زندگی‌نامه‌ی علی اکبر رستمی

علی اکبر رستمی، فرزند حسین علی بهتاریخ ۲۵ اپریل سال ۱۹۸۸ در قریه‌ی قره‌باغی از مربوطات مرکز ولایت غزنی زاده شده است.

آقای رستمی آموزش ابتداییه را در لیسه البیرونی در روستای قره‌باغی، آموزش متوسطه را در لیسه  سید قاضی منگور در ولایت غزنی و دوره ثانوی را در لیسه عالی حبیبیه در کابل به پایان رسانیده است.

او تحصیلات عالی اش را در سال ۲۰۰۸ در دانشگاه کابل آغاز کرد و  ۲۰۱۱ از دیپارتمنت مطبوعات فاکولته ژورنالیزم دانشگاه کابل سند لیسانس به‌دست آورد و در سال ۲۰۱۳ از رشته‌ی روابط بین الملل دانشگاه کاتب سند ماستری گرفت.

آقای رستمی از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۵ به حیث گزارشگر تحقیقی در روزنامه‌ی ۸ صبح در کابل فعالیت کرده است. طی پنج سال  کار در بخش خبرنگاری تحقیقی بیش از ۲۰۰  گزارش تحقیقی تاثیرگذار و مهم را تهیه و نشر کرده است.

علی اکبر رستمی در دوره خبرنگاری از سال ۲۰۱۱  الی ۲۰۱۵ چهار سال پی‌هم جایزه‌های مختلف خبرنگاری سال را دریافت کرده است.

آقای رستمی در سال ۲۰۱۲ جایزه خبرنگار شجاع را از سوی فدراسیون ژورنالیستان افغانستان دریافت کرده است. او در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ نیز  جوایز گزارشگر برتر، بهترین گزارشگر تحقیقی و خبرنگار برتر سال را از سوی نهادهای مختلف رسانه‌ای دریافت کرده است.

علی اکبر رستمی، در سال ۲۰۱۳ خانه آزادی افغانستان را نیز تاسیس کرد و از طریق این نهاد چهار گزارش تحقیقی تاثیرگذار در سطح کشور تهیه و نشر شده است.

آقای رستمی در سال ۲۰۱۵ به حیث سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات کار را آغاز کرد و در همین سال به حیث مشاور ارشد مطبوعاتی این وزارت نیز گماشته شد.

او از سال ۲۰۱۵ الی اواخر سال ۲۰۱۷ به حیث مشاور ارشد مطبوعاتی و سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات کار کرده است. آقای رستمی بابت فعالیت‌های مثمر و کارهای که در بخش اطلاع‌رسانی این وزارت انجام داده است، مدال عالی میز مسجدی خان را از سوی محمد اشرف غنی رییس جمهوری در سال ۲۰۱۷ دریافت کرده است.

هم‌چنین، دیده بان شفافیت افغانستان و کمیسیون دسترسی  به معلومات در سال ۲۰۱۷ بابت تغییرات در بخش اطلاع‌رسانی وزارت احیا و انکشاف دهات، جایزه کلید طلایی سال را به آقای رستمی اهدا کرده است.

آقای رستمی از اوایل سال ۲۰۱۸ تاکنون به حیث رییس اطلاعات، آگاهی عامه و سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری فعالیت می‌کند.

او طی این سه سال تغییرات و اصلاحات چشمگیری در بخش اطلاع‌رسانی و مطبوعات وزارت زراعت ایجاد کرده است؛ چنانچه دیده بان شفافیت افغانستان و کمیسیون نظارت دسترسی به معلومات طی سه سال پی هم وزارت زراعت را با دادن کلید طلایی منحیث اداره پیشتاز و الگو در بخش اطلاع رسانی در سطح حکومت معرفی کرده است.

ارتباط فیسبوک