عبدالرحمان: کشت شالی با شیوه مکانیزه حاصلات شالی مرا یک‌ونیم برابر ساخته است

mail-admin
عبدالرحمان: کشت شالی با شیوه مکانیزه حاصلات شالی مرا یک‌ونیم برابر ساخته است

هفته‌نامه‌ی دهقان/ مرسل هاشمی
عبدالرحمان، یک تن از دهقانان قریه مغوله در ولسوالی خواجه‌بهاءالدین ولایت تخار است که از سال‌ها بدین‌سو در مزرعه‌ی خویش غله‌جات مختلف، به ویژه شالی را به شکل عنعنه‌ای و یک نواخت کشت می‌کرد. هم‌چون دهقانان دیگر، عبدالرحمان نیز کشت و زراعت را از اجدادش به ارث برده و هم‌مانند اجدادش در مزرعه‌های خویش شالی و دیگر غله‌جات را به گونه‌ی یک‌نواخت کشت می‌کند. او همه‌ساله با تطبیق طریقه‌های یک نواخت کشت شالی، نمی‌توانست حاصلات خوبی را به دست بیاورد و نیز در طول کشت، مزرعه‌ی او با امراض و آفت‌های گوناگون نباتی مبتلا می‌شد، اما امسال از سوی پروژه سکتوری حوزه دریایی پنج آمو (P-ARBSP) یک مزرعه‌ی نمایشی شالی برای او ایجاد شد که حاصلات آن در مقایسه با شیوه عنعنه‌ای حدود یک‌ونیم برابر بوده و نیز از لحاظ کیفی، شالی خوش‌کیفیت را به بازار عرضه کرده است. در جریان ساخت این مزرعه‌ی نمایشی چندین بار از دواهای متفاوت جهت پیش‌گیری از شیوع امراض نباتی استفاده صورت گرفته که از یک‌سو از امراض گوناگون جلوگیری شده و از سوی دیگر در کیفیت حاصلات شالی نقش اساسی را ایفاء کرده است. در کل، زمین مزرعه‌ی نمایشی با استفاده از تکنولوژی  « Land Laser Leveling» به شکل معیاری هموار شده است، روی این ملحوظ مزرعه‌ی نمایشی در مقایسه با شیوه یک‌نواخت ۵۰ درصد کم‌تر آبیاری شده است.
قابل یادآوری است که در جریان ساخت و پرورش شالی در این مزرعه‌ی نمایشی حدود ۳۰۰ تن از دهقانان که خانم‌ها نیز در میان‌شان شامل بودند، حضور داشتند و از سوی تیم تخنیکی پروژه آموزش‌های لازم را در بخش‌های مختلف فرا گرفتند. به گونه مثال؛ طریقه‌های عصری آبیاری، خیشاوه، تخم پاشیدن، هموار کردن زمین و دیگر بخش‌ها، آموزش‌های فنی به دهقانان این قریه ارایه شده است. عبدالرحمان در مورد مزرعه‌ی نمایشی خود می‌گوید: «ما از سال‌ها بدین‌سو در مزرعه‌ی خویش شالی را به شیوه سنتی کشت می‌کردیم، دقیق همان طریقه‌هایی که از اجداد و نیاکان برای ما به میراث مانده است، اما امسال از سوی پروژه پنج آمو یک مزرعه‌ی نمایشی شالی برای ما ایجاد شد که در طول ساخت این مزرعه نمایشی و شالی‌کاری، آموزش‌های عملی نیز به دهقانان این قریه ارایه گردید. در کل ما در بخش‌های خیشاوه کردن، تخم پاشیدن و آب دادن، آموزش‌های لازم دیدیم که در سال‌های آینده در مزرعه‌های خویش این مهارت‌ها را تطبیق خواهیم کرد. زمانی‌که شالی را به شیوه عنعنه‌ای کشت کنیم، بُته‌های هرزه در بین مزرعه ظهور می‌کند و اما با تطبیق شیوه مکانیزه نه تنها این‌که بُته‌های هرزه از بین می‌رود، بل ساقه نبات نیز قوی شده و حاصل خوب می‌دهد. به گونه مثال سال قبل در یک جریب زمین حدود ۲۱ کیلوگرام تخم استفاده کردم، اما امسال در همان یک جریب زمین حدود ۱۱ کیلوگرام تخم شالی استفاده کردم و حاصلات‌مان نسبت به سال‌های قبل بیش‌تر شده است.»
عبدالرحمان می‌افزاید: «سال گذشته از یک جریب زمین مزرعه‌ی خود را حدود ۹۵۲ کیلو گرام شالی به دست آورده بودم اما امسال با کشت در مزرعه‌ی نمایشی، از یک جریب زمین، حدود یک هزار و ۲۳۲ کیلو گرام شالی به دست آوردم که مقدار حاصلات آن را چیزی کم‌تر از یک‌ونیم برابر، بیش‌تر نشان می‌دهد.» قابل ذکر است که پروژه سکتوری حوزه دریایی پنج آمو از سوی بانک انکشاف آسیایی «ADB» و اتحادیه اروپایی (EU) تمویل می‌گردد.