ایجاد تحرک در زراعت با راه‌اندازی پروژه مدیریت محصولات زراعتی

content_admin
ایجاد تحرک در زراعت با راه‌اندازی پروژه مدیریت محصولات زراعتی

راه‌اندازی پروژه مدیریت محصولات زراعتی از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، امیدواری‌ها به بهبود شرایط زراعتی را بیشتر ساخته و برخی از دهقانان معتقدند که این پروژه می‌تواند به افزایش درآمدشان کمک بکند.
اوایل سال گذشته‌ی میلادی، زمانی که جهان با بحران شیوع ویروس کرونا مواجه و اکثریت دادوستدها میان کشورها متوقف شد، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، برای این‌که بتواند افغانستان را از پیامدهای بحران اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس نجات دهد، پروژه مدیریت محصولات زراعتی را راه‌اندازی کرد. این پروژه که از بزرگ‌ترین برنامه‌های وزارت زراعت به شمار می‌رود، سود چندین جانبه برای شهروندان به ویژه دهقانان داشته در قبال دارد.
این پروژه که در اوایل بهار گذشته در سراسر کشور راه‌اندازی شد، از طریق آن بیشتر از ده‌هزار باب ساختمان زراعتی شامل سردخانه‌های صفرانرژی سیب و انار، ذخیره‌گاه‌های پیاز و کچالو و هم‌چنین کشمش‌خانه ساخته شده است. امسال نیز کار ساخت بیش از چهارهزار ساختمان زراعتی از طریق پروژه مدیریت محصولات زراعتی در سراسر کشور راه‌اندازی شده است.
راه‌اندازی این پروژه از یک‌سو جلوی فاسد شدن ده‌‌ها هزار متریک تُن محصولات زراعتی را می‌گیرد و از جانب‌دیگر به ارزش‌ این محصولات نیز می‌افزاید. دهقانان و باغداران با استفاده از هزاران ذخیره‌گاه‌ها، سردخانه صفرانرژی و کشمش‌خانه که برای‌شان ساخته شده‌اند، می‌‌توانند ده‌ها هزار متریک تُن محصول‌شان را ذخیره و ارزش‌افزایی کنند و در فرصت‌های مناسب، زمانی که بازارها و مارکیت‌ها از حالت اشباع بودن این محصولات بیرون می‌شود، محصولات‌شان را وارد بازار بسازند. ذخیره‌سازی محصولات زراعتی از یک‌جانب به کنترول نرخ‌ها کمک می‌کند و از جانبی هم به میزان درآمد و مفاد دهقانان و باغداران می‌افزاید.
قبل از این، خیلی از دهقانان و باغداران مجبور بودند تا محصولات مازاد خود را پس از رفع حاصل فوراً به فروش برسانند و هرگاه در این زمینه کوتاهی می‌کردند، محصولات‌شان فاسد شده و از بین می‌رفت. اما، حالا مجبور نیستند که محصولات‌شان را به قیمت‌های خیلی پایین و ناچیز به‌دلیل ترس از فاسد شدن، به فروش برسانند. این ترس تاحدودی با ساخت هزاران ساختمان زراعتی به منظور نگهداری محصولات، برطرف شده است.
وزارت زراعت، به‌دلیل موثریت این پروژه، امسال نیز برنامه‌ گسترده‌ای را به منظور ساخت بیش از چهارهزار ساختمان زراعتی در سراسر کشور راه‌اندازی کرده است. کار ساختمانی این پروژه‌ها که شامل ساخت ذخیره‌گاه‌های کچالو، پیاز، کشمش‌خانه، سردخانه‌های صفرانرژی و توزیع دستگاه‌های سولری خشک‌‌کننده میوه‌جات و سبزیجات تازه می‌شود، آغاز کرده است. این وزارت، امیدوار است که با راه‌اندازی چنین برنامه‌هایی به کشت و زراعت در سراسر کشور، تحرک بیشتری بدهد.