اطلاع‌رسانی، از نیازهای اصلی شفافیت است

mail-admin

هفته‌نامه‌ی دهقان، سرمقاله
انوارالحق احدی، به حیث نامزدوزیر و سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری معرفی شد. آقای احدی در مراسم معارفه‌اش با کارمندان این وزارت، بر شفافیت و مبارزه با فساد تأکید کرد.
آقای احدی در مراسم معارفه‌اش با کارمندان وزارت زراعت گفت که برای تحقق اهداف، به یک اداره شفاف و پاسخگو ضرورت است.
شفافیت‌ و مسلکی‌سازی، از دیگر تعهدات آقای احدی بود.
او گفت که نبود شفافیت در ادارات دولتی، برای مؤسسات تمویل‌کننده یک مشکل است و انکار کردن از این، هیچ فایده‌ای ندارد. به قول او، باید بکوشیم تا بر ضد فساد مبارزه کنیم.
انوارالحق احدی گفت که انتقاد بیش‌تر نهادهای تمویل‌کننده از دولت افغانستان این است که پول مالیه‌دهنده‌گان‌شان به درستی به مصرف نمی‌رسد، اما وزارت زراعت باید در این زمینه شفاف عمل کند و حساب بدهد.
شفافیت، همان روشنی و وضاحت است. وضاحت و روشنی‌ای که باید از دور توسط هر کسی، در کارها دیده شود. به همین خاطر است که قانون دست‌رسی به اطلاعات، روی اطلاع‌رسانی کامل، تأکید دارد و هیچ بهانه‌تراشی را در این زمینه موجه نمی‌داند و خلاف مواد خودش دانسته است.
در کنار این که شهروندان بر اساس قانون دست‌رسی حق دارند از هر موضوعی معلومات بخواهند و برای تکمیل درخواست، الزامی نیست که دلیلی هم ذکر کنند، اما اداره‌ها را نیز قانون دست‌رسی به اطلاعات مکلف به نشر اطلاعات پیش‌گیرانه کرده است. نشر قراردادها و سندهای کامل مراحل گوناگون تدارکاتی شامل پروژه‌ها و برنامه‌ها و خریداری‌ها، نشر تشکیلات و صلاحیت‌های کاری، نشر پالیسی‌ها و قوانین، نشر قوانین، مقرره‌ها، فرمان‌های تقنینی و طرزالعمل‌های مرتبط به هر نهاد توسط آن نهاد، نشر برنامه‌ی عمل مبارزه با فساد، نشر گزارش‌های مردمی (استماعیه و مشورتی با مردم راجع به برنامه‌های نهاد) از دیگر چارچوب‌های حتمی‌ای است که قانون دست‌رسی به اطلاعات آن را برای تمامی نهادهای بودجه‌ای پیش‌بینی کرده و بر عملی‌سازی آن تأکیدات فراوان دارد. گزارش‌دهی از آغاز، جریان و ختم پروژه‌ها و نشر آن از طریق وب‌سایت‌های نهادها، از دیگر مکلفیت‌های نهادهای بودجه‌ای دولت در قانون دست‌رسی به اطلاعات است. ویژه‌گی دیگر قانون دست‌رسی به اطلاعات، این است که احکامش اگر در تناقض با دیگر قوانین باشد، حکم‌هایی که در قانون دست‌رسی به اطلاعات آورده شده، ارجحیت دارد. به این معنا که اگر مأمور، مدیر، آمر، رییس و یا هر مقامی، اگر بخواهد با علَم کردن ماده‌ای از یک قانون دیگر از نشر موارد بالا و دیگر مسایلی که در قانون دست‌رسی به اطلاعات پیش‌بینی شده جلوگیری کند، قانون‌شکنی کرده است، زیرا قانون «ارجح» را زیر پا گذاشته است.
وقتی انوارالحق احدی، در سخنرانی معارفه‌اش با کارمندان این وزارت وعده‌ی شفافیت سپرد، مسلماً جریان اطلاع‌رسانی در این وزارت استمرار می‌یابد.
کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، که ناظر تطبیق قانون دست‌رسی به اطلاعات در کشور است، تا امروز کارهای مشورتی و ارزنده‌ای را راه‌اندازی کرده است. جریان کارهای نظارتی و مشورتی این کمیسیون و برملاسازی شاخص‌های اطلاع‌رسانی و ارزیابی نهادهای بودجه‌ای، از ابتکارات کارای این کمیسیون در جریان کارش بوده است.
 حالا که انوارالحق احدی نامزدوزیر و سرپرست وزارت زراعت، بر شفافیت تأکید کرده است، مسلماً این تأکید، پیامی از اراده برای استمرار دست‌رسی شهروندان به اطلاعات را نیز به همراه دارد. بخش اطلاع‌رسانی وزارت زراعت، با تعهد کامل و توان ممکن برای اطلاع‌رسانی و تطبیق بهتر و به موقع و گسترده‌ی قانون دست‌رسی به اطلاعات، کار می‌کند. افغانستان شفاف و عاری از فساد، آرزوی هر افغان متعهد است، زیرا رعایت حقوق بشری افغان‌ها با وجود فساد، پنهان‌کاری و نبود شفافیت ممکن و میسر نیست.