جلسه استماعیه گزارش‌دهی سالانه در کاپیسا دایر شد

جلسه استماعیه گزارش‌دهی سالانه در کاپیسا دایر شد

مورخ ۱ جدی ۱۳۹۸

جلسه گزارش‌دهی درمورد فعالیت‌های ادارات دولتی طی سال 1398 از سوی شورای ولایتی کاپیسا برگزارشد.

این جلسه با حضور محمدحسین سنجنی رییس شورای ولایتی، محمدمحفوظ صافی معاون شورا، ملک عبدالعزیز منشی شورا، گل‌زمان شینواری و دیگر اعضای محترم شورای ولایتی روسای ادارات صحت عامه، حوزه فرعی دریایی، شهر سازی و اراضی، شاروالی محمود راقی، معارف، محافظت سرک‌ها، محیط زیست، روسای شورا‌های انکشافی مرکز و ولسوالی‌ها، وکلای گذر از مرکز و ولسوالی‌های اشتراک‌ داشتند.

در این جلسه محترم همایون حبیب رییس زراعت، آبیاری ومالداری از کارکردها و دست آورد‌های ریاست زراعت طی سال مالی ۱۳۹۸ که در بخش‌های مختلف صورت گرفته بود برای اشتراک کننده گان معلومات ارایه نموده سپس اشتراک کننده‌گان ضمن تقدیر از کارکرد‌های ریاست زراعت خواهان افزایش فعالیت‌های‌شان در بخش‌های مرغداری، ماهی پروری، مراکز پروسس جمع آوری شیر، توزیع تخم‌های بذری و سرد خانه گردیدند.

قابل ذکر است قابل ذکر است که شورای ولایتی در اخیر هر سال مالی جلسه ایی را جهت گزارش و پاسخگوی مسوولین ادارات دولتی با اشتراک نماینده‌گان مردم ولسوالی‌های مختلف کاپیسا برگزار مینمایند که ازین طریق ادارات دولتی ازفعالیت‌ها ومشکلات خویش گزارش ارایه می نمایند.