کنفرانس پاسخ‌دهی به ملت!

content_admin
د حکومت د رسنیو په مرکز کې

Event dates

Event dates -

حشمت الله غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی و سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امروز در همراهی با شماری از مسوولان این وزارت در مرکز رسانه‌های حکومت، دست‌آوردهای سال مالی ۱۳۹۸ و پلان‌های مالی ۱۳۹۹ را با مردم شریک می‌کند.
این برنامه را ساعت ۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰ امروز از تلویزیون ملی بیننده باشید.
#پاسخ‌دهی_دولت_به_ملت