برای نخستین‌بار، گیاه آلویه‌ورا توسط یک زن در دایکندی کشت شد

mail-admin
برای نخستین‌بار، گیاه آلویه‌ورا توسط یک زن در دایکندی کشت شد

۲۰ قوس ۱۳۹۹
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت دایکندی، می‌گوید که برای‌ نخستین‌بار در این ولایت، کشت گیاه آلویه‌ورا توسط جمیله سلطانی رییس شورای زنان شهر نیلی، تجربه شده است.
خانم سلطانی نهال این گیاه را از کابل برده و در گل‌خانه‌ای که با هزینه شخصی ساخته، کشت کرده است. ریاست زراعت دایکندی نیز به منظور تشویق بیش‌تر خانم سلطانی، یک‌ گل‌خانه برایش ساخته است.
ریاست زراعت دایکندی می‌افزاید که دایکندی برای کشت و پرورش آلویه‌ورا آب‌وهوای مناسب دارد.