دعوت به دواطلبی: پروژه تهیه و خریداری ۸۰ بسته زراعتی شامل ۷ قلم وسایل و تجهیزات زراعتی برای احداث باغ‌های تجارتی زردآلو، شکرپاره و گیلاس

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اعلان داوطلبی!

شماره دعوت به دواطلبی باز MAIL/PD/NCB/ 00088          G     

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری ۸۰ بسته زراعتی شامل ۷ قلم وسایل و تجهیزات زراعتی برای احداث باغ‌های تجارتی زردآلو، شکرپاره و گیلاس که مشخصات تخنیکی آن درج شرط‌نامه می‌باشد اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را طبق شرایط شرطنامه به اساس قانون و طرزالعمل تدارکات عامه افغانستان به لسان دری ترتیب و از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ یوم ارایه نمایند، وصول شرطنامه و تسلیمی آفرها بعد از ختم میعاد ۲۱ یوم اعلان ساعت (۱۰:۰۰) بجه قبل از ظهر که آخرین میعاد تسلیمی آفرها می‌باشد صورت می‌گیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی‌شود تضمین آفر مبلغ (۴۵۰۰۰) افغانی برویت گرانتی خط بانکی و یا پول نقد اخذ و شرایط اهلیت داوطلب جواز فعالیت با اعتبار، استتمنت بانکی را داشته باشد

آدرس: جاده ولایت ریاست زراعت هرات مدیریت تهیه و تدارکات.