ریاست ساحات حفاظت شده

دورنما و هدف استراتیژیک ریاست ساحات حفاظت شده:

مدیریت مشارکتی و حفاظت ساحات حفاظت شده به منظور حفاظت تنوع بیولوژیکی و رشد اکوتوریزم و افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییر اقلیم.

نتایج متوقعه از تطبیق استراتیژی تنظیم منابع طبیعی در بخش ساحات حفاظت شده:

هفت ساحه حفاظت شده جدید به مساحت ۲۳۶۴۱۲ هکتار به عنوان ساحات حفاظت شده اعلان خواهد گردید و الی سال ۲۰۲۱ میلادی بر اساس سیستم پلان ملی ساحات حفاظت شده، افغانستان دارای ده ساحه حفاظت شده خواهد بود

گزارش فعالیت‌ها و دست‌آوردهای ریاست ساحات حفاظت شده (بابت سال ۱۳۹۷هـ ش)

خلاصه دست‌آوردهای و فعالیت‌های ریاست ساحات حفاظت شده طی سال مالی 1397

  • اعمار 1000 هزار متر پیاده‌رو، پخته و سنگ‌فرش و ساخت شبکه آب در تعمیر کمپلکس پارک ملی بند امیر ولایت بامیان.
  • استخدام 34 نفر محافظ، 4 نفر صفاکار زن، و یک نفر سوپر وایزر برای سه ساحه تحت کار، به منظور ارائه خدمات به سیاحین و جلوگیری از تخلفات در پارک‌های ملی و ساحات حفاظت شده در ولایات بامیان، بدخشان، و  کول حشمت خان.

گزارش فعالیت‌ها و دست‌آوردهای ریاست ساحات حفاظت شده (بابت سال ۱۳۹۸هـ ش)

  1. ایکو سیستم‌های با ارزش طبیعی (ریاست ساحات حفاظت شده) :

خلاصه فعالیت‌ها و دست‌آوردها در بخش ایکوسیستم‌های با ارزش طبیعی، پارک‌های ملی و ساحات حفاظت شده:

  1. اعمار (700) متر پیاده‌رو پخته و سنگ‌فرش، (4) باب تشناب، (7000) متر مربع پارکینگ وسایط، (4) باب محل تماشا و (25) پایه سایه‌بان به منظور فراهم ساختن تسهیلات برای سیاحین و بازدید کننده‌گان از پارک ملی بند امیر - بامیان.
  2. ترمیم تعمیر اتاق محافظین، برج ترصد و اعمار یک قسمت دیوار تعمیر ساحه حفاظت شده کول حشمت خان - کابل.
  3. استخدام 14 نفر محافظ و صفا کار در پارک ملی بند امیر و 16 نفر محافظ در پارک ملی واخان.
  4. تنظیم، مدیریت و انکشاف پارک‌های ملی بند امیر و واخان و ساحات حفاظت شده کول حشمت خان و دره شاه فولادی بامیان.
  5. اعلام ساحه فلات بامیان (بامیان پلاتو) و دره شاه فولادی منحیث دو ساحه  جدید حفاظت شده.

پلان‌کاری ریاست ساحات حفاظت شده بابت سال مالی ۱۳۹۹:

 انکشاف ایکوسیستم‌های با ارزش طبیعی با بودجه مجموعی مبلغ(۲۷٫۶۸۲٫۰۰۰) افغانی:

  1. اعمار یک‌باب مرکز سیاحین، اعمار اتاق محافظین، جنراتور خانه یک واحد شلتر وسایط در پارک ملی واخان ولایت بدخشان.
  2. اعمار دو باب تشناب عادی 4 اتاقه، 7000 متر پارکینگ وسایط، 1 کیلومتر پیاده‌رو پخته و سنگفرش، 10 باب سایه بان، 5 باب محل تماشا، در پارک ملی بند امیر.