جلسه گزارش‌دهی از اجراات سال مالی ۱۳۹۸ اداره محلی دایکندی برگذار شد

استماعیه دایکندی

یکشنبه، مورخ ۱ جدی ۱۳۹۸:

اداره محلی ولایت دایکندی گزارش اجراات یک‌ساله خویش را با حضور مقامات محلی، مردم شریف ولایت دایکندی و اصحاب رسانه به ملت شریف دایکندی ارایه کرد.

در نخست بعد از تلاوت قرآن شریف، سید انور رحمتی والی ولایت دایکندی صحبت نموده و از اجراات و دستاورد‌های اداره محلی دایکندی به‌طور فشرده معلومات ارایه نمود که در قسمت از بیانیه‌ی‌شان روی محصولات زراعتی اشاره شده بود. او گفت که دایکندی یک ولایت زراعتی بوده و آنان در تلاش افزایش حاصلات و بازاریابی برای محصولات زراعتی هستند که نمونه آن برگزاری جشن گل بادام، جشن سیب دختر شاه و معرفی بادام دایکندی برای جلالتمآب رییس‌جمهور بود که خوشبختانه در حال حاضر بادام دایکندی شهرت ملی را به‌خود جلب کرده است.

بعدا سکتور‌های هشت‌گانه گزارش از اجراات‌شان را ارایه نمودند.

سکتور زراعت و انکشاف دهات یکی از سکتور‌های پردستاورد و فعال ولایت دایکندی است که ریاست زراعت، ریاست این سکتور را به عهده دارد.

 سید عبدالواحد فیروزی رییس زراعت گزارش اجراآت سکتور زراعت و انکشاف دهات را ارایه نمود که خلص فعالیت‌های ریاست زراعت و مؤسسات همکار آن قرار ذیل تحریر شده است:

۱.           احداث ۵۶۶۰ جریب واترشیت از طریق تنظیم علفچرها، کشت نباتات با ارزش وسازگار با محیط تغییر اقلیم مانند بادام کوهی، بادام سنگی، پسته، ارچه، خنجک، هینگ، زیره، رشقه و پالی در ولسوالی‌های مرکز، شهرستان، میرامور، اشترلی، سنگتخت و خدیر.

۲.           ایجاد ۱۳۲ کمیته اجرایی، نظارت، تفتیش وکمیته مدیریت کاهش خطرات حوادث طبیعی.

۳.           ایجاد اشتغال برای ۳۸۰۰ نفر در جریان احداث واتر شیت و کندن کاری چقورک‌ها

۴.           احداث ۷جریب قوریه نهال‌های مثمر و غیرمثمر.

۵.           توزیع ۱۲۰۰۰ اصله نهال جهت سرسبزی و بهود محیط زیست .

۶.           توزیع ۶ متریک تخم شبدر برای ۲۰۰۰ دهقان

۷.           آموزش ۲۰۸۸۰ نفر دربخش حفاظت از منابع طبیعی، علفچرها، جنگل‌ها و حفاظت از محیط زیست.

۸.           احداث ۲۹۱ گل‌خانه برای بهبود تنوع غذایی فامیل‌ها، ترویج فرهنگ استفاده از سبزیجات و دسترسی فامیل‌ها به سبزی درتمام فصول سال

۹.           توزیع ۷۵۳۲ کیلو گرام پیاز زعفران در سه ولسوالی.

۱۰.         آموزش ۳۸۲ دهقان درمورد پروسس و بازاریابی محصولات زراعتی از قبیل بادام، زعفران وزردآلو.

۱۱.         احداث۱۶۰۰ باغچه خانگی، آموزش۲۰۲۵ خانم وتوزیع وسایل باغچه خانگی.

۱۲.         توزیع ۷۰۰ متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم برای ۱۴۰۰۰ دهقان.

۱۳.         توزیع ۱۴۰۰ متریک تن کود کیمیاوی سیا و سفید برای ۱۴۰۰۰ دهقان.

۱۴.         ایجاد۴۰ قطعه نمایشی گندم بخاطر ترویج تخم اصلاح شده.

۱۵.         توزیع ۴۴.۷ میتریک تن تخم شبدرمصری

۱۶.         توزیع ۴ میتریک تن تخم عدس نخود و تخم سبزیجات مختلف النوع.

۱۷.         احداث ۷۶۹جریب باغات عصری

۱۸.         احداث ۷ جریب باغ متراکم و۷ جریب نیمه متراکم

۱۹.         اعمار یک باب کشمش خانه

۲۰.         احداث۲۲ قوریه بادام

۲۱.         ادویه پاشی ۶۰۵۹ جریب باغ‌های مثمر بخاطر کنترول آفات وامراض نباتی.

۲۲.         یوریا اسپری۷۱۱۰۰ اصله نهال مثمر غرض وقایه افات و امراض نباتی.

۲۳.         آموزش ۲۹۲۳ نفر غرض کنترول همه جانبه آفات وامراض نباتی.

۲۴.         اعمار۱۳ باب ذخیره آب

۲۵.         اعمار۳ رشته کانال بطول ۵۴۰ متر

۲۶.         اعمار۴۰ متر سربند

۲۷.         اعمار۵ باب حوض خاکه

۲۸.         اعمار دیوار استنادی

۲۹.         پاک کاری ۸ کاریز وچشمه

۳۰.         توزیع ۲۰۱۷ متریک تن علوفه حیوانی برای ۲۰۱۱۷ مالدار در سطح ۵ ولسوالی .

۳۱.         تطبیق۲۵۷۱ لیترادویه حیوانی ضد کرم حیوانی.

۳۲.         توزیع۱۸۰ صندوق زنبور عسل

۳۳.         تولید ۱۰۰۰ کیلو گرام عسل

۳۴.         بهره برداری ۲ باب کارخانه پروسس لبنیات

۳۵.         توزیع ۳۰۰ راس بز بیتل

۳۶.         تطبیق ۳۴۰۰۰ دوز واکسن بروسلوز و۶۴۰۰۰ دوز واکسن PPR

۳۷.         کمپاین مبارزه با تب کانگو در شش ولسوالی

۳۸.         توزیع ۱۱ عراده تراکتور معه ملحقات آن

مؤسسات همکار ریاست زراعت عبارت‌اند از:

مؤسسه افغان اید

مؤسسه OXFAM

مؤسسه آقاخان

مؤسسه GRSP

مؤسسه GWO

مؤسسه CRS

مؤسسه AAH

مؤسسه ADA

مؤسسه MEDAIR

پروژه ملی باغداری و مالداریNHLP