ریاست منابع طبیعی در ۱۳۹۸ چی کرد؟

content_admin
شنبه ۱۳۹۸/۹/۳۰ - ۱۵:۳۸
ریاست منابع طبیعی در ۱۳۹۸ چی کرد؟

پروژه تنظیم منابع طبعی به اشتراک مردم
۱. بخش تنظیم و مدیریت جنگل‌ها:
- آموزش و آگهی دهی ۲۵ انجمن جنگل‌داری در چهار ولایت و در امور احداث قوریه در ولایت‌های (کنر، لغمان، سمنگان و بادغیس).
- احداث ۳۰ قوریه خانه‌گی به ظرفیت تولیدی۱۲۰ هزار نهال پسته غرض احیا و قروغ ساحه ۱۵۰ هکتار جنگل‌های طبیعی تخریب شده پسته، برای۳ انجمن جنگل‌داری در ولایت سمنگان.
- حفر ۱۲۸ هزار چُقرک در ساحه ۱۶۰ هکتار، بذر مستقیم پسته در آن و حفظ و مراقبت و آبیاری نوجست‌ها و نهال‌ها توسط ۱۶ انجمن در ولایت بادغیس (۱۰ هکتار فی انجمن).
- احیای و حفاظت ۱۲.۵ هکتار ساحه جنگل چهارمغز از طریق غرس (۶۵۹۰ ) هزار نهال چهارمغز ( که قبلا توسط ۱۹ انجمن جنگل‌داری تولید شده است) در ولایت کنر
- اعمار ۲۴۲۵ متر مکعب چکدم (بند محافظتی) در ساحات آسیب پذیر ولایت کنر از طریق استخدام کارگر از مردم محل تحت مدیریت انجمن‌های جنگل‌داری.
- احداث ۵۷ قوریه خانه‌گی (۲۰ قوریه در ولایت کنر و ۳۷ قوریه در ولایت لغمان) به ظرفیت تولیدی ۳۴۲ هزار نهال غرض احیای ۴۲۷.۵ هکتار جنگل طبیعی جلغوزه و چهارمغز تخریب شده برای ۶ انجمن جنگل‌داری در ولایت لغمان و کنر.
- فراهم‌آوری ظرفیت‌های کاری و تسهیلات لازم برای ۸۷ قوریه خانه‌گی در ولایات کنر، لغمان و سمنگان.
- خریداری ۱۴ قلم اجناس وسایل مبارزه با حریق جنگل برای ایجاد مراکز حریق در ولایت کنر و لغمان
- آموزش ۵۰ نفر افراد داوطلب از جامعه محلی در هر یک از ولایات کنر و لغمان جمعاً ۱۰۰ نفر در بخش مبارزه با حریق جنگل‌ها
- احیا و قروغ ساحه ۵۰ هکتار جنگل جلغوزه در ولایت لوگر به کمک ۱۰ پروژه عایداتی از طریق بذر مستقیم.
- اعمار ۴ ذخیره آب و خریداری واترپمپ، سولر و پایپ برای آبیاری نهال‌های چهارمغز در ولایت کنر.
- احیای و قروغ ۳۱۰ هکتار جنگل‌های طبیعی تخریب شده پسته در ولایات سمنگان و بادغیس.
- احیای و قروغ ۵۰ هکتار ساحه جنگل تخریب شده جلغوزه در ولایت لوگر از طریق بذر مستقیم.
- احداث ۵۷ قوریه خانه‌گی به ظرفیت تولیدی ۳۴۲ هزار نهال به منظور احیای ۴۲۷.۵ هکتار ساحات جنگل‌های تخریب شده جلغوزه و چهارمغز در ولایات کنر و لغمان.
احیای فارم‌های تکثیری غرض سرسبزی و گسترش فضای سبز:
۱- احیای و حفاظت قوریه‌ها:
- احیای ساحه (۲۱۷) جریب قوریه در ۲۷ ولایت کشور به استثنای ولایات (نیمروز، زابل، نورستان، خوست، ارزگان) و تولید (۲,۱۷۰,۰۰۰) دو ملیون و ۱۷۰ هزار نهال.
- احیا، موازی ۵ جریب قوریه در ولایت فاریاب جهت تولید سالانه ۵۰,۰۰۰ هزار نهال.

- احداث موازی ۲۵ جریب جنگل باغ‌های چنار در ولایت لوگر تهیه و خریداری (۳۳۲۵۰) نهال ریشه‌ای چنار.

- آماده‌سازی جنگل باغ ولسوالی بلخ بعد از ترتیب نقشه و احداث سرک‌های عمومی و فرعی حفر چاه عمیق و قطع درختان مصاب به امراض برای تولید نهال (احداث ۳ هزار متر سرک‌های عمومی و فرعی، قطع ۳۰۰ درخت پیر و مصاب به امراض و کنده کشی آن.

- احداث ۸۰ قطعه باغ یک جریب بادام در ولایت سمنگان و تهیه و خریداری (۵۲۸۰) نهال ریشه‌ای بادام و توزیع آن به جوامع محلی.

- احداث ۱۰۰قطعه باغ یک جریب عناب در ولایت فراه تهیه وخریداری (۱۶۶۰۰) نهال ریشه‌ی عناب.

-

۲- فراهم‌آوری تسهیلات فارم‌ها از طریق اعمار دیوار احاطه، تجهیز سامان آلات و ابزار کار:

- حفر ۱ حلقه چاه عمیق با نصب سیستم انرژی آفتابی در فارم تکثیری ولایت بلخ.

- حفر یک حلقه چاه عمیق با نصب سیستم انرژی آفتابی در ولسوالی بگرامی کابل.

- خریداری، انتقال و نصب یک کانتینر ۲۰ فُت و یک کانتینر کونکس ۴۰ فوت در فارم بگرامی کابل.

- استخدام شش محافظ به منظور حفاظت و مراقبت فارم‌های جدیداً احداث شده.

- اعمار و احاطه دیوار فارم سر جنگل ولایت هرات بطول ۹۹۰ متر.

- حفر یک حلقه چاه عمیق در فارم قوریه پغمان.

- ترمیم یک تعمیر و چهار سبز خانه در قوریه پغمان و بی‌بی مهرو.

۳- بخش اعمار دیوار احاطه فارم‌های ولایت تخار:

احیا ۱۲۷۷۷ متر دیوار احاطه فارم‌های بنگی، ورسج، کلفگان، فرخار، خواجه عار و چاه عمیق در مرکز ولایت تخار

- فارم بنگی۲۵۵۲ متر در ولسوالی بنگی ولایت تخار.

- فارم ولسوالی ورسج ۴۱۰۴ متر

- فارم ولسوالی کلفگان ۳۱۶۶.۵ متر.

- فارم ولسوالی فرخار ۴۴۱ متر.

- فارم ولسوالی خواجه غار ۱۶۴۷.۵ متر.

- فارم مرکز چاه عمیق ۸۶۶ متر.

اعمار یک تعمیر بشکل پخته و اساسی در فارم چاه عمیق مرکز ولایت تخار.

۲. تنظیم، مدیریت و احیای چراگاه‌ها، تثبیت ریگ‌های روان و نباتات طبی (ریاست چراگاه‌ها):

(الف): تنظیم همه جانبه چراگاه‌ها مبنی بر مشارکت مردم:

- آموزش ۲۰ انجمن چراگاه‌داری در ۱۲ ولایت ایجاد و در امور تنظیم چراگاه‌(کندز، بلخ، جوزجان، سمنگان، غزنی، غور، میدان وردک، هرات، بدخشان، تخار و بغلان)

- بهبود موازی۱۸۲۷.۵ هکتار چراگاه طبیعی به شیوه للم بذر و وضعیت موازی۲۸۰ هکتار چراگاه‌های حصار شده سال‌های قبل با تطبیق چرای متناوب.

۱) احیای ۵۰ هکتار چراگاه با بذر ۲۵۰ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت میدان وردک.

۲) احیای ۵۰ هکتار چراگاه با بذر ۲۵۰ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت غزنی.

۳) احیای ۳۴۳ هکتار چراگاه با بذر ۱۷۱۵ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت سمنگان.

۴) احیای۹۷ هکتار چراگاه با بذر ۶۱۵ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت بلخ.

۵) احیای ۱۲۳ هکتار چراگاه با بذر ۴۸۵ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت جوزجان.

۶) احیای ۳۱۴.۵ هکتار چراگاه با بذر ۱۵۷۳ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت بدخشان.

۷) احیای ۳۰۳هکتار چراگاه با بذر ۱۵۱۵ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت تخار.

۸) احیای ۳۰۳ هکتار چراگاه با بذر ۱۵۱۵ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت بغلان.

۹) احیای ۵۰ هکتار چراگاه با بذر ۲۵۰ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت کندز.

۱۰) احیای ۱۴۴ هکتار چراگاه با بذر ۷۲۰ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت هرات.

۱۱) احیای ۵۰ هکتار چراگاه با بذر ۲۵۰ کیلو گرام تخم رشقه در ولایت غور.

۱۲) بهبود وضعیت موازی ۲۸۰ هکتار ساحه چراگاه حصار شده طی سال‌های قبل از طریق تطبیق سیستم تناوب چرا.

۱۳) تولید ۳۲۰۰ کیلو گرام تخم علوفه با کیفیت به منظور احیای ساحات چراگاه‌های تخریب شده از طریق ادامه فعالیت‌های تخنیکی در موازی ۸ هکتار مراکز ارائه خدمات تنظیم چراگاه‌ها در ولایات غزنی و غور

(ب): تثبیت ریگ‌های روان و جلوگیری از توسعه صحرا:

- تثبیت ریگ‌های روان در ساحه ۱۸۲.۵ هکتار از طریق تولید و غرس ۱۸۲۵۰۰نهال ریشه دار و ساحه ۲۰ هکتار ریگ روان با بذر ۲۰۰ کیلو گرام تخم گز، سکساول، سیلون، و تاغ در ولایات (کندز، بلخ، جوزجان، فاریاب و هرات).

۱) تثبیت ۴۷.۵ هکتار ساحه ریگ ریگ روان با غرس ۴۷۵۰۰ نهال گز، تاغ، سکساول در ولایت بلخ.

۲) تثبیت۶۵ هکتار ساحه ریگ روان با غرس ۶۵۰۰۰ نهال گز، تاغ، سکساول در ولایت جوزجان.

۳) تثبیت ریگ‌های روان در ساحه ۲۰ هکتار از طریق غرس و آبیاری ۲۰ هزار نهال گز، تاغ، سکساول در ولایت فاریاب.

۴) تثبیت ۲۰ هکتار ساحه ریگ روان با غرس ۲۰۰۰۰ نهال گز، تاغ، سکساول در ولایت کندز.

۵) تثبیت ریگ‌های روان در ۵۰ هکتار ساحه، و آبیاری ۵۰۰۰۰ نهال گز، تاغ، سکساول در ولایت هرات.

(ج)تنظیم همه جانبه و ارزش‌افزایی محصولات نباتات طبی هنگ و شیرین‌بویه.

۱) شناسائی و ایجاد ۴۳ انجمن تنظیم نباتات طبی و ۱۷ اتحادیه در سطح ولسوالی‌ها و ولایات شده که با کسب شخصیت حکمی نباتات طبی را به صورت پایدار تنظیم و ارزش‌افزایی می‌نمایند در ولایات (سمنگان، بغلان، تخار، بلخ، کندز و بدخشان.)

۲) ظرفیت‌سازی ۴۷۸۰ نفر اعضای انجمن‌های نباتات طبی در ولایات ( سمنگان، بغلان، تخار، بلخ، کندز و بدخشان.)

۳) احیا و حفاظت۳۴۴۰ هکتار نبات هنگ و ۹۰۰ هکتار نبات شیرین‌بویه ( سمنگان، بغلان، تخار، بلخ، کندز و بدخشان.)

۴) حفاظت ساحات در حال تخریب نباتات طبی ۳۴۴۰ هکتار نبات هنگ و ۹۰۰ هکتار نبات شیرین‌بویه ( سمنگان، بغلان، تخار، بلخ، کندز و بدخشان) از طریق توزیع پروژه‌های کوچک عایداتی به جوامع محلی.

- احیای و حفاظت ۱۶۰۰ هکتار ساحات تخریب شده هنگ در ولایت بغلان (۸۰۰ هکتار احیای و ۸۰۰ هکتار حفاظت)

- احیای و حفاظت ۱۶۰۰ هکتار ساحات تخریب شده هنگ در ولایت بلخ (۸۰۰ هکتار احیای و ۸۰۰ هکتار حفاظت)

- احیای و حفاظت ۱۶۰۰ هکتار ساحات تخریب شده هنگ در ولایت تخار (۸۰۰ هکتار احیای و ۸۰۰ هکتار حفاظت)

- احیای و حفاظت ۱۶۰۰ هکتار ساحات تخریب شده هنگ در ولایت سمنگان (۸۰۰ هکتار احیای و ۸۰۰ هکتار حفاظت).

- احیای و حفاظت ۴۸۰ هکتار ساحات تخریب شده هنگ در ولایت بدخشان (۲۴۰ هکتار احیای و ۲۴۰ هکتار حفاظت).

- احیای و حفاظت ۱۸۰۰ هکتار ساحات تخریب شده شیرین‌بویه در ولایت کندز (۸۰۰ هکتار احیای و ۸۰۰ هکتار حفاظت).

۵) احیا و حفاظت ساحه ۸۶۸۰ هکتار ساحات تخریب شده و در حال تخریب نباتات طبی هنگ و شیرین‌بویه ( سمنگان، بغلان، تخار، بلخ، کندز و بدخشان.

۶) استخدام ۱۵ نفر کارمندان تخنیکی در ولایات سمنگان، بغلان، تخار، بلخ و کندز.

۷) تهیه و خریداری ۱۰ عراده موترسایکل

۸) تهیه و خریداری ۱۵ پایه میز و چوکی

۹) نظارت و ارزیابی از تطبیق پروژه برای دو مرتبه.

۱۰) استخدام یک نفر ماستر ترینر نباتات طبی.

۳. اکوسیستم‌های با ارزش طبیعی (ریاست ساحات حفاظت شده) :

- اعمار ۷۰۰ متر پیاده رو پخته و سنگ‌فرش در پارک ملی بند امیر.

- اعمار ۴ تشناب در پارک ملی بند امیر ولایت بامیان.

- اعمار ۷۰۰۰ متر مربع پارکینگ وسایط در پارک ملی بند امیر

- اعمار ۴ محل تماشا برای سیاحین بند امیر

- اعمار ۲۵ پایه سایه بان برای سیاحین پارک ملی بند امیر

- ترمیم تعمیر اتاق محافظان، برج ترصد و اعمار دیوار ساحه حفاظت شده کول حشمت خان.

- استخدام ۱۴ نفر محافظ و صفا کار در پارک ملی بند امیر.

- استخدام ۱۶ نفر محافظ در ساحه حفاظت شده واخان بدخشان.

- تنظیم، مدیریت و انکشاف پارک‌های ملی بند امیر و واخان و ساحات حفاظت شده کول حشمت خان و دره شاه فولادی.

احداث قوریه‌های خانه‌گی تولید نهال جلغوزه و چهارمغز در سه ولایت (پکتیا، پکتیکا و خوست):

۱) تاسیس ۱۰۸ انجمن جنگل‌داری در ولایات (خوست، پکتیا و پکتیکا)

- ۳۶ انجمن در ولایت خوست،

- ۳۶ انجمن در ولایت پکتیا،

- ۳۶ انجمن در ولایت پکتیکا.

۲) احداث ۱۰۷۶ قوریه خانه‌گی به ظرفیت تولیدی۶,۴۵۶,۰۰۰ نهال جلغوزه و چار مغز به منظور احیای۸۰۷۰ هکتار جنگل تخریب شده:

- احداث ۳۶۰ قوریه خانه‌گی در ولایت خوست.

- احداث ۳۶۰ قوریه خانه‌گی در ولایت پکتیا.

- احداث ۳۵۶ قوریه در ولایت پکتیکا.

۳) خریداری ۴ پایه کامپیوتر و میز و چوکی در مرکز و ۳ پایه کامپیوتر با میز چوکی و ملحقات آن و ۱۸ عراده موترسایکل در سه ولایت

۴) استخدام به تعداد ۳ نفر کارمندان جهت مدیریت پروژه در مرکز، ۳ نفر مسئولین ولایتی و ۱۵ نفر مسئولین ساحه‌ای در سه ولایت(پکتیا، پکتیکا و خوست)

پروژه کمربند سبز کابل:

۱) جمع‌آوری معلومات از توپوگرافی، وضعیت اکولوژیکی/ محیطی و تنوع حیات در ساحات کمر بند سبز و شناسایی منابع آبی برای ساحات انتخاب شده:

- شناسائی و انتخاب ساحات جدید برای توسعه کمربند سبز کابل

- مطالعات امکان سنجی ساحات برای سال‌های آینده

- مطالعات خاک، آب، اجتماعی، اقتصادی ساحه برای تطبیق فعالیت

- تعیین منابع آبی و انرژی برای ساحه

۲) حفظ و مراقبت ۱۵۸۸.۵ هکتار ساحات پروژه کمر بند سبز که طی سال‌های قبل تطبیق گردیده است:

- آبیاری ۱۵ مراتب و مراقبت نزدیک به ۷۶۵هزار نهال‌های غرس شده و نهال‌های بذر مستقیم سال‌های قبل در ساحات (قرغه، قصبه، شیردروازه، بینی حصار، آسمایی، بادام باغ، تپه مرنجان، کلوله‌پشته، تنگی غارو، کوه اطراف شهرک منشی میر غلام).

- غرس بیش‌تر از ۳۷۷۵۰ انواع نهال‌ها در ساحات آبریزه باقی مانده از سال قبل.

۳) توسعه کمر بند سبز (پوشش جنگلی و علوفه‌ای) به مساحت مجموعی ۱۸۰ هکتار در ساحات جدید:

- بذر ۱۰۸ کیلو گرام انواع تخم علوفه در ساحه ۵۴ هکتار.

- اعمار ۱ شبکه آبیاری در ساحه قلعه مسلم.

- اعمار ۳ برج برق سولری و یک برج برق کمپک.

- معرفی بدیل شبکه‌های آبیاری اقتصادی و پایداری.

۴) بلند بردن ظرفیت تخنیکی و تولید فارم‌های موجود از طریق نصب شبکه‌های ابیاری، تجهیز، غرس و حفاظت نهال‌های غیر مثمر/ زینتی، بوته‌ها و تخم علوفه جات:

- تولید ۴۰۰ هزار انواع مختلف نهال‌ها در ۶ فارم مرکزی

- ظرفیت تخنیک و عملیاتی برای نظارت فعالیت‌ها تقویت یافته است.

۵) تقویت ظرفیت تخنیکی و عملیاتی، بسیج جوامع محلی برای اشتراک در ایجاد و حفاظت از ساحات کمربند سبز کابل:

- برگزاری شش کمپاین نهال‌شانی (تپه‌های قرغه، کوه شیردروازه، کوه بینی حصار، تنگی غارو، بادام باغ، کوه اطراف شهرک منشی میرغلام، قلعه مسلم در فصل نهال‌شانی.

- برگزاری ۲۰ جلسه آموزشی برای ۱۰۰۰ نفر از ۵ ساحه کمربند سبز.

- نصب ۵۲ تخته اعلانات در ۴ ساحه کمربند سبز.

- نشر ۱۰۰۰ بروشور یک صفحه‌ای جهت آگاهی عامه.

- بر قراری ارتباط با رسانه‌های ملی و بین‌المللی به خاطر زمینه‌سازی اشتراک مقامات عالی رتبه در تلویزیون‌ها.

- تولید کلیپ‌های تصویری (اسناد راجع به فعالیت‌ها و دست‌آورد‌های پروژه کمربند سبز کابل).

- آپدیت فعالیت‌های روزمره و دست‌آورد‌ها در رسانه‌های اجتماعی.

- برگزاری جلسات هم‌آهنگی میان شرکای پروژه و جوامع.

- ساحات پلانی ارزیابی دقیق صورت گرفته، خطرات هر ساحه دقیق مطالعه گردیده و مطابق آن ظرفیت‌سازی صورت گرفته، درخواست و تعهد جامعه در ارتباط حفظ و مراقبت ساحه و همکاری در تطبیق فعالیت‌های صورت می‌گیرد.

- ایجاد انجمن‌های جنگل‌داری در ساحات جدید و مکانیزم جلوگیری از منازعات.

۶) ارتقای ظرفیت، هم‌آهنگی، نظارت و ارزیابی:

- به خاطر جلوگیری از سکته‌گی‌ها (فعالیت‌های تخنیکی سرسبزی، فعالیت‌های انجنیری، آگاهی عامه، اداری و غیره...) پروژه به صورت منظم نظارت خواهد شد

- برای دانستن موثریت پروژه کمربند سبز کابل برحسب توقعات، ارزیابی اکولوژیکی⁄ محیطی، اجتماعی و اقتصادی صورت می‌گیرد.

- نهایی‌سازی و انکشاف رهنمود‌های تخنیکی، نظارت ارزیابی، آگاهی عامه، تهیه نقشه‌های مورد ضرورت ساحات، و تهیه چک لیست فعالیت‌های قبل از تطبیق پروژه برای ساحات جدید،

- بیس‌لاین سروی از ساحات پلانی گرفته شده و سیستم نظارت ارزیابی انکشاف می‌یابد.

- برگزاری جلسات منظم هم‌آهنگی و ورکشاپ‌ها با شرکای کاری جهت بررسی سطح پیشرفت، دست‌آورد‌ها و محدودیت‌ها.

- مدل مشارکت جامعه و سکتور خصوصی در کمربند‌های سبز و شناسایی و دیزاین آبریزه و ساختمانی ساحات جدید صورت گیرد.

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۱ - ۱۴:۱۸
Background image

معین زراعت و مالداری با والی پنجشیر دیدار کرد

۲۱ جوزا ۱۴۰۳ هـ.ش
مولوی صدراعظم عثمانی معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در جریان سفر به ولایت پنجشیر با محمد آغا حکیم والی ولایت پنجشیر دیدار نمود.
مولوی صدراعظم. . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۱ - ۱۳:۲۱
Background image

به مناسبت فرارسیدن عید قربان کمپاین مجادله علیه تب خونریزی دهنده کانگو آغاز شد

۲۱ جوزا ۱۴۰۳ هـ.ش
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با فرا رسیدن عید سعید قربان و با درک نیازمندی جهت حفاظت از صحت هموطنان کمپاین مجادله علیه تب خون ریزی دهنده کانگو را آغاز و در رابطه به. . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۱ - ۱۰:۳۳
Background image

معلومات اجاره دهی ریاست اجاره دهی و سرمایگذاری به گونه الکترونیکی ثبت می‌گردد

۲۱ جوزا ۱۴۰۳ هـ.ش
سیستم ثبت معلومات اجاره دهی که از سوی کارمندان آمریت تنظیم سیستم معلومات ریاست احصایه و معلومات زراعتی وزارت زراعت ساخته شده است به کارمندان ریاست عمومی اجاردهی و. . .

BACK TO NEWS