۲۵۵ میلیون افغانی قرضه زراعتی منظور شد

content_admin
۲۵۵ میلیون افغانی قرضه زراعتی منظور شد

19 جوزای ۱۴۰۰
در جلسه شورای عالی صندوق انکشاف زراعت که به ریاست داکتر انوارالحق احدی، وزیر زراعت و رییس شورای عالی صندوق انکشاف زراعت برگزار گردید، ۲۵۵ میلیون افغانی قرضه زراعتی منظور شد.
داکتر انوارالحق احدی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، در این جلسه ضمن قدردانی از فعالیت‌های اعضای این شورا، در رابطه به اهمیت بالای قرضه در زراعت صحبت و از نقش صندوق انکشاف زراعت ستایش کرد.
داکتر ایمل آرمان، رییس هیأت عامل صندوق انکشاف زراعت، در مورد اهداف تعیین شده، دستاورد‌ها و پیش‌رفت‌های اخیر صندوق در خصوص اعطای قروض به تجارت‌های زراعتی، جمع‌آوری قروض صعب‌الحصول، تعداد دهقانان مستفید شده و سایر امور محوله به اعضای شورا معلومات داد.
 در این جلسه تیم تخنیکی صندوق انکشاف زراعت دو درخواست قرضه را به شورای عالی پیش‌کش و در مورد فعالیت‌های متقاضیان قرضه به اعضای شورا معلومات ارایه کرد. پیشنهادهای قرضه تأیید شده مربوط دو شرکت فعال در عرصه زراعت می‌شود‌. یکی از این شرکت‌ها، یک شرکت صنایع غذایی است که از این پول برای خرید گندم از دهقانان محلی و رفع ضروریاتش استفاده خواهد کرد. شرکت دومی دریافت‌کننده قرضه، یک شرکت تولیدی کارتن است که قرار است از این پول برای خرید ماشین‌های چاپ کارتن و ارتقای کیفیت محصولاتش استفاده ‌کند.
صندوق انکشاف زراعت یک نهاد مالی دولتی غیر‌بانکی بوده که تحت رهبری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری فعالیت می‌کند. ارایه خدمات قرضه‌‌دهی به دهقانان و متشبثان زراعتی از طریق میانجی‌های مالی و قرضه‌‌دهی مستقیم در جهت رشد و بهبود زراعت افغانستان، از کارهای عمده این صندوق به شمار می‌‌رود. ‎این صندوق تاکنون ۱٣.٤ میلیارد افغانی قرضه را منظور و مبلغ بیش‌تر از ١٠.٧ میلیارد افغانی را به تجارت‌های زراعتی، کوپراتیف‌ها و انجمن‌های زراعتی و مالداری، میانجی‌های مالی، فارم‌های مالداری، ماهی‌پروری، مرغداری، پروسس‌کننده‌گان و صادرکننده‌گان میوه‌های تازه و خشک، فابریکه‌های تولید آرد، شرکت‌های تولیدی تجهیزات زراعتی، فروشنده‌گان و واردکننده‌گان کود کیمیاوی و سایر متشبثان عرصه زراعت توزیع کرده است. از این خدمات، بیش از ٥٦ هزار دهقان در ۳۲ ولایت به‌صورت مستقیم مستفید شده‌‌اند.
قابل یادآوری است که در این جلسه پلان کاری یک‌ساله صندوق، اصلاحیه طرزالعمل منابع بشری (با ایجاد بعضی تغییرات)، اصلاحیه پالیسی قرضه‌دهی و بودجه صندوق نیز تأیید شد.