قراردادهای تدارکاتی سال مالی ۱۴۰۰

شماره نام قرارداد نمبر تشخیصیه  شرکت قراردادی قیمت قرارداد تاریخ عقد قرارداد دانلود قرارداد
1 اعمار دیوار و دروازه عبوری ساحه حفاظت شده کول حشمت خان MAIL/PD/NCB/W/02/1400 شرکت ساختمانی و لوژیستکی قدرت نادری 1179760 1400/2/1  
2 تدارک انتقال و توزیع 13 قلم وسایل مورد ضرورت احداث باغچه های خانگی و مکتبی برای 3262 خانم در ولسوالی های ولایت کابل.بدخشان.کنر.نورستان.پکتیکا.دایکندی.کندز.کاپیسا و جوزجان MAIL/PD/NCB/G-5/1400 شرکت لوژیستکی هدایت احسان 12,757,192.70 1400/1/26  
3 تدارک انتقال و توزیع 5600 قطعه مرغ با وسایل مرغداری برای 280 خانم به ولایات کابل بامیان و غزنی MAIL/PD/NCB/G-6/1400 شرکت خدمات زراعتی و مالداری نصیر جمشیدی 3,109,400 1400/3/9  
4 تدارک کرایه گیری تجهیرات خرید اجناس و ترمیم ساحه نمایشگاه محصولات زراعتی برای برگذاری نمایشگاه محصولات زراعتی و میله دعقان MAIL/PD/NCB/NCS-83/1400 شرکت خدمات لوژیستکی باختر آکام 1,099,500 1399/17/12  
5 تدارک خدمات انترنتی به ریاست های زراعت آبیاری 11 ولایت کشور MAIL/PD/NCB/NCS-1/1400 شرکت افغانستان فیض ستلایت کمیوونیکشن 4,514,400 1399/10/14  
6 تدارک 9 قلم خوراکه حیوانی مورد ضرورت آمریت فارم مالداری بینی حصار  MAIL/PD/NCB/G130/1400 خدمات لوژیستکی کابل گرین هاوس 6,406,667 1400/2/21  
7 تدارک 6 قلم مواد خوراکه بقه گاو های نسلی فارم مالداری بینی حصار  MAIL/PD/NCB/G122/1400 دانش نوید  1,980,000 1400/2/29  
8 تدارک 110000 لیتر تیل پطرول مورد ضرورت وسایط نقلیه و ماشین آلات وزارت MAIL/PD/NCB/G-4/1400/REBID شرکت منصور بلال 9,345,000 1400/2/16  
9 تدارک 15 قلم اجناس و وسایل تکنالوژی معلوماتی جهت وصل نمودن ریاست های زراعتی ولایات به سیستم VOIP MAIL/PD/NCB/G77/1400 خدمات لوژیستکی آی گیت 4,547,700 1400/1/31  
10 تدارک خدمات E1-link جهت برقراری ارتباط دهاقین به مرکز تماس دهاقین MAIL/PD/SS/NCS-202/400 شرکت افغان تیلی کام 1.956.373 1399/9/1  
11 تدارک انتقال و توزیع 300 متریک تن تخم بذری شالی برای 13 ولایت کشور تحت دو لات MAIL/PD/NCB/G33-01,02/1400 شرکت دولتی تخم های بذری و خدمات زراعتی 5,429,000 1400/29/1  
12 تدارک 62 قلم روغنیات و فلترباب مورد ضرورت وسایط نقلیه ریاست اداری  MAIL/PD/NCB/G-56/1400 شرکت تجارتی عصمت فضلی لمتید 1,731,800 1399/12/24  
13 اعمار یک باب کلینک حیوانی یک اتاقه قریه چهل تن ولسوالی برکی برک ولایت لوگر MAIL/PD/NCB/W/108/1400 شرکت ساختمانی و سرکسازی الکاسب توفیق 788,000 1400/3/23  
14 بازسازی تعمیر و اطاق چوچه گیری ترمیمات حوض های کانکریتی معه جوی های موصلاتی دخولی و خروجی آب و ترمیم حوض های کلان کانکریتی فارم ماهی قرغه ولایت کابل MAIL/PD/NCB/W/125/1400 شرکت ساختمانی و سرکسازی میدان پامیر 1,826,580 1400/3/26