رونق زنده‌گی آمنه پس از دریافت خشک‌کننده آفتابی

naim.rezai
رونق زنده‌گی آمنه پس از دریافت خشک‌کننده آفتابی

هفته‌نامه‌ی دهقان/ مرسل هاشمی
آمنه باشنده قریه قرونه ولسوالی سیغان ولایت بامیان است. بامیان یکی از ولایات مرکزی افغانستان است که آب و هوای نسبتاً سرد دارد و از جمله ولایات سردسیر به شمار می‌آید، اما حاصلات زراعتی این ولایت به‌خصوص سبزیجات و میوه‌ها بیش‌تر است.
خانم آمنه شش سال قبل شوهرش را از دست داد و بعد از آن سرپرستی هفت عضو خانواده‌اش را برعهده دارد. این خانواده قبلاً منبع عایداتی نداشت و زنده‌گی را با بسیار مشکلات پیش می‌برد تا این‌که آمنه از طرف پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری (HVCDSP) سال قبل یک دستگاه خشک‌کننده آفتابی دریافت کرد. این خشک‌کننده، باعث تغییر در معیشت و زنده‌گی این خانواده شده است.
پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری (HVCDSP) پارسال برای رونق زنده‌گی خانواده‌های بی‌بضاعت در ولسوالی سیغان ولایت بامیان هفت پایه دستگاه خشک‌کننده آفتابی را توزیع کرد که از جمله دو پایه آن در قریه قرونه به دو خانواده بی‌سر‌پرست داده شد.
آمنه با دریافت این دستگاه خشک‌کننده آفتابی از سوی پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری (HVCDSP) هم برای خانواده‌اش روزی حلال کسب می‌کند و هم استفاده مؤثر از محصولات زراعتی را رونق می‌بخشد که در نهایت باعث رشد بازار محصولات زراعتی می‌شود. این خانم در طول سال از دستگاه خشک‌کننده برای خشک کردن بادنجان رومی، پیاز و زردآلو استفاده می‌کند. قابل یادآوری است که او بیش‌تر از این دستگاه برای خشک کردن بادنجان رومی استفاده کرده و بعد از پروسس آن را در بازار محلی به فروش رسانده است.
به دلیل حاصل‌خیز بودن ولایت بامیان، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی پلان دارد تا در چارچوب پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری، برای جلوگیری از ضایع شدن سبزیجات و میوه‌ها، سرد‌خانه‌ها، ذخیره‌گاه‌ها و خشک‌کننده‌های آفتابی بیش‌تری بسازد و به مردم و دهقانان توزیع کند. آمنه یکی از مستفیدشونده‌گان، در این خصوص می‌گوید: «من قبل از این‌که خشک‌کننده آفتابی را از سوی پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری به دست بیاورم، زنده‌گی سخت داشتم و حیران بودم که بدون سرپرست چگونه زنده‌گی خود و فامیلم را رونق دهم‌، تا این‌که این پروژه برایم خشک‌کننده آفتابی داد. قبلاً آن‌چه از زمین‌هایم به دست می‌آوردم، نمی‌توانستم از آن به‌صورت بهتر استفاده کنم، ولی حالا محصولات زراعتی را در فصل برداشت خشک می‌کنم و در فصل‌های دیگر آن‌ها را به قیمت خوب‌تر در بازار می‌فروشم. با استفاده از این دستگاه، می‌توانم بادنجان رومی، پیاز و زردآلو را خشک کنم و به بازار برده به فروش برسانم و مصارف اطفالم و خودم را بکشم. قبلاً با مشکلات زیادی روبه‌رو بودم، ولی حالا خوش‌بختانه تا حدی این مشکلات حل شده است. از وزارت زراعت و پروژه‌های دیگر می‌خواهم که از این‌گونه کمک‌ها برای رونق زنده‌گی مردم زیاد انجام دهند تا فقر و تنگ‌دستی کم شود و اقتصاد کشور ما رشد کند.»
پروژه HVCDSP یکی از پروژه‌های انکشافی وزارت زراعت بوده که از سوی بانک انکشاف آسیایی (ADB) تمویل می‌شود. این پروژه با ارزش مجموعی 75 میلیون دالر امریکایی در بخش‌های رشد و بهبود زیربناها و تسهیل زنجیره ارزش محصولات باغداری و هم‌چنان رشد و ارتقای ظرفیت ملی برای انکشاف صادرات محصولات باغداری در 11 ولایت افغانستان کار می‌کند. این پروژه در سراسر ولایت بامیان در بخش‌های مختلف فعالیت‌های مثمر داشته است که از جمله ساخت و توزیع خشک‌کننده‌های آفتابی، ذخیره‏گاه‏های کچالو و سرد‌خانه‌ها را می‌توان نام برد. این خشک‌کننده‌ها و ذخیره‌گاه‌ها در رشد اقتصاد، زراعت و تجارت مردم بی‌بضاعت و دهقانان کمک بسیاری کرده است. قابل یاد‌آوری است که روند توزیع 300 پایه خشک‌کننده‌ آفتابی از سوی پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری‌(HVCDSP) در 11 ولایت افغانستان به پایان رسیده است.