۸۱ ذخیره‌گاه پیاز و کچالو در پکتیا به بهره‌برداری سپرده شد

mail-admin
۸۱ ذخیره‌گاه پیاز و کچالو در پکتیا به بهره‌برداری سپرده شد

۲ قوس ۱۳۹۹
وزارت زراعت، در قالب طرح مدیریت محصولات زراعتی و توسط پروژه انکشاف زنجیره ارزش باغداری‌ خود، در ولایت پکتیا ۸۱ ذخیره‌گاه پیاز و کچالو را ساخته و به بهره‌برداری سپرد. ۴۱ ذخیره‌گاه برای نگهداری پیاز و ۴۰ ذخیره‌گاه دیگر برای نگهداری کچالو ساخته شده است. دهقانان مستفیدشده از این خدمات، حالا سالانه نزدیک به ۵۰۰ تُن حاصلات پیاز و کچالوی اضافه از فروش و مصرف‌شان را در این ذخیره‌گاه‌ها می‌توانند نگه بدارند.
کار ساخت این ذخیره‌گاه‌ها توسط پروژه انکشاف زنجیره ارزش باغداری (HVCDSP)وزارت زراعت به پیش برده می‌شد.
این ذخیره‌گاه‌ها به هزینه‌ی مجموعی ۴۴ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۴۱۸ افغانی ساخته شده است. هزینه‌ی ساخت ذخیره‌گاه‌های پیاز ۲۰ میلیون و  ۱۸۵هزار و ۸۵۸ افغانی و هزینه‌ی ساخت ذخیره‌گاه‌های کچالو ۲۴ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۵۶۰ افغانی بوده است. ۸۰ درصد این مبالغ را وزارت زراعت پرداخته و ۲۰ درصد دیگر را دهقانان مستفیدشونده سهم گرفته‌اند.
هر یک از ذخیره‌گاه‌‌ها ظرفیت نگهداری ۱۲ متریک تن پیاز و کچالو را دارد.
جمعاً با این ذخیره‌گاه‌ها، دهقانان پکتیا می‌توانند سالانه در حدود ۴۹۲ متریک تُن پیاز و ۴۸۰ تُن کچالو تولیدی‌شان را نگهداری و در زمان مناسب به بازار عرضه کنند.
سال قبل در ولایت پکتیا ۹۵۰ هکتار زمین کچالو و ۷۳۰ هکتار زمین پیاز کشت شده بود. از این کشت‌زارها در حدود ۱۵ هزار و ۵۸۰ متریک تُن کچالو و ۱۰ هزار و ۹۵۰ متریک تُن پیاز به دست آمده بود.