نمایشگاه گلفود

mail-admin
نمایشگاه گلفود

Event dates

Event dates -

Location DUBAI

پایان نمایشگاه «گلفود»:
دریافت قراردادهای فروش محصولات زراعتی به ارزش بیش از ۱۷۱ میلیون دالر توسط صادرکننده‌گان افغان

با پایان نمایشگاه گلفود در دبیِ امارات متحده عربی، مشخص شد که صادرکننده‌گان و تاجران افغانی که در این نمایشگاه شرکت کرده بودند، جمعاً به ارزش بیش از ۱۷۱ میلیون دالر، قرارداد تاییدشده‌ی صادرات تولیدات زراعتی افغانستان را به دست آورده‌اند.
حبیب‌الله حبیبی، رییس انکشاف سکتور خصوصی در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری که در این نمایشگاه شرکت کرده است، می‌گوید: «بیش‌ترین این قراردادها با طرف‌های هندوستانی بسته شده است که جمعاً ارزش آن به حدود ۱۰۰ میلیون دالر می‌رسد. هم‌چنان پس از هندوستان، بزرگ‌ترین طرف قرارداد تاجران و صادرکننده‌گان افغانستان در نمایشگاه گلفود دبی، تاجران امارات متحده عربی است که ارزش آن به ۲۷ میلیون دالر می‌باشد. پس از آن، بیش‌ترین میزان قرارداد با تاجران عربستان سعودی عقد شده است که ارزش آن حدود شش میلیون دالر است.»
این قراردادها، شامل میوه خشک به ارزش بیش از ۱۰۷ میلیون دالر، مغزباب به ارزش بیش از ۴۳ میلیون دالر، گیاهان طبی به ارزش افزون بر ۱۳ میلیون دالر، دانه‌باب به ارزش بیش از ۴.۷ میلیون دالر، میوه تازه به ارزش بیش‌تر از ۱.۳ میلیون دالر، جوس به ارزش بیش‌تر از ۴۶۵ هزار دالر و عسل به ارزش بیش‌تر از ۴۲۵ هزار دالر می‌باشد.
سال‌های قبل تاجران افغان از نمایشگاه سالانه‌ی «گلفود»، جمعاً قراردادهایی به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دالر به دست می‌آوردند که امسال، با وجود کرونا، افزایش فوق‌العاده‌ای را میزان دریافت این قراردادها برای افغانستان نشان می‌دهد.
باید گفت که سال گذشته حدود ۸۰ درصد قراردادهای تاجران افغان و طرف‌های قراردادشان در نمایشگاه گلفود، عملی شده بود.