تدویر جلسه گزارش‌دهی سال ۱۳۹۸ در پنجشیر

تدویر جلسه گزارش‌دهی سال ۱۳۹۸ در پنجشیر

بتاریخ 25 و 1398/9/26 ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت پنجشیر برای اولین بار جلسه گزارش‌دهی سالانه از تمام آمریت‌ها و مدیریت‌های مرکزی و ولسوالیها به مدت دو روز دایر نمود که هسته اصلی این جلسه را فعالیت‌های کلیدی انجام شده در سال جاری در بخش‌های مختلف سکتور زراعت، آبیاری و مالداری، چالش‌ها و مشکلات ادارات واحد‌های دومی و سومی زراعت در سطح مرکز و ولسوالی به بحث گرفته شد تا راه حل در تطبیق برنامه‌های کلیدی این اداره به تمام مدیریت‌های زراعتی مرکز و ولسوالی‌ها ارایه گردید.

در پایان جلسه با جمع بندی راجع به فرصتها و چالش‌های فرا راه جهت رسیده‌گی به مشکلات دهاقین و کارمندان اداره توسط رییس زراعت خاتمه یافت.