روایت محمد داوود از کشت مدرن بادنجان رومی:

mail-admin
روایت محمد داوود از کشت مدرن بادنجان رومی:

پنج برابر کم‌تر آبیاری کردم و بیش‌تر از دو برابر حاصل گرفتم

هفته‌نامه‌ی دهقان/ صدیق خالد، مسوول ارتباطات «CPMO» در وزارت زراعت
محمد داوود باشنده ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز است. داوود از چندین سال بدین‌سو در مزرعه‌اش سبزیجات گوناگون را به شیوه‌ی یک‌نواخت و عنعنه‌ای و قدیمی می‌کارَد. محمد داوود به مثل دیگر دهقانان در قریه‌ی خود سالانه از حاصلات سبزیجاتش عاید قابل ملاحظه به دست نمی‌آورد. دلیل حاصلات کم فقط این بود که آن‌ها از شیوه‌های عنعنه‌ای آبیاری، خیشاوه کردن و برداشت استفاده می‌کردند.
امسال اما از سوی پروژه سرمایه‌گذاری انکشاف منابع آبی (LKISP) یک مزرعه نمایشی بادنجان رومی برای محمد داوود ساخته شد. کاری که به جادویی برای افزایش حاصلات و بهبود کیفیت تولید و نیز کاهش مصارف آب و کود توسط محمد داوود می‌مانَد. در این مزرعه از روش‌های مدرن کار گرفته شده بود. حاصلات مزرعه‌ی نمایشی، در مقایسه با شیوه عنعنه‌ای بیش‌تر از دو برابر شد. هم‌چنان کیفیت حاصلات نیز خیلی بهتر از گذشته بود و به بهترین شکل به بازار عرضه شد. به همین دلیل بود که بادنجان‌رومی‌های محمد داوود با استفاده از کشت مدرن، در مارکیت نیز فروش قابل ملاحظه داشت.
مزرعه نمایشی بادنجان رومی در مقایسه با شیوه سنتی چهار بار کم‌تر آبیاری شد و در دو جریب مزرعه نمایشی حدود ۱۵۰ کیلو گرام کود «یوریا» به کار رفت؛ در حالی‌که در همین دو جریب مزرعه، وقتی که به شکل سنتی کشت شده بود، حدود ۲۰۰ کیلو گرام کود یوریا مصرف می‌شد.
محمد داوود که از این تحول در کاروبارش شادمان است، درباره‌ی مزرعه نمایشی‌اش می‌گوید: «ما از چندین سال به این‌سو در مزرعه‌ی‌مان بادنجان رومی و دیگر سبزیجات را به شیوه عنعنه‌ای کشت می‌کنیم، اما نتایج قناعت‌بخش به دست نیاورده‌ایم. حاصلات مزرعه‌ی نمایشی‌ای که برای ما ساخته شده، هم خوبش بود و هم زیادتر.»
محمد داوود ادامه می‌دهد: «پارسال از دو جریب زمین، چهار هزار و ۲۰۰ کیلو گرام بادنجان رومی حاصل گرفتم، اما امسال با استفاده از مزرعه‌ی نمایشی، از دو جریب زمین مزرعه خود نُه هزار و ۵۲۰ کیلو گرام بادنجان رومی به دست آوردم که از لحاظ کیفیت هم بادنجان‌های بهتری تولید شد و به بازار عرضه کردم و استقبال شد.»
ساخت این مزرعه‌ی نمایشی، تنها برای بهبود حاصلات و کاروبار محمد داوود نبود. پروژه‌ی سرمایه‌گذاری انکشاف منابع آبی وزارت زراعت در کنار این که با این روش‌ها می‌خواهد زمینه‌های کاهش مصرف آب را فراهم کند، می‌خواهد این روش‌های کار را برای دیگر دهقانان نیز آموزش و در میان آنان رواج بدهد. به همین خاطر در جریان ساخت تا برداشت مزرعه‌ی نمایشی محمد داوود، حدود ۱۳۳ تن از دهقانان این قریه از سوی تیم تخنیکی پروژه سرمایه‌گذاری انکشاف منابع آبی مربوط به وزارت زراعت، آموزش‌های لازمی را در بخش‌های مختلف فرا گرفتند. این آموزش‌ها شامل مهارت‌ها و روش‌های مدرن آبیاری، خیشاوه‌کردن، تخم پاشیدن، هموار کردن زمین و دیگر بخش‌ها بود.
باید گفت که پروژه سرمایه‌گذاری انکشاف منابع آبی از سوی بانک انکشاف آسیایی (ADB) تمویل می‌شود.