کار ساخت ۳۶ سبزخانه در سرپل شروع شد

mail-admin
کار ساخت ۳۶ سبزخانه در سرپل شروع شد

۱۰ اسد ۱۴۰۰
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سرپل، کار ساخت ۳۶ سبزخانه‌ را در این ولایت شروع کرده است.
هریک این سبزخانه‌ها به مساحت هشتِ در بیست متر در مرکز ولسوالی‌های سرپل ساخته می‌شود. این سبزخانه‌ها به منظور ترویج کشت سبزیجات با هزینه ۲۵ میلیون و ۹۰۰هزار افغانی از بودجه تشویقی ساخته می‌شود.
پیش از این نیز ۱۶۴ سبزخانه از سوی ریاست زراعت و موسسات همکار به منظور تولید سبزیجات سبزخانه‌یی ساخته شده است.