گزارش سالانه از تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات در وزارت زراعت

گزارش سالانه (سال مالی ۱۳۹۸) از تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات در وزارت زراعت

گزارش‌دهنده: مرجع اطلاع‌رسانی، ریاست اطلاعات و ارتباط وزارت زراعت

گزارش‌گیرنده: کمیسیون دسترسی به اطلاعات

مقدمه

بر اساس فرمایش قانون دسترسی به اطلاعات، مراجع اطلاع‌رسانی واحدهای بودجه‌ای مکلف‌اند تا در کنار تطبیق این قانون، اجراات سالانه از تطبیق این قانون در اداره‌ی مربوط‌شان را به کمیسیون گزارش بدهند. این گزارش بر اساس بند اول ماده‌ی هفدهم قانون دسترسی به اطلاعات خدمت شما ارایه می‌گردد.

بخش اول: موارد شامل تا پایان ماده‌ی چهاردهم قانون دست‌رسی به اطلاعات

بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات، در وزارت زراعت هیچ مورد از درخواست معلوماتی بدون پاسخ گذاشته نشده است.

مجراهای مختلفی مانند ایمیل، درخواست آنلاین از وب‌سایت، درخواست حضوری و درخواست تلفنی معلومات از وزارت زراعت صورت گرفته است که برای‌شان پاسخ داده شده است.

هم‌چنان فورم‌های دسترسی به خدمات، از جمله فورم دسترسی به اطلاعات و شکایت از دسترسی از به اطلاعات در بخش «مرجع اطلاع‌رسانی» وب‌سایت آپلود شده است که مخاطبان می‌توانند داونلود، خانه‌پری و دوباره به مرجع اطلاع‌رسانی بفرستند و چنان‌که قانون گفته است، هیچ دلیلی از آنان پرسیده نمی‌شود.

پاسخ‌دهی به اکثر درخواست‌های اطلاعات در وزارت زراعت کم‌تر از یک روز زمان برده است و در نهایت امر، کم‌ترین میزان آن به بالای دو سه روز رسیده است.

وزارت زراعت اکثراً اطلاعات را برای متقاضیانش به صورت سافت و رسمی فرستاده است تا هم سهل و هم سریع به مخاطبان برسد و هم اصل سندها آسیب نبینند.

در جریان سال مالی گذشته شماری از خبرنگاران و شرکای اطلاع‌رسانی از واحدهای بودجه‌ای دیگر از آرشیف‌ها و سیستم‌های معلوماتی و طبقه‌بندی اطلاعات این وزارت دیدن کرده‌اند.

وزارت زراعت در بخش اطلاع‌رسانی تا این دم سه کارمند دارد که جزییات کاری‌شان در وب‌سایت شرح داده شده است.

وزارت زراعت مراجع اطلاع‌رسانی را در واحدهای دومی‌اش که ریاست‌های زراعت ۳۴ ولایت است، ایجاد کرده است که به شمول حال، دوبار گزارش‌های اطلاع‌رسانی‌شان را برابر با فارمت کمیسیون دسترسی به اطلاعات، به آن کمیسیون فرستاده‌اند.

بخش اطلاع‌رسانی وزارت زراعت به منظور کاهش تقاضای اطلاعات، تمامی معلوماتی را که به دست می‌آورد، در وب‌سایت، هفته‌نامه و شبکه‌های اجتماعی‌اش نشر می‌کند.

مرجع اطلاع‌رسانی وزارت زراعت، هنوز هیچ تقاضایی را برای ارایه اطلاعات رد نکرده است و به همه‌ی درخواست‌ها پاسخ داده است.

بخش دوم: موارد تعیین شده در ماده‌ی ۱۵ قانون دسترسی به اطلاعات

«تشکیل» (آپدیت ۱۳۹۸)، «وظایف» در چهار سکتور و به تفکیک ریاست‌ها، «گزارش اجراات» به صورت رسانه‌ای و رسمی‌ای دولتی، در بخش گزارش‌ها و رسانه، «معلومات در مورد بخش‌های فرعی و دفتر ولایتی، برنامه‌ها و پروژه‌های انکشافی» «شماره تماس، ایمیل، آدرس و ساعات کاری اداره»، «وضعیت مالی اداره به شمول سندهای بودجه و گزارش‌های مالی و تفتیش» شامل «اسناد بودجه‌ای، گزارش‌های مالی، گزارش‌های تفتیش»، جزییات خدمات مستقیمی که به مردم ارایه می‌گردد، به شمول فورم‌هایی که جهت دست‌رسی به خدمات تکمیل می‌شود و نیز زمان ارایه‌ی خدمات، هم‌چنان فورم‌های مشخص و بسته‌های معلوماتی شامل مکانیزم‌های کاری هر بخش، در وب‌سایت نشر شده است.

به همین ترتیب معلومات در مورد طرزالعمل‌ها جهت مشارکت شهروندان در مجالس استماعیه و مشورتی اداره و گزارش‌های مربوط، طرز رسیده‌گی به تقاضای اطلاعات و شکایت مستقیم مردم، طرزالعمل و رهنودهای مرتبط دست‌رسی به اطلاعات و ارقام تقاضای اطلاعات، طرزالعمل‌های رسیده‌گی به شکایات و هم‌چنان اسناد تقنینی مربوط شامل «قوانین و مقررات» در بخش دیتابیس قوانین که در برگیرنده‌ی لوایح، طرزالعمل‌ها و رهنمودها است، در وب‌سایت نشر شده است.

هم‌چنان نتایج جلسات مشارکتی شهروندان به شمول مشورت در مورد طرح قوانین مقرره‌ها، طرزالعمل‌ها و سایر اسناد تقنینی نیز در بخش «درباره‌ی وزارت» منتشر شده است.

همین گونه قراردادها، پروتوکول‌ها و تفاهم‌نامه‌های داخلی و بین‌المللی در وب‌سایت نشر شده است.

اعلانات داوطلبی و قراردادهای تدارکاتی سال مالی ۱۳۹۸ شامل اسناد ارزیابی آفرها، گزارش پیش‌رفت اجرای قراردادها، گزارش تکمیلی قراردادها در فایل‌های پی‌دی‌اف مربوط هر قرارداد، در وب‌سایت نشر شده است.  همین طور گزارش تفتیش از تطبیق قرارداد و سایر موارد مربوط به قراردادهای تدارکاتی در بخش گزارش‌های تفتیش داخلی منتشر گردیده است.

پالیسی‌ها، استراتژی و پلان‌های کاری وزارت نیز در بخش پالیسی‌ها نشر شده است.

لیست طبقه‌بندی انواع اطلاعات در «سیستم‌های معلوماتی» وزارت نشر شده است؛‌ این طبقه‌بندی با تفکیک موضوع و محتوا و رده، به صورت هارد نیز در مرجع اطلاع‌رسانی موجود است.

معلومات در مورد مسوول و کارمندان مرجع اطلاع‌رسانی نیز در بخش «تماس با ما» زیر مینوی «مراجع اطلاع‌رسانی» درج وب‌سایت شده است.

گزارش سالانه از تطبیق احکام این قانون، گزارش کنونی است که در حال مطالعه‌ی آن هستید و پس از ارسال به شما، در بخش مرجع اطلاع‌رسانی وب‌سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بر اساس قانون نشر می‌شود.

در بخش «سایر اطلاعات به تشخیص کمیسیون» که «معلومات مراجع به اطلاع‌رسانی در ولایات»، «فورم‌های تقاضای اطلاعات و درج شکایات در وب‌سایت»، «پیش‌رفت در زمینه‌ی تقویت بانک اطلاعاتی»  و «نشر میزان تقاضا و شکایت علیه اداره در وب‌سایت» است، نیز در وب‌سایت نشر شده است. یک مورد را باید افزود، به دلیل این که شکایتی علیه اداره مکتوب نشده است، نشر آن نیز در وب‌سایت ممکن نبود.

اسناد:

مکتوب به کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات