گالری رسانه

حاصل‌دهی باغ‌های متراکم سیب در کاپیسا

۷ اسد روز بیرق ملی مبارک! بیرق افغانستان برای ابد در اهتزاز می‌ماند.

فصل گل کچالو، فصل زیبایی طبیعت بامیان

فارم پرورش ماهی خالدار در دره آجر بامیان! ماهی خالدار بامیان،‌ خوش‌مزه و پرآوازه است.

مرچ دلمه‌ای وطنی!

فعالیت‌های سال جاری وزارت زراعت در بخش مالداری بخش دوم

فعالیت‌های سال جاری وزارت زراعت در بخش مالداری

تربوز وطنی، با کیفیت و خوش‌مزه!

ساخت کانال در دره نور ننگرهارتوسط برنامه حمایت از اولویت ملی دوم

بازار گرام میوه‌های وطنی در کابل

در عید قربان مراقب شیوع تب کنگو باشید!

افزایش ۵۷.۵ میلیون دالری بودجه پروژه EATS از سوی بانک جهانی

انواع شفتالو در بادام‌باغ

برنامه حمایت از اولویت ملی دوم وزات زراعت کانال آبیاری در سرخرود ننگرهارساخته است

پاکستان ته د کابل د بادرنګو صادرات!

برنامه حمایت از اولویت ملی دوم یک سبز خانه در بلخ ساخته است

Pagination