وزیر زراعت: رسیدگی به پیامدهای خشک‌سالی، در اولویت وزارت زراعت قرار دارد

mail-admin
وزیر زراعت: رسیدگی به پیامدهای خشک‌سالی، در اولویت وزارت زراعت قرار دارد

۲۷ جوزای ۱۴۰۰
همزمان با فرا رسیدن ۱۷ جون، روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشک‌سالی، داکتر انوارالحق احدی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، می‌گوید که این وزارت از قبل پیش‌بین خشک‌سالی امسال بود و برای مبارزه با پیامدهای منفی این خشک‌سالی، برنامه‌های مشخص طرح و در حال اجرا دارد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در سال ۱۳۹۴ خورشیدی، ۱۷ جون را به منظور مقابله با بیابیان‌زایی، به عنوان روز مبارزه با بیابان‌زایی و خشک‌سالی نام‌گذاری کرده است.
وزیر زراعت به مناسبت این روز، می‌گوید که این وزارت در زمستان گذشته، با کاهش بارندگی‌ها پیش‌بین خشک‌سالی امسال بود و از همین‌رو، طرح‌ها و برنامه‌های مشخصی را در راستای جلوگیری از تاثیرات منفی خشک‌سالی طرح کرده و در حال اجرا دارد. آقای احدی می‌گوید که خشک‌سالی تاثیرات بیشتری بر سکتور زراعت و مالداری می‌گذارد، اما وزارت زراعت در همکاری با برخی از نهادهای همکار بین‌المللی، برای کاستن از پیامدهای منفی خشک‌سالی، برنامه توزیع مواد خوراکی به مالداران را در نقاط مختلف کشور آغاز کرده است.
هم‌چنین آقای احدی تاکید کرد که وزارت زراعت، به همکاری سازمان خوراک و زراعت ملل متحد، FAO، روند توزیع خوراکه حیوانی یا کانسنتریت را برای مالداران آسیب‌پذیر ناشی از خشک‌سالی در شماری از ولایات آغاز کرده است.
داکتر انوارالحق احدی، می‌‌افزاید که این وزارت با نهادهای مختلف بین‌المللی از جمله بانک انکشاف آسیایی و بانک جهانی برای جلوگیری از پیامدهای زیان‌بار خشک‌سالی در دو هفته‌ی اخیر گفتگوهای سازنده داشته است. او در عین‌حال تاکید کرد که دولت افغانستان نیز بودجه‌ی مشخصی در این زمینه اختصاص می‌دهد.
در همین‌حال، براساس سروی مشترکی که توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و اداره ملی احصاییه مرکزی در باره «پیش‌بینی وضعیت زراعت» در سال جاری خورشیدی صورت گرفته است، نشان می‌دهد که میزان تولید گندم امسال در افغانستان با ۲۴ درصد کاهش، به نزدیک به چهار میلیون متریک‌تُن خواهد رسید.
براساس سروی، بیشترین کاهش در ساحات تحت کشت گندم للمی رونما شده است. این سروی نشان می‌دهد به‌دلیل کاهش بارندگی‌ها در زمستان گذشته و بهار امسال، ۶۲ درصد ساحه تحت کشت گندم للمی و ۳ درصد ساحه تحت کشت گندم آبی کاهش خواهد یافت.
این درحالیست که سال گذشته میزان تولید گندم در سطح کشور، به ۵.۱ میلیون متریک‌تُن رسیده بود.