خلاصه‌ی زنده‌گی‌نامه حشمت‌الله غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

hashmat ghafoori

حشمت‌ الله غفوری در سال۱۳۶۱ خورشیدی در ولسوالی بغلان جدیدِ ولایت بغلان متولد شده است. آقای غفوری بعد از اتمام دوره مکتب در لیسه سیدجمال‌الدین افغان، تحصیلات‌اش را در بخش انکشاف دهات و مدیریت، به سطح فوق لیسانس و ماستری به اتمام رساند.

آقای غفوری در سکتور زراعت و انکشاف دهات، ۱۷ سال تجربه‌ی کاری دارد و در بخش مدیریت پروژه‌های انکشافی و آبیاری در ادارات دولتی و غیر دولتی ایفای وظیفه کرده است.

حشمت‌الله غفوری پیش از این به حیث مشاور ارشد وزیر و رییس اجرایی انسجام برنامه‌های وزارت احیاء و انکشاف دهات ایفای وظیفه کرده و همواره در تهیه، مذاکره و تصویب پالیسی اداره، جذب و تنظیم کمک‌های خارجی در ادارات مربوطه نقش اساسی‌ای را بر دوش داشته است. او در چندین مذاکره‌ی دوجانبه و چندجانبه با حکومت‌ها و اداره‌های بین‌المللی در برنامه‌های بین‌المللی از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان نماینده‌گی کرده است.

حشمت‌الله غفوری یکی از کادرهای جوان، ورزیده است که مدت طولانی در ادارات ملی و بین‌المللی و خاصتاً در بخش تنظیم آب در وزارت احیا و انکشاف دهات ایفای وظیفه کرده است. با در نظر داشت سهم خاص وی در انجام موفقانه امور، رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم به تقررشان در بست مافوق رتبه به صفت معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گرفت و به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری به حیث معین آبیاری و منابع طبیعی این وزارت معرفی گردید.

فیسبوک

 0700222107