گالری رسانه

جریان فعالیت‌های تحقیقاتی کارمندان ریاست عمومی تحقیقات زراعتی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در فارم‌های تحقیقات زراعتی ولایت‌های غور، بلخ و تخار به روایت تصویر

جریان اولین برداشت گل زعفران در فارم تحقیقاتی بادام باغ کابل

میوه‌هایی باغداران کشور در بیست‌ونهمین نمایشگاه محصولات زراعتی وزارت زراعت به روایت تصویر

با خرید تولیدات داخلی سکتور مرغداری کشور از بیست‌و نهمین نمایشگاه محصولات زراعتی؛ در رسیدن این سکتور به خود کفایی سهیم شوید.

غرفه ریاست عمومی تحقیقات زراعتی وزارت زراعت، آبیاری با به نمایش گذاشتن ورایتی‌های مختلف میوه‌جات و غله‌جات بیشترین توجه بازدید کننده‌گان را به خود جلب کرده است.

میوه‌های خشک ولایت‌های مختلف کشور در نمایشگاه خزانی محصولات زراعتی به روایت تصویر

رُب و آچار با کیفیت تهیه شده توسط خانم‌های افغان را از بیست‌و نهمین نمایشگاه محصولات زراعتی در بادام باغ کابل خریداری کنید

بهترین زعفران جهان؛ زعفران افغانستان در بیست‌و‌نهمین نمایشگاه محصولات زراعتی در بادام باغ کابل به روایت تصویر

پرورش زنبور عسل رشد بی‌پیشینه در کشور ما کرده است پس با خرید عسل تولید شده از ولایت‌های مختلف افغانستان که در نمایشگاه خزانی محصولات زراعتی به نمایش گذاشته شده است در پیشرفت بیشتر این سکتور سهیم شوید.

نمایش صنایع دستی خانم‌ها زحمت کش افغانستان در بیست‌و نهمین نمایشگاه محصولات زراعتی با اشتراک در این نمایشگاه صنایع دلخواه تان را خریداری نمایید

بیست‌و‌نهمین نمایشگاه محصولات زراعتی به روایت تصویر؛ در این نمایشگاه شرکت کنید و محصولات دلخواه تان را خریداری نماید این نمایشگاه از بیست‌وششم تا بیست‌ونهم میزان به روی اشتراک کننده گان باز می‌باشد

فصل برداشت حاصل انگور در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب‌. انگور و کشمش قیصار دارای شهرت ملی و بین المللی می‌با

جریان سفر وزیر زراعت به ولایت نورستان جهت بررسی وضعیت زراعت و مالداری و حفاظت از جنگلات

جلسه اداری وزارت زراعت برگزار شد

سفر مولوی عطاء الله عمری وزیر زراعت به ولایت کنر جهت بررسی وضعیت زراعت و مالداری و حفاظت از جنگلات

افزایش حاصلات باغ‌های سیب ولایت غزنی به روایت تصویر

Pagination