تولید نهال جلغوزه و چهارمغز در سه ولایت (پکتیا، پکتیکا و خوست):

۱) تاسیس ۱۰۸ انجمن جنگل‌داری در ولایات (خوست، پکتیا و پکتیکا)

- ۳۶ انجمن در ولایت خوست،

- ۳۶ انجمن در ولایت پکتیا،

- ۳۶ انجمن در ولایت پکتیکا.

۲) احداث ۱۰۷۶ قوریه خانه‌گی به ظرفیت تولیدی۶,۴۵۶,۰۰۰ نهال جلغوزه و چار مغز به منظور احیای۸۰۷۰ هکتار جنگل تخریب شده:

- احداث ۳۶۰ قوریه خانه‌گی در ولایت خوست.

- احداث ۳۶۰ قوریه خانه‌گی در ولایت پکتیا.

- احداث ۳۵۶ قوریه در ولایت پکتیکا.

۳) خریداری ۴ پایه کامپیوتر و میز و چوکی در مرکز و ۳ پایه کامپیوتر با میز چوکی و ملحقات آن و ۱۸ عراده موترسایکل در سه ولایت

۴) استخدام به تعداد ۳ نفر کارمندان جهت مدیریت پروژه در مرکز، ۳ نفر مسئولین ولایتی و ۱۵ نفر مسئولین ساحه‌ای در سه ولایت(پکتیا، پکتیکا و خوست)

پروژه کمربند سبز کابل:

۱) جمع‌آوری معلومات از توپوگرافی، وضعیت اکولوژیکی/ محیطی و تنوع حیات در ساحات کمر بند سبز و شناسایی منابع آبی برای ساحات انتخاب شده:

- شناسائی و انتخاب ساحات جدید برای توسعه کمربند سبز کابل

- مطالعات امکان سنجی ساحات برای سال‌های آینده

- مطالعات خاک، آب، اجتماعی، اقتصادی ساحه برای تطبیق فعالیت

- تعیین منابع آبی و انرژی برای ساحه

۲) حفظ و مراقبت ۱۵۸۸.۵ هکتار ساحات پروژه کمر بند سبز که طی سال‌های قبل تطبیق گردیده است:

- آبیاری ۱۵ مراتب و مراقبت نزدیک به ۷۶۵هزار نهال‌های غرس شده و نهال‌های بذر مستقیم سال‌های قبل در ساحات (قرغه، قصبه، شیردروازه، بینی حصار، آسمایی، بادام باغ، تپه مرنجان، کلوله‌پشته، تنگی غارو، کوه اطراف شهرک منشی میر غلام).

- غرس بیش‌تر از ۳۷۷۵۰ انواع نهال‌ها در ساحات آبریزه باقی مانده از سال قبل.

۳) توسعه کمر بند سبز (پوشش جنگلی و علوفه‌ای) به مساحت مجموعی ۱۸۰ هکتار در ساحات جدید:

- بذر ۱۰۸ کیلو گرام انواع تخم علوفه در ساحه ۵۴ هکتار.

- اعمار ۱ شبکه آبیاری در ساحه قلعه مسلم.

- اعمار ۳ برج برق سولری و یک برج برق کمپک.

- معرفی بدیل شبکه‌های آبیاری اقتصادی و پایداری.

۴) بلند بردن ظرفیت تخنیکی و تولید فارم‌های موجود از طریق نصب شبکه‌های ابیاری، تجهیز، غرس و حفاظت نهال‌های غیر مثمر/ زینتی، بوته‌ها و تخم علوفه جات:

- تولید ۴۰۰ هزار انواع مختلف نهال‌ها در ۶ فارم مرکزی

- ظرفیت تخنیک و عملیاتی برای نظارت فعالیت‌ها تقویت یافته است.

۵) تقویت ظرفیت تخنیکی و عملیاتی، بسیج جوامع محلی برای اشتراک در ایجاد و حفاظت از ساحات کمربند سبز کابل:

- برگزاری شش کمپاین نهال‌شانی (تپه‌های قرغه، کوه شیردروازه، کوه بینی حصار، تنگی غارو، بادام باغ، کوه اطراف شهرک منشی میرغلام، قلعه مسلم در فصل نهال‌شانی.

- برگزاری ۲۰ جلسه آموزشی برای ۱۰۰۰ نفر از ۵ ساحه کمربند سبز.

- نصب ۵۲ تخته اعلانات در ۴ ساحه کمربند سبز.

- نشر ۱۰۰۰ بروشور یک صفحه‌ای جهت آگاهی عامه.

- بر قراری ارتباط با رسانه‌های ملی و بین‌المللی به خاطر زمینه‌سازی اشتراک مقامات عالی رتبه در تلویزیون‌ها.

- تولید کلیپ‌های تصویری (اسناد راجع به فعالیت‌ها و دست‌آورد‌های پروژه کمربند سبز کابل).

- آپدیت فعالیت‌های روزمره و دست‌آورد‌ها در رسانه‌های اجتماعی.

- برگزاری جلسات هم‌آهنگی میان شرکای پروژه و جوامع.

- ساحات پلانی ارزیابی دقیق صورت گرفته، خطرات هر ساحه دقیق مطالعه گردیده و مطابق آن ظرفیت‌سازی صورت گرفته، درخواست و تعهد جامعه در ارتباط حفظ و مراقبت ساحه و همکاری در تطبیق فعالیت‌های صورت می‌گیرد.

- ایجاد انجمن‌های جنگل‌داری در ساحات جدید و مکانیزم جلوگیری از منازعات.

۶) ارتقای ظرفیت، هم‌آهنگی، نظارت و ارزیابی:

- به خاطر جلوگیری از سکته‌گی‌ها (فعالیت‌های تخنیکی سرسبزی، فعالیت‌های انجنیری، آگاهی عامه، اداری و غیره...) پروژه به صورت منظم نظارت خواهد شد

- برای دانستن موثریت پروژه کمربند سبز کابل برحسب توقعات، ارزیابی اکولوژیکی محیطی، اجتماعی و اقتصادی صورت می‌گیرد.

- نهایی‌سازی و انکشاف رهنمود‌های تخنیکی، نظارت ارزیابی، آگاهی عامه، تهیه نقشه‌های مورد ضرورت ساحات، و تهیه چک لیست فعالیت‌های قبل از تطبیق پروژه برای ساحات جدید،

- بیس‌لاین سروی از ساحات پلانی گرفته شده و سیستم نظارت ارزیابی انکشاف می‌یابد.

- برگزاری جلسات منظم هم‌آهنگی و ورکشاپ‌ها با شرکای کاری جهت بررسی سطح پیشرفت، دست‌آورد‌ها و محدودیت‌ها.

- مدل مشارکت جامعه و سکتور خصوصی در کمربند‌های سبز و شناسایی و دیزاین آبریزه و ساختمانی ساحات جدید صورت گیرد.

پلان انکشافی منابع طبیعی سال ۱۳۹۷

1.برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جامعه

 الف : احیا وحفاظت جنگلات و تنظیم آب‌ریزه‌ها

 1. احیا و حفاظت جنگلات طبیعیدر ساحه ۳۲۰ هکتار به کمک ۶۴ پروژه‌ی عایداتی
 2. بسیج جامعه، ظرفیت‌سازی و فراهم‌آوری تسهیلات لازم برای جوامع محلی
 3. ایجاد قوریه‌های خانگی جهت تولید ۳۰۰ هزار اصله نهال چهارمغز وتولید و مراقبت ۵۰ هزارنهال جلغوزه درزون جنوب شرق.
 4. تنظیم آب‌ریزه‌ها از طریق اعمار ۱۳۰۰ مترمکعب چکدمدر ساحات آسیب‌پذیر

ب:  تنظیم همه‌جانبه علفچرها و نباتات طبی

 1. تنظیم علفچرها به مساحت مجموعی ۱۱۴۰ هکتار در ولایت‌های بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، میدان وردک، دایکندی، بامیان، دایکندی، غور، هرات و پنچشیر
 2. تثبیت ۲۱۶ هکتار ساحه‌ ریگ‌های روان در ولایت‌های هرات، بلخ،جوزجان وفاریاب
 3. احیا و حفاظت ۱۱۰ هکتار نبات طبیدر ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، بامیان، هرات، غور وفاریاب
 4. بسیج جامعه، ظرفیت‌سازی و فراهم‌آوری تسهیلات لازم برای جوامع محلدر ۱۵ ولایت ذکر شده
 5. احیا و حفاظت ۱۶ هکتار مرکز تولیدی علف و قلمه

ج :  احیای فارم‌های تکثیری، آموزشو گسترش فضای سبز

 1. احیا ۲۱۹ جریب زمین قوریه جهت تولید ۲۱۹۰۰۰۰  اصله نهال در۲۸ ولایت.
 2. احداث ۵ جریب جنگل بانگس جهت ترویج جنگل‌داری بانس‌ در ولایت ننگرهار
 3. اعمار یک باب تعمیر با احاطه آن در قوریه میدان وردک، حفر ۴ حلقه چاه عمیق در ۴ فارم شامل ولایت‌های پکتیا، خوست، غزنی ومیدان وردک  وسیستم شبکه آبیاری ۲ فارم در ولایت‌های فاریاب وپنجشیر ویک باب سبزخانه در ولایت پکتیکا جهت تولید نهال‌ها و گسترش فضای سبز

د: تنظیم ساحات حفاظت شده و حیات‌وحش

ایجاد و انکشاف تسهیلات به‌منظور تشویق توریزم و حفاظت از منابع ساحات حفاظت شده از طریق اعمار ۱۰۰۰پیاده‌رو و تامین یک آب کمپلکس پارک ملی  بند امیر، تقویت وضعیت اقتصادی مردم محل از طریق رشد صنعت توریزم و فراهم‌آوری زمینه کارحفظ تنوع حیات وحش و کاهش حوادث طبیعی از طریق احیای ایکوسیستم‌های باارزش در پارک ملی بند امیر بامیان،پارک ملی واخان بدخشان  و ساحه حفاظت شده کول حشمت‌خان.

2. پروژه کمربند سبز کابل

 1. توسعه ۴۶۵ هکتارساحه جدید کمربند سبز کابل در ساحه تنگی غار، شهرک میرغلام و... از طریق نهال‌شانی و کاشت مستقیم تخم‌های علف
 2. حفاظت، مراقبت و آبیاری ساحه ۱۱۲۳ هکتار کمربند سبز ایجاد شده در قرغه، قصبه، شیردروازه و بنیی‌حصار و فارم‌های آب‌ریزه‌ها در شهر کابل
 3. سروی و ترتیب پلان تنظیمی ساحات کمربند سبز شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ مانند هرات، قندهار و  مزار شریف و غیره
 4. تقویت ظرفیت‌های تخنیکی و عملیاتی اداره برای انسجام، تطبیق و نظارت سیستماتیک فعالیت‌ها.

دست‌آوردهای عمده:

1.برنامه ملی تنظیم پایدار منابع طبیعی به اشتراک جامه

 1. الف : بخش احیا وحفاظت جنگلات وتنظیم آب‌ریزه‌ها
 1. احیا وحفاظت ۱۰۰۶۱هکتار جنگل جلغوزه، پسته، بادام کوهی و چهارمغز وهم‌چنان احیای طبیعی، قروغ نمودن و حفاظت بیشتر از ۹۰ هزار هکتار ساحات جنگلات طبیعی به مشارکت جوامع محلی طور داوطلب. از ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۶ در ولایت‌های کنرها، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، بادغیس، غور، هرات، خوست، پکتیا، لوگر وکابل صورت گرفته که باعث افزایش پوشش نباتی، بهبود محیط زیست وبهبود معشیت مردم محل گردیده است.
 2. ایجاد ۱۴۵.۸ هکتار جنگلباغ‌های زودرس به‌منظور چوب سوخت و ارتقای سطح اقتصادی جوامع محلی.
 3. تطبیق ۱۴۸ پروژه کوچک عایداتی جهت احیا و حفاظت جنگلات در ولایت‌های یاد شده فوق.
 4. تولید وغرس ۷۴۶۰۰۰ اصله نهال پسته وجلغوزه توسط ۴۲۰ انجمن جنگل‌داری در ساحات جنگلات.
 5. برج‌های ترسدی حفاظت جنگلات: به‌منظور جلوگیری از قطع و استفاده بی‌رویه از جنگلات به‌ تعداد۵۴ باب تهانه حفاظتی جنگل در ولایت‌های مختلف اعمار شده است ومرکز اطفای حریق جنگلات در ۲ ولایت ایجاد وتجهیر گردیده  است.
 6. .تنظیم آب‌ریزه‌ها، اعمار۶۳۷۰ متر مکعب چکدم در ساحات آسیب‌پذیر جهت تنظیم آب‌ریزه، حفاظت خاک، آب، بهبود محیط زیست و جلوگیری از سیلاب‌ها باغرس، آبیاری و حفاظت ۴۶۰ هزار اصله نهال در آب‌ریزه‌های ولایت‌های تخار، بغلان، بدخشان، سمنگان، کنرها، کاپیسا، پنجشیر، بامیان، پروان، کابل و فارم‌های مرکز صورت گرفته است.

ب:   بخش احیای فارم‌هایا آموزش و تکثیری نهال‌ها واحداث جنگل باغ‌های چنار به مشارکت دهقانان:

.الف :  احیای فارم‌های تولیدی وتکثیری نهال‌ها :

 1. تولید اضافه‌تر از ۱۸ میلیون اصله نهالدر ۳۲ ولایت کشور ومرکز جهت غرض افزایش سرسبزی و گوارایی آب و هوا و بهبود محیط زیست به ادارات دولتی وغیردولتی، مساجد،مکاتب وشوراهای محل توزیع و غرس گردیده است.
 2. نهال‌شانی وغرس ۱۲۰۰۰ اصله نهال ناجو درساحه تپه پغمان به منظور تجلیل از نوروز سال ۱۳۹۳.
 3. احیا وتوسعه ۲۴۶هکتار زمين جنگلاتچنار و توزیع ۱.۶ میلیون اصله نهال چنار در ولايات پروان، کاپيسا، بغلان، تخار، سمنگان، باميان، دایکندی، ميدان وردک، غزنی و لوگر و توزيع ۱۲۱۰ بسته ابزار کاری شامل بيل، کلنگ، کراچی دستی، رمبه، داس، آبپاش، سطل، اره،  قيچی و تار رجه برای دهقانان در این ولایت‌های.
 1. احيا و توسعه موزای ۴۹۵ هکتار قوريه به منظور توليد نهال‌های غيرمثمر و زينتی جهت سرسبزی و بهبود محيط زيست در (۳۲) ولايت.
 2. احداث چهار قوریه جدید تولید نهال به مساحت مجموعی ۳۰ جریب زمین  در ولسوالی‌های سرحدی ولایت ننگرهار، کنر و خوست هریک به ظرفیت ۱۰ جریب زمین باتمام ملحقات مورد ضرورت آن.
 3. تدویر ۱۶ ورکشاپ آگاهی‌عامه در مورد چنارکاری و اهمیت اقتصادی چنار در ۸ ولایت.     
 1. اعمار ۸ باب تعمیر در فارم‌های بی بی مهرو، جنگل مرکز، قوریه پغمان، تنگی غارو، قرغه، کارته مامورین ولایت سمنگان و فارم‌های ولایت‌های فاریاب، ننگرهار و جوزجان معه اعمار کانال آب، ترمیم یک باب تعمیر و یک باب حوض آب در فارم‌های ولایت‌های ننگرهار و جوزجان.
 2. اعمار احاطه توسط دیوار و فنس ۸ فارم در ولایت‌های سمنگان، جوزجان، پکتیا، پروان،کاپیسا و فارم‌های مرکز (قوریه پغمان، جنگل مرکز، چمن در تپه مرنجان و فارم باغ بالا).
 3. ایجاد سیستم آبیاری فارم دوم ده مرادخان و بی‌بی مهرو .
 4. اعمار و نصب ۱۷ باب سبزخانه در فارم‌های مرکزی کابل، سمنگان و پکتیا (۱۰ باب سبزخانه در بی‌بی مهرو، ۴ باب در جنگل مرکز، ۲ باب در سمنگان و یک باب در ولایت پکتیا).
 5. حفر ۷حلقه چاه عمیق در ولایت خوست، جوزجان، زابل، سمنگان، کندهار، قرغه و فارم گذرگاه.
 6. تجهیز قوریه پغمان با وسایل و تجهیزات مورد ضرورت منحیث مرکز آموزشی جنگلات و تجهیز ۲۳ قوریه تولیدی نهال‌با وسایل وسایط مورد ضرورت در ۲۳ ولایت کشور .

ج   تنظیم همه‌جانبه علفچرها :

 1. احیاوحفاظت علفچرها۷۳۰ هکتار علفچر از طریق قروغ، حفاظت، سیستم تناوب چرا، بذرپاشی وفنس‌گیری از اطراف ساحه در ولایت‌های بدخشان، سمنگان، بغلان، بلخ، جوزچان، هرات، غور، بامیان وغزنی صورت گرفته
 2.  ایجاد ۲ مرکز تولیدی وتکثیری تخم علف در ۲ ولایت غور و غزنی صورت گرفته است.
 3. .احیای ساحات نباتات طبی: احیای ۱۶۸هکتار ساحه‌ی تخریب شده نبات طبی هنگ از طریق بذر للمی وحفاظت جهت جلوگیری از انقراص نسل نباتات طبی در ولایت‌های بدخشان،کندز، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، هرات، غور وفراه صورت گرفته است.
 4. جلوگیری از توسعه صحرا: تثبیت حدود ۷۷۵ هکتار ریک‌ روان از طریق ایجاد مرکز تولیدی وتکثیری در مساحت ۳۵ هکتار جهت تولید نهال‌های ریشه‌یی و تولید اضافه‌تر از ۱.۲ میلیون اصله نهال مقاوم در مقابل خشکی وریگ‌های روان.

انکشاف ایکوسیستم‌های با ارزش طبیعی(تنظیم ساحات حفاظت شده)

فراهم‌آوری تسهیلات لازم توریستیکی حفاظت و مدیریت ساحات حفاظت شده در (پارک ملی بند امیر بامیان، پارک ملی واخان، دره شاه فولادی بامیان، ساحه حفاظت شده درقد تخار، ساحه حفاظت شده کول حشمت‌خان، ساحه حفاظت شده دشت ناور غزنی‌، ساحه حفاظت شده پل مالان هرات)

اعمار تعمیر کمپلکس،مرکز سیاحان و دفتر معلومات در پارک ملی بند امیر بامیان.

 1.  ایجاد رنجر ستیشن و دفتر پارک ملی ولسوالی واخان در قله پنجه صورت گرفته.
 2.  اعمار تعمیر با احاطه دفتر ساحه کول حشمت‌خان  صورت گرفته است.
 3.  ایجاد ۶ باب ذخیره آب درساحه حفاظت شده دره شاه فولادی بامیان صورت گرفته است.
 4. احداث وتنظیم ۸ کیلومتر پیاده‌رو درساحه پارک ملی بند امیر بامیان، پارک ملی واخان وساحه دره شاه فولادی بامیان.
 5.  حفر ۵ حلقه زباله دانی در اطراف پارک ملی بند امیر بامیان و حفر ۱۷۰۰ متر جر محافظوی در ساحه پل مالان هرات.
 6. تنظیم ساحه بند هیبت پارک ملی بند امیر (انتقال بازار وپارکنگ) از ساحه فوق به‌ جای مناسب.
 7. اعمار یک‌باب اتاق معلومات و دفتر محیط زیست در ساحه حفاظت شده دره شاه فولادی ولایت بامیان.
 8. تهیه ۲۰ سایه بان در پارک ملی امیر ولایت بامیان و کول حشمت‌خان کابل صورت گرفته.
 9.  ترمیم مسجد و قدم‌گاه حضرت علی، ایجاد ۱۶۵۰ متر فنس در پارک ملی بند امیر بامیان، صورت گرفته.
 10. اعمار سنگ‌کاری راه ورودی ساحه حفاظت کول حشمت‌خان با پاک‌کاری جوی ساحه، پوشش سقف آب‌ریزه، اعمار و نصب شش دروازه کنترول آب در مسیرجوی مستان به منظور تنظیم و تامین آب آن صورت گرفته است .
 11. غرس  و حفاظت ۷۱ هزار اصله نهال و نبات بومی در پل مالان ولایت هرات و بند امیر ولایت بامیان صورت گرفته.
 12.  تهیه و نصب لوحه‌های رهنمای سیاحان در ساحات پارک ملی بندامیر، پارک ملی واخان، دره شاه فولادی، درقد تخار و پلان مالان هرات.
 13.  استخدام پرسونل حفاظتی و مدیریتی، سروی پرندگان و ایجاد ۴ کمیته مردمی در ۴ ساحه حفاظت شده و پارک‌های ملی
 14. اعلام ساحه بند امیر ولایت بامیان و ساحه واخان ولایت بدخشان به حیث پارک ملی و ساحات دره شاه فولادی بامیان و کول حشمت‌خان کابل منحیث ساحه حفاظت شده.

ه : بخش آگاهی عامه، ارتقای ظرفیت، قوانین و پالیسی

 1. آگاهی عامه: از طریق تهیه و نشر موارد مختلف در مورد اهمیت، هدف، فعالیت ودست‌آوردهای منابع طبیعی با نشر و توزیع اضافه‌تر از یک‌هزار پوستر، سی‌هزار برشور و هفت‌هزار جلد جنتری به شکل کتابچه، مصاحبه‌ها، تهیه و نشر اضافه‌تر از ده ویدو کلیپ وغیره .
 2. راه‌اندازی کمپاین‌های نهال‌شانی با اشتراک بیش از ۵۰۰۰ نفر و تبلیغات در نمایش‌گاه‌های زراعتی در بادام باغ .
 3. به‌ منظور سهیم ساختن جوامع در امر حفاظت و بهره‌برداری منابع طبیعی به‌ صورت پایدار ایجاب می‌نمود تا جوامع محلی که در ساحات نزدیک منابع طبیعی اعم از جنگلات، علفچرها و غیره موقعیت دارند به‌ صورت یک کتله واحد که به نام انجمن یا کمیته اجتماعی مستفیدین و تنظیم کننده‌گان منابع طبیعی اطلاق می‌شود تشکیل گردد. به این منظور طی مدت گذشته به‌ تعداد اضافه از ۴۵۰ انجمن اجتماعی تنظیم منابع طبیعی در ولایت‌های مختلف شناسایی و به‌ تعداد اضافه از ۴ هزار تن از اعضای این انجمن‌ها در عرصه تنظیم منابع طبیعی (جنگلات، علفچرها و ساحات حفاظت شده) خصوصاً در راستای در امور احیاء و حفاظت جنگلات و علفچرها و جمع‌آوری فنی میوه پسته و جلغوزه، ذخیره و بسته‌بندی، بهره‌برداری از نباتات طبی احیا و قروغ علفچرها و تنظیم ساحاظت شده آموزش دیده‌اند. بر علاوه آن اضافه از۱۰۰ ورکشاپ فنی و تخنیکی و مدیریتی به سطح مرکز و ولایت‌ها در بخش تنظیم منابع طبیعی تدویر گردیده است.
 4. بلند رفتن ظرفیت‌های  تخنیکی و مسلکی اضافه از ۱۰۰ تن از کارمندان به سطح مرکز و ولایت‌ها از طریق بورسیه‌های تحصیلی کوتاه‌ مدت و درازمدت  به خارج از کشور در طی سال‌های گذشته.
 5. تدویر ۵ جلسه هماهنگی با مشارکت شرکای کاری منابع طبیی منابع طبیعی صورت گرفته است.
 6. برای نهادینه‌سازی فعالیت‌های مدیریتی منابع طبیعی و دخیل‌سازی جوامع محلی و شرکای کاری، پالسی جنگلات و علفچرها، استراتژی ملی تنظیم پایدار  منابع طبیعی به اشتراک جامعه با قانون امور جنگلات منظور شده است.
 7.   مسوده ۳ قانون شامل قانون حفاظت حیات وحش و تنظیم امور شکار، قانون علفچرها، قانون نباتات طبی در حال طی مراحل قراردارد، مسوده  قانون تنظیم ساحات حفاظت شده در حال  ترتیب می‌باشد و مسوده مقرره  جنگل‌داری مشراکتی ترتیب و در وزارت عدلیه و پارلمان در حال طی مراحل می‌باشد .
 8. طرزالعمل‌های (طرزالعمل توزیع نهال‌ها، تاسیس انجمن‌های جنگ‌لداری، طرزالعمل موقت ساحات حفاظت شده، طرزالعمل موقت بهره‌برداری نباتات طبی وحشی) و لوایح را تدوین و وضع شده است.

و  : بخش پلان‌گذاری،طرح  پروژه‌ها و رهنمودها

 1. ترتیب ۳ پلان مدیریتی و یک زون تسهیلاتی پارک ملی بند امیر، ساحه کول حشمت‌خان، پلان مدیریتی پامیر بزرگ و پامیر خورد پارک ملی بند امیر ولایت بامیان.
 2. نهایی‌سازی و اخذ منظوری پروپوزل‌های برنامه ملی منابع طبیعی و پروژه کمربند سبز کابل و ارسال آن به مراجع زیربط.
 3. تهیه و نهایی‌سازی طرح کوچی‌ها جهت تنظیم علفچرها صورت گرفته است.
 4. تهیه طرح ریفورم و ساختار تشکیلاتی منابع طبیعی به سطح کشور.
 5. تهیه کانسپت نوت تنوع بیالوژیکی ترتیب شده است.
 6. پروسه‌های کاری جنگلات، علفچرها و ساحت حفاظت شده تهیه و هم‌چنان رهنمودهای تنخنیکی در بخش‌های احیا و حفاظت جنگلات، تنظیم علفچرها، حفاظت و بهره‌برداری نباتات طبی، پلان تولید نهال وکمربند سبز تحت کار می‌باشد.
 7. تهیه طرح ابتدایی جلوگیری از توسعه صحرا صورت گرفته.
 8. تهیه و ترتیب پلان عملیاتی مبارزه علیه فساد اداری بخش‌های منابع طبیعی برای سال .۱۳۹۷
 9. نهیه کانسپت نوت ارزش افزیی هنگ و شرین بویه.
 10. تهیه  کانسپت نوت ارزش افزایی محصولات پسته و جلغوزه.
 11. تهیه رهنمود تسلیم‌دهی و تطبیق پروژه‌های منابع طبیعی.
 12. تهیه طرح پلان تنظیم جنگلات ولایت کنرها.
 13. تهیه طرح  قوریه و احیای جنگلات پکتیا.
 14. تهیه رهنمود عملیاتی منابع طبیعی.
 1. تهیه طرح‌های مختلف، که از طریق  صندوق جهانی تمویل می‌گردد، مانند پروژه‌های پنج آمو از بانک انکشاف آسیایی و اتحادیه اروپا، پروژه RAMA، پروژه‌های GEFS،GEFb،GCF، بانک جهانی و غیره.

 پروژه کمربند سبز شهر:

معرفی پروژه:

این پروژه حسب هدایت جلالتماب رییس صاحب جمهور و به تاسی از فیصله تاریخی ۱۰ جدی ۱۳۹۴شورای محترم عالی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است، که بر اساس آن مساحت ۱۰۰۰۰ هکتار زمین را در مدت ۱۱ سال به‌ خاطر بهبود محیط زیست سالم و ایجاد فضای سبز در شهر کابل، با غرس انواع نهال‌های غیر مثمر و کشت تخم انواع مختلف بته‌ها و علف تحت پوشش سرسبزی و جنگل‌داری قرار می‌دهد.

اهداف کلیدی:

 1. ایجاد فضای سبز در ساحه ۱۰۰۰۰۰هکتار زمین در دامنه‌های اطراف شهر کابل توسط جنگل‌کاری، کشت بته‌ها جهت تقویت و افزایش نسل نباتات و علف‌جات بومی با کاشتآن‌ها در ساحات تحت فعالیت پروژه و جلوگیری از تخریب، فرسایش خاک و تقویت قابلیت جذب آب در زمین با ایجاد تراس‌ها، ترینچ‌ها،حوض‌چه‌ها و اعمار چکدم‌ها.
 2. .ایجاد فرصت‌های کاری و تفریح گاه‌ها برای افراد محل، جلب توجه و علاقه‌مندی مردم محل به سرسبزی و گسترش فضایی سبز. تقویت فرهنگ حفاظت و نگهداری از ساحات سبز و توسعه آن با بسیج جوامع محلی. جهت افزایش فضای سبز، کاهش آلودگی‌ها و بهبود محیط زیست.
 3. تقویت و بلند بردن ظرفیت تولیدی ۶ فارم قوریه مرکزی با فعالیت‌های تخنیکی.

ایجاد کمربند سبز کابل :

 1.  ایجاد فضای سبز و تنظیم آب‌ریزه‌هادر ساحه ۱۱۲۳ هکتار از طریق غرس  و آبیاری حدود۳۰۱۷۹۱ اصله نهال در ساحه ۵۹۶ هکتار، کاشت مستقیم تخم اشجار جنگلاتی در ساحات  ۴۵۸ هکتار و کاشت تخم علف در ساحه ۶۹ هکتار در ساحات کمربند سبز شهر کابل  صورت گرفته است.
 2. اعمار ۸ شبکه آبیاری پایدار در ساحات کوه شیر دروازه، بینی‌حصار‌، دامنه‌های کوه قصبه، تپه‌های قرغه، کوه آسمایی، بادام باغ،  شبکه آبیاری بادام‌باغ، یک شبکه آبیاری فارم ده مرادخان با احاطه دیوار، کانال جوی‌های فارم گذرگاه صورت گرفته است.
 3. حفر ۳۰ حلقه حوض جذبی در ساحات کمربند سبز شهر کابل جهت توسعه ساحات کمربند سبز صورت گرفته است.
 4. احداث یک‌هکتار قوریه موقت به منظور تولید نهال در ساحات  قرغه و قصبه برای افزایش ساحات کمربند سبز صورت گرفته است.
 5. غرض نهال برای مهار سیلاب‌ها و جلوگیری از تخریب خاک، احداث ۱۰۱۰۳۹۹ متر تراس به منظور تنظیم آب و نفوذ آن در زمین، احداث ۱۸۲۹۳ متر مربع سرک جنگلاتی به هدف فراهم‌آروی تسهیلات در نقل و انتقالات، کاشت تخم درختان مختلف جنگلاتی و علف صورت گرفته  است .
 6. تقویت هماهنگی با شرکای کاری پروژه و بسیج جامعه از طریق ایجاد ۴ انجمن جنگل‌داری شهری در ساحات کمربند سبز کابل.

  در نظر است که ساحات  کمربند سبز در اطراف شهر کابل و ولایت‌هایی مانند  هرات، قندهارنیز ایجاد شده واین پروژه توسعه یابد.

پلان فعالیت‌های انکشافی ریاست عمومی منابع طبیعی برای سال مالی ۱۳۹۹

شامل بخش‌های:

 1. برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی (AFG/390654).
 2. پروژه تنظیم علفچرها (AFG/390770).
 3. پروژه احداث قوریه‌جات خانگی جلغوزه و چهار مغز (AFG/390766).
 4. پروژه کمربند سبز کابل (AFG/390762)

برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جامعه با بودجه مجموعی مبلغ (200,000,000) افغانی دارای کود نمبر AFG/390654

ریاست جنگلات:

الف: بخش تنظیم جنگلات طبیعی  با بودجه مجموعی مبلغ (68,000,000) افغانی:

 1. احیاء و حفاظت 1678 هکتار جنگلات طبیعی جلغوزه، پسته، لمنز و چهارمغز به کمک 219 پروژه عایداتی در ولایات نورستان، لغمان، لوگر، ننگرهار، کاپیسا، خوست، پکتیا، تخار، سمنگان، بادغیس، هرات و غزنی.
 2. اعمار 4000 مترمکعب چکدم جهت حفاظت آب و خاک در ولایت کنر.
 3. تهیه و خریداری 20 قلم اجناس و وسایل کنترل حریق در ولایت سمنگان، نورستان، خوست و پکتیا.

ج:  احیای فارم ها غرض سرسبزی و گسترش فضای سبز با بودجه مجموعی مبلغ (32,000,000)

 1. احیاء موازی 452 جریب قوریه در31ولایت با تولید (4,520,000) اصله نهال جنگلاتی و زینتی به منظور گسترش فضای سبز.
 2. احداث موازی590 جریب باغ‌های بادام، عناب، الوبخارا، توت و جنگل‌باغ های چنار در ولایات ( پروان، لوگر، میدان وردک، تخار، دایکندی، سمنگان، پنجشیر، غزنی و فراه )
 3. مجهز ساختن به تعداد یک حلقه چاه عمیق و حوض ذخیره در ولایت سرپل حفر و  با سسیتم انرژی آفتابی .
 4. اعمار دیوار احاطوی فارم دوم گذرگاه.

پروژه کمربند سبز کابل:

 1. حفظ و مراقبت 1768.5 هکتار ساحات سال قبل از طریق 15 مراتبه آبیاری، مراقبت 835 هزار اصله نهال‌های غرس شده و غرس 540 هزار اصله نهال‌های مختلف النوع در ساحات ناغه شده.
 2. توسعه 740 هکتار ساحات جدید کمربند سبز در سال 1399  با غرس 296000 اصله نهال مختلف‌النوع در ساحات قلعه مسلم، شهرک توسعوی منشی میرغلام الی قصبه، چمته و کمربند سبز هرات و هم‌چنان بذر مستقیم انواع تخم درختان و درختچه ها در 296000 حلقه چقرک در ساحه 370 هکتار.
 3. اعمار 3 شبکه آبیاری )1 شبکه در ساحه توسعوی قلعه مسلم، 2 شبکه در ساحه توسعوی منشی میر غلام الی و قریه دانشمند).
 1. اعمار 3 برج برق سولری ) 1 برج در ساحه توسعوی قلعه مسلم 2 برج در ساحه توسعوی منشی میر غلام الی دانشمند).
 2. اعمار سه حلقه چاه عمیق در ساحات بادام باغ، قصبه و قرغه.
 3. تولید 500 هزار انواع مختلف نهال‌ها در 6 فارم مرکزی.

پروژه احداث قوریه‌جات خانگی جلغوزه و چهارمغز:

 1. تأسیس به تعداد 158 انجمن در ولایات پکتیا، خوست، پکتیکا، کاپیسا، لغمان، و نورستان.
 2. احداث 2200 قوریه به ظرفیت تولیدی 13.2 میلیون نهال جلغوزه و چارمغز به منظور احیای 16500 هکتار جنگلات تخریب شده.

ریاست تنظیم علفچرها:

الف: بخش احیاء و تنظیم نباتات طبی هنگ و شیرین بویه:

 1. ایجاد 37 انجمن، 7 اتحادیه ولسوالی و 3 اتحادیه ولایتی و هم‌چنان ظرفیت‌سازی 3700 نفر اعضای انجمن‌ها به منظور احیاء، حفاظت، بهره برداری سالم و پایدار نباتات طبی در 10 ولایت اعم از بدخشان، تخار، کندز، بغلان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، سمنگان و هرات.
 2.  احیای 3700 هکتار ساحات تخریب شده نباتات طبی هنگ، شیرین بویه و زیره از طریق توزیع 3700 بسته‌کاری به 3700 نفر جوامع محلی در ولایت‌های متذکره.
 3. تهیه 185 پروژه کوچک عایداتی به منظور حفاظت 3700 هکتار ساحات نباتات طبی طبیعی زیره، شیرین‌بویه، و هنگ در ولایت‌های متذکره.
 4. تهیه و توزیع 3700 بسته ارزش افزایی محصولات نباتات طبی هنگ، شیرین بویه و زیره به 3700 نفر جهت پروسس و ارزش افزایی محصولات در سطح محل به صورت معیاری.

ب: بخش احیاء، تنظیم و حفاظت علفچرها و تثبیت ریگ‌های روان:

 1. ایجاد 60 انجمن علفچرداری و تدویر ورکشاپ‌های آموزشی برای 2400 نفر اعضای انجمن مالدار در ساحات علفچرها در 8 ساحه 8 ولایت ولایت (بدخشان، سرپل، بغلان، غور، فراه، هرات، کندهار و سمنگان سرپل، غزنی، کندهار، هلمند، ارزگان، بامیان، میدان وردک، غور، فاریاب، هرات، بادغیس، خوست، پکتیا و لغمان)
 2. تطبیق تناوب چرا در موازی 610876 هکتار در 8 ساحه تحت پلان.
 3. قروغ و قرنطین موازی 6000 هکتار علفچر به منظور تولید تخم علوفه و جمع‌آوری آن به منظور بذر در ساحات تخریب شده فاقد علوفه.
 4. احیای علفچر از طریق بذر مستقیم تخم علوفه در موازی 6000 هکتار علفچرهای تخریب شده در 8 ولایت متذکره.
 5. اعمار حدود 60 ذخایر استراتیژیک آبی به منظور تهیه آب مواشی مالداران در ساحات متذکره.
 6. تثبیت ریگ‌های روان به منظور جلوگیری از توسعه صحرا در ساحه موازی 900 هکتار در ولایت‌های آسیب پذیر از قبیل بلخ، فاریاب، جوزجان، هرات و کندز.
 7. حفاظت خاک، کاهش سرعت آب، جذب آب و تقویه آب‌های زیر زمینی از طریق اعمار حدود 61 ذخایر استراتیژیک ابی به منظور تهیه آب برای مواشی مالداران ساحه متذکره
 8. احیاء ساحه 634513 هکتار علفچر از طریق احیای طبیعی (حفاظت و قروغ علفچرها و تطبیق تناوب چرا) و احیای مصنوعی (بذر مستقیم تخم علوفه) در مشارکت با جوامع.
 9.  اعمار 61 ذخایر استراتیژیک آبی برای مواشی مالداران جوامع ساکن و کوچی‌ها و فراهم ساختن آب برای مواشی در ساحات تحت پلان.

ریاست ساحات حفاظت شده:

د: انکشاف ایکو سیستم‌های با ارزش طبیعی با بودجه مجموعی مبلغ (27,682,000) افغانی:

 1. اعمار یک‌باب مرکز سیاحین، اعمار اتاق محافظین، جنراتور خانه یک واحد شلتر وسایط)در پارک ملی واخان ولایت بدخشان
 2. اعمار 2 باب تشناب عادی 4 اطاقه، 7000 متر پارکینگ وسایط، 1 کیلومتر پیاده رو پخته و سنگ‌فرش، 10 باب سایه‌بان، 5 باب محل تماشا، در پارک ملی بند امیر.

گزارش فعالیت‌ها و دست‌آوردهای ریاست عمومی منابع طبیعی در سال ۱۳۹۹

معلومات مختصر:

در افغانستان به مساحت ۱.۷۸۱ میلیون هکتار جنگل (۲.۸ فیصد از مساحت مجموعی کشور)، بیشتر از ۳۰.۲ میلیون هکتار علفچر  (۴۷ فیصد مساحت مجموعی کشور) (اطلس پوشش زمین افغانستان FAO 2016)، ساحات حفاظت شده (۴.۵% مساحت مجموعی کشور)، ۷۵ ملیارد متر مکعب آب تازه، ۵۱۵ نوع پرنده، ۱۵۰ نوع جانور پستاندار، ۱۱۲ نوع خزنده، ۸ نوع ذوحیاتین، ۱۳۹ نوع ماهی، ۲۴۵ نوع پروانه، ۴۰۰۰ نوع نبات وحشی و طبی که ۱۲۰۰ - ۶۰۰ نوع آن نباتات بومی است وجود دارد.

این منابع از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارزش قابل ملاحظه را دارا بوده و وسیله بهتر برای انکشاف اقتصادی ملی و محلی به شمار میرود (UNEP 2009). به استثنای دشت های سوزان و یخ بندان های کوهی همه ایکوسیستم های کشور بمنظور زراعت، چرای مواشی، جمع آوری چوب سوخت، نباتات طبی و شکار از زمان های خیلی قدیم به این طرف مورد استفاده قرار داشته و میگیرد (UNEP 2003).

تغیرات اقلیمی، رشد نفوس، عدم آگاهی مردم و شکسته شدن عنعنات حفاظتی، فقر روز افزون و اتکای بیشتر مردم بالای این منابع طبیعی سبب گردیده تا از منابع بصورت غیر متوازن استفاده گردیده و همواره تخریب گردد.

این منابع طبیعی  در موقعیت ها و زون های مختلف جغرافیایی نظر به نوعیت و وسعت پوشش آن قرار گرفته است، انواع غالب این منابع در بخش جنگلات عبارت از پسته، جلغوزه، بادام کوهی، اوبخت، جنگلات صنعتی و ساختمانی اعم از سوزنی برگ و بلوط و در بخش علفچر ها عبارت از جوامع اسکنبل، درونه، گز، سکساول، ارتیمیشیا، زایگوفیلیتا، و هولوفیلیتا و انواع مختلف نباتات طبی مانند هنگ، شیرین بویه، زیره، یارلنگ و غیره. میباشد هکذا حدود ۲۲ ساحه حفاظت شده و انواع مختلف حیوانات وحشی در ساحات مختلف قابل ملاحظه میباشد که برای مدیریت و تنظیم پایدار این منابع با ارزش نیاز به ظرفیت های کارای بشری و اداری میباشد تا مداخلات علمی معاصر جهت تنظیم آن صورت گرفته و خدمات بهتر ارایه گردد.

هدف استراتیژیک اول: تنظیم پایدار جنگلات مبنی بر مشارکت جوامع محلی شامل حفاظت، احیا ، احداث، بهره برداری، ارزش افزایی محلی و تنظیم آبریزه ها به منظور انعطاف پذیری، سازگاری با تغیرات اقلیم و تامین اقتصاد پایدار جوامع روستایی و نیمه شهری.

هدف استراتیژیک دوم: تنظیم پایدار علفچرها و نباتات طبی مبنی بر مشارکت جوامع محلی از طریق تقویت مشارکت جوامع، تطبیق برنامه های کارا ، معرفی شیوه ها و تجارب موفق و تشریک و انکشاف دانش بومی برای معیشت بهتر جوامع محلی ومالداران، کنترول صحراگرایی و نهایتأ مبارزه با اثرات منفی تغیر اقلیم.

هدف استراتیژیک سوم: مدیریت مشارکتی و حفاظت ساحات حفاظت شده بمنظور حفاظت تنوع بیولوژیکی و رشد اکوتوریزم و افزایش انعطاف پذیری در برابر تغیر اقلیم.

هدف استراتیژیک چهارم: ارتقاء ظرفیت  اداره و کارمندان بمنظور ایجاد یک محیط مناسب کاری  و نایل شدن بر نتایج متوقعه این استراتیژی ملی تنظیم منابع طبیعی.

ریاست عمومی منابع طبیعی به اساس سند استراتیژی ملی تنظیم منابع طبیعی چهار هدف استراتیژیک را دنبال می نماید:

 

معرفی برنامه ها و پروژه های ریاست عمومی منابع طبیعی در سال 1399

 1. برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جامعه دارای کود نمبر بودجوی (AFG/ 390654) که طی سال مالی 1399 مبلغ (150,000,000) افغانی بودجه در نظر گرفته شده بود و مبلغ (113,327,097) آن مصرف گردیده که نشان دهنده (74%) میباشد.

برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جوامع محلی شامل (جنگلات طبیعی، احیاء قوریه جات، تنظیم علفچرها و تثبیت ریگهای روان، فعالیتهای ساختمانی و تنظیم ایکوسیستم های با ارزش طبیعی) در 31  ولایت کشور بدون ولایات (زابل ، نیمروز و خوست) تطبیق گردیده است.

پروژه احیاء و حفاظت نباتات طبی هنگ و شیرین بویه در 7 ولایت کشور (تخار، جوزجان، بغلان، سمنگان، هرات، بلخ و بدخشان) تطبیق گردیده است.

 1. پروژه کمربند سبز کابل دارای کود نمبر بودجوی (AFG/ 390742) برای سال مالی 1399 مبلغ (126,000,000) افغانی بودجه در نظرگرفته شده که مبلغ (120,952,000) آن مصرف گردیده است که (96%) مصرف بودجه را نشان میدهد. پروژه کمربند سبز کابل در ساحات کوه های شهر کابل تطبیق گردیده است

 1. پروژه احداث قوریه جات خانگی جلغوزه و چهار مغز در ۳ ولایت دارای کود نمبر بودجوی (AFG/ 390766) در سال مالی 1399 مبلغ (43,591,000) افغانی بودجه در نظرگرفته شده است که مبلغ (34,991,041) افغانی آن مصرف گردیده و (81%) مصرف بودجه را نشان میدهد.

 1. پروژه تنظیم و احیای علفچرها دارای کود نمبر بودجودی (AFG/ 390770) برای سال مالی 1399 مبلغ (108,750,000) افغانی بودجه در نظرگرفته شده که مبلغ (72,103,093) آن مصرف گردیده است که (71%) مصرف بودجه را نشان میدهد.

در مجموع بودجه بخش اختیاری برنامه تنظیم منابع طبیعی در قالب ۴ کد بودجوی مبلغ (428,267,591) ملیون افغانی میگردد که مبلغ (341,400,231) آن مصرف گردیده است و (79.8%) مصرف بودجه را نشان میدهد.

با تطبیق پروژه های فوق الذکر به تعداد (158,084) بطور مستقیم و به تعداد (1,106,588) بشکل غیر مستقیم مستفید گردیده است.

دستآورد های منابع طبیعی در سال ۱۳۹۹:

برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جامعه (AFG/ 390654):

 1. تنظیم پایدار جنگلات طبیعی، قوریه داری، تولید نهال
 1. تولید 61690 اصله نهال چهار مغز جهت احیاء 157 هکتار و 13369 اصله نهال جلغوزه جهت احیاء ساحه 117 هکتار در ولایات لغمان و کنر.
 • لغمان (۱۰۶۶۹) جلغوزه و (۳۴۳۹۰) چهارمغز.
 • کنر (۲۷۰۰) جلغوزه و (۲۷۳۰۰) چهارمغز
 1. احیاء و حفاظت 721 هکتار جنگلات جلغوزه، پسته و چهارمغز در 8 ولایت از طریق بذر مستقیم و غرس نهال.
 2. تنظیم آبریزه ها از طریق اعمار 3500 مترمکعب چکدم در ولایت کنرها
 3. احداث موازی ۸۰ جریب باغ بادام در ولایت سمنگان۷۰ جریب باغ عناب در فراه۲۰جریب باغ توت در پنجشیر با توزیع 170 بسته وسایل کار جهت توسعه جنگلداری زراعتی.
 4. احیاء 233 جریب قوریه جهت تولید 2.3 ملیون نهال در ۲۸ ولایت کشور.
 5. تکمیل فعالیت های باقیمانده ساختمانی در فارم ولایت تخار.
 6. توزیع جواز نامه فعالیت برای ۱۲۲ انجمن جنگلداری در ولایات (کنر، بادغیس و لغمان)

جعبه 1: تاثیرات اقتصادی و نتایج متوقعه احیا و تنظیم جنگلات طبیعی

 • با غرس 165059 اصله نهال چهارمغز و جلغوزه در مجموع ساحه 274 هکتار احیاء میگردد.
 • با احیای یک هکتار جنگل جلغوزه میتوان سالانه بعد از سال بیستم (۲۰)  در حدود  ۲ متریک تن جلغوزه با در نظرداشت ۳۰٪ ضایعات محصول بدست می آید. در صورتیکه قیمت یک کیلوجلغوزه در بازار 2500 افغانی در نظر گرفته شود. مجموع عواید از ساحه یک هکتار در حدود 5 ملیون افغانی میگردد.
 • با احیای یک هکتار جنگل پسته میتوان سالانه بعد از سال دهم (۱۰)  در حدود  ۲ متریک تن پسته با در نظرداشت ۳۰٪ ضایعات محصول بدست می آید. در صورتیکه قیمت یک کیلوپسته در بازار 700 افغانی در نظر گرفته شود. مجموع عواید از ساحه یک هکتار در حدود 1,4 ملیون افغانی میگردد.
 • با 150 هزار افغانی سرمایه گذاری بالای یک جریب زمین میتوانیم به تعداد 10 هزار اصله نهال یکساله منحیث خزانه بدست آوریم و اگر اوسط قیمت یک اصله نهال مبلغ 50 افغانی باشد پس از یک جریب زمین میتوانیم مبلغ 500 هزار افغانی بدست آوریم.
 • برای احداث یک جریب باغ عناب بتعداد 166 اصله نهال ضرورت است که بعد از اجرای عملیات تخنیکی وآبیاری منظم درمدت پنج سال به پخته گی کامل رسیده که هر درخت طوراوسط به مقدار 15 کیلوگرام عناب حاصل میدهد که در مجموع از ساحه 70  جریب زمین باغ عناب به مقدار 174.3 متریک تن محصول بدست میاید. در صورتیکه قیمت فی کیلو عناب دربازار مبلغ 500 افغانی در نظر گیریم ارزش مجموعی تولید در ساحه ۷۰ جریب مبلغ (87.15) ملیون افغانی میگردد.
 • برای احداث یک جریب باغ بادام بتعداد 66 اصله نهال ضرورت است که بعد از اجرای عملیات تخنیکی وآبیاری منظم درمدت پنج سال به پخته گی کامل رسیده که هر درخت طوراوسط به مقدار 8 کیلوگرام عناب حاصل میدهد که در مجموع از ساحه 80  جریب زمین باغ بادام به مقدار 42.24 متریک تن محصول بدست میاید. در صورتیکه قیمت فی کیلو بادام دربازار مبلغ 700 افغانی در نظر گیریم ارزش مجموعی تولید در ساحه ۸۰ جریب مبلغ (29.56) ملیون افغانی میگردد.
 • درخت توت پیوندی بعد ازسه سال به حاصل می آید طور اوسط یک درخت بالغ مقدار 196 کیلو توت تازه حاصل میدهد که از از 28  کیلو توت تازه 7 کیلو توت خشک بدست می آید پس گفته میتوانیم که یک درخت سالانه طوراوسط 49 کیلو توت خشک حاصل میدهد در صورتیکه 30% ضایعات را در نظر گیریم، یک درخت در حدود 35 کیلو توت خشک حاصل میدهد. در صورتیکه قیمت توت اعلی در مارکیت فی کیلو 170 افغانی باشد پس در ساحه 20 جریب زمین در حدود (7.85) میلیون افغانی عاید بدست آورده میتوانیم.

 1. تنظیم و احیاء نباتات طبی
 1. جلوگیری از تخریب 2800 هکتار ساحات نباتات طبی با بذر هنگ و زیره و غرس قلمه های شیرین بویه در 7 ولایت (سمنگان، بلخ، بغلان، تخار، هرات، جوزجان وبدخشان) به اشتراک جوامع محلی .
 2. جلوگیری از انقراض نسل نباتات طبی با حفاظت 2000 هکتار ساحات در حال تخریب نباتات طبی هنگ، شیرین بویه و زیره از طریق 100 پروژه کوچک عایداتی در 5 ولایت (سمنگان، بلخ، بغلان، تخار وبدخشان) به اشتراک جوامع محلی.
 3. بلند بردن کیفیت و ارزش محصولات نباتات طبی با توزیع 5600 بسته کاری احیا و ارزش افزایی نباتات طبی هنگ، شیرین بویه و زیره در 7 ولایت (سمنگان، بلخ، بغلان، تخار، هرات، جوزجان وبدخشان) به اشتراک  جوامع محلی.
 4. تنظیم ساحات رویش نباتات طبی با بسیج شدن جوامع محلی علاقمند و ایجاد 28 انجمن علفچر و نباتات طبی در 7 ولایت (سمنگان، بلخ، بغلان، تخار، هرات، جوزجان وبدخشان).

جعبه 2: تاثیرات اقتصادی و نتایج متوقعه تنظیم و احیای نباتات طبی

 • بلند رفتن سطح آگاهی جوامع محلی در مورد اهمیت اقتصادی، اجتماعی، درمانی و محیط زیستی با ظرفیت سازی 3190 نفر اعضای انجمن علقچر و نباتات طبی و کارمندان ساحوی در راستای احیاء‌، حفاظت و ارزش افزایی محصولات نباتات طبی در 7 ولایت (سمنگان، بلخ، بغلان، تخار، هرات، جوزجان وبدخشان) به اشتراک جوامع محلی.
 • اشتغال زایی برای 2910 نفر اعضای جوامع محلی در راستای تقویت اقتصاد خانواده ها در 7 ولایت (سمنگان، بلخ، بغلان، تخار، هرات، جوزجان وبدخشان).
 • بهبود محیط زیست، جلوگیری از فرسایش خاک، تقویه پوشش نباتی ساحات علفچر در مساحت 5600 هکتار ساحه.

 1. احداث قوریه خانگی در سه ولایت پکتیا، پکتیکا و خوست ( AFG/ 390766)
 1. توزیع جواز نامه مدیریت جنگل برای 100 انجمن جنگلداری در سه ولایت
 2. تاسیس 1076 قوریه خانگی غرض تولید 6.4 ملیون اصله نهال جلغوزه و چارمغز
 3. تولید 2 ملیون اصله نهال جلغوزه و چار مغز که در سال 1400 آماده انتقال میباشد
 4. احیا ساحه 405 هکتار جنگلات جلغوزه در ولایت پکتیکا از طریق بذر مستقیم

جعبه 3: تاثیرات اقتصادی و نتایج متوقعه احداث قوریه جات خانگی در ولایت پکتیا، پکتیکا و خوست

 • ارتقای ظرفیت 1076 نفر قوریه داران در رابطه به احیا، حفاظت و بهر برداری مناسب
 • برای تعداد 1076 نفر از جوامع محلی شغل دایمی ایجاد گردیده است
 • احیای 2500 هکتار جنگلات جلغوزه و چارمغز از طریق انتقال 2 ملیون نهال

 1. کمربند سبز کابل (AFG/ 390742):
 1. حفظ و مراقبت 1768 هکتار ساحات احیاء شده ، و آبیاری حدود 800 هزار اصله نهال.
 2. تولید 100 هزار اصله نهال در قوریه موقت در ساحات کمربند سبز کابل.
 3. سروی یک هزار هکتار ساحات جدید.
 4. آموزش 15 صد نفر در رابطه به فعالیت های تنظیم آبریزه.
 5. توسعه 740 هکتار ساحات کمربند از طریق اعمار تراس، چکدم، حوض جذبی و غرس ، سرک جنگلاتی، ذخیره آب.

جعبه 4: تاثیرات اقتصادی و نتایج متوقعه کمربند سبزکابل.

 • مقدار ساحه احیاء شده 2508 هکتار، جذب فی هکتار 16.3 متریک تن کاربن قیمت فی متریک تن 1900 افغانی (1768ha*16.3MT=28,818.4MT*1900AFs=54,754,960AFs)
 • مقدار ساحه احیاء شده 2508 هکتار، جذب 2500 متر مکعب آب در فی هکتار ، قیمت فی متر مکعب آب 35 افغانی (2508ha*2500m3=6,270,000m3*35AFs=219,450,000AFs)
 • مقدار ساحه احیاء شده 1768 هکتار، تولید 13.6 متریک تن آکسیجن در فی هکتار ، قیمت فی متر مکعب آب 4074 افغانی (ha*13.6MT=24,044.8MT*4074AFs=97,958,512 AFs1768)
 • مقدار ساحه احیاء شده 2508 هکتار، حفظ 15 متر مکعب خاک در فی هکتار ، قیمت فی متر مکعب خاک 1000 افغانی (2508ha*15M3=37,620M3*1000AFs=137,620,000 AFs)
 • مقدار ساحه احیاء شده 1768 هکتار، تعداد درخت در فی هکتار 800 اصله، تولید فی درخت 50 کیلو چوب وزن خالص قیمت فی متریک تن 5000 افغانی  (1768ha*800Tree*50Kg/1000MT=70,720=5000AFs=353,600,000 AFs)بعد از سال پانزدهم حاصل میکند.
 • مجموع روز های کاری تقسیم 200 روز برای یک نفر در طول سال مساوی تعداد شغل در سال میشود . (300,000/200=1500) به شکل اوسط.

 1. تنظیم همه جانبه علفچرها به اشتراک جامعه  (AFG/ 390770)
 1. ایجاد 16 انجمن علفچرداری در 6 ولایت کشور و ارتقای  ظرفیت تعداد (2050) نفر اعضای انجمن بمنظور تنظیم علفچرها و تطبیق فعالیت پروژه  تنظیم جانبه علفچرها به اشتراک جوامع محلی
 2. تناوب تنظیم چرای مواشی در موازی (45000) هکتار علفچرها در 4 ولایت کشور
 3. قروغ موازی (2500) هکتار ساحات علفچر بمنظور جمع آوری و تکثیر تخم علوفه و احیای مجدد طبیعی توسط (100) پروژه کوچک عایداتی به انجمن الی مدت 5 سال.
 4. بذر تخم علوفه جمع آوری شده توسط انجمن ها در موازی (2500) هکتار با توزیع (115) پروژه کوچک عایداتی
 5. اعمار (10640) مترمکعب چکدم ها درساحات آبریزه علفچرها بمنظور حفاظت خاک در ولایت سمنگان و غور.
 6. ایجاد 56 ذخایر آبی کوچک بمنظور حفاظت آب وسیراب نمودن مواشی در ولایات بغلان، سمنگان، غور، کندهار و هرات.
 7. تثبیت ریگهای روان در موازی 1064 هکتار با غرس نمودن (798000) نهالهای ریشه دار گز ، سکساول ، تاغ و چرگس و بذر تخم مقاوم به خشکی از قبیل گز ، سکساول سیلون و تاغ در ولایات بلخ ، جوزجان و کندز

جعبه 5: تاثیرات اقتصادی و نتایج متوقعه احیا و تنظیم علفچرهای طبیعی و جلوگیری از توسعه صحرا

با احیاء و حفاظت ساحه 47500 هکتار علفچر به شکل علمی و عملی از طریق بذر، قروغ و تطبیق سیستم های مناسب چرا غرس نهال ها و بذر تخم های مقاوم به خشکی جهت تثبیت ریگ های روان، اعمار حدود 56 باب ذخایر استراژیک آبی و 10640 متر مکعب چکدم ریاست عمومی منابع طبیعی توانسته ظرفیت تولیدی ساحات احیاء شده را در حدود 1600 کیلو گرام علوفه خشک بلند برده است.  اگر تولید علوفه را در مقایسه با وضعیت فعلی محاسبه نماییم، حدود 1100 کیلوگرام علوفه بیشتر در هر هکتار و در مجموع 52250 تن تولید گردیده است. اگر قیمت فی تن مبلغ 6000 افغانی محاسبه گردد مجموعاً به ارزش 313.5 میلیون افغانی علوفه تولید گردیده است. برعلاوه پروژه تنظیم علفچر ها توانست طی سال گذشته در 93 هزرا روز کاری نیز ایجاد نماید.

 1. ایکوسیستم های با ارزش طبیعی:
 1. تطبیق پروژه های انکشافی و استخدام محفاظین غرض جلوگیری از غصب، شکار و سایر تخلفات در پارکهای ملی بند امیر، واخان و ساحه حفاظت شده کول حشمت خان.
 2. اعلان چهار ساحه جدید (جنگلات نورستان، دشت ناور، درقد، امام صاحب) منحیث پارک ملی وساحات حفاظت شده.
 3. انجام سروی مقدماتی جهت اعلان جنگلات جاجی اریوب منحیث پارک ملی.
 4. تدویر جلسات اگاهی دهی درپارکهای ملی بند امیر، واخان و ساحه حفاظت شده کول حشمت خان و ایجاد کمیته و نهای سازی پلان مدیریتی پارک ملی واخان.
 5. اعمار 11 باب کورال ( طویله) در پارک ملی واخان غرض حفاظت مواشی جوامع محل از گزند حیوانات وحشی ( پلنگ برفی و گرگ).
 6. انجام سروی مقدماتی در پارک ملی نورستان.
 7. سروی و تهیه لست پرنده گان مهاجر  در ساحه حفاظت شده کول حشمت خان.
 8. تهیه وتوزیع 200 باب پنجره ( کرکین با استفاده چوکات ها برای مقاوم سازی طویله های خانه گی) و غرس 607940 اصله نهال در پارک ملی واخان.
 9. تطبیق واکسین PPR  برای 450000 راس مواشی غرض جلوگیری از بیماری ها در پارک ملی واخان.
 10. نصب 35 پایه کمره ترپ ( کمره خودکار) غرض ارزیابی و رد یابی حیات وحش در پامیر خورد و کلان.

جعبه 6: تاثیرات اقتصادی و نتایج متوقعه تنظیم و مدیریت ساحات حفاظت شده

 • تطبیق پروژه های فوق بر علاوه ایجاد شغل به 235 نفر، تسهیلات لازم برای سیاحین داخلی و خارجی نیز فراهم کرده که باعث تقویت تجارت صنایع دستی.
 • با تطبیق واکسین PPR  جلوگیری از امراض ساری بین حیات وحش و مواشی اهالی صورت گرفته است.
 • جوامع محل، شاگردان مکاتب، کارمندان دولتی و پولیس سرحد از ارزش ساحات حفاظت شده و حیات وحش اگاهی حاصل نمود.

ریاست‌های مربوطه:

 1. ریاست جنگلات
 2. ریاست علفچرها
 3. ریاست ساحات حفاظت شده