به میله دهقان و بیست و پنجمین نمایشگاه محصولات زراعتی بهاری در افغانستان بپیوندید.

content_admin
به میله دهقان و بیست و پنجمین نمایشگاه محصولات زراعتی بهاری در افغانستان بپیوندید.

Event dates

Event dates -

قرار است میله دهقان و بیست و پنجمین نمایشگاه محصولات زراعتی بهاری برای چهار روز از تاریخ ۲ تا ۵ ماه حمل سال ۱۳۹۹ که مصادف است با ۲۱ تا ۲۴ مارچ سال ۲۰۲۰، با گسترده‌گی بیش‌تر در بادام‌باغ کابل برگزار گردد.
محصولات خوش‌کیفیت زراعتی، باغداری، مالداری، تولیدات پروسس‌شده زراعتی و مالداری، صنایع دستی، ماشین‌آلات زراعتی، زعفران افغانی، نباتات و گیاهان طبی، تجهیزات آبیاری، نهال‌های مثمر و غیر مثمر، دستگاه‌های تولید برق آفتابی، فعالیت‌های زراعتی و سرگرمی‌های دل‌خواه‌تان در این رویداد به نمایش گذاشته می‌شود. فراهم‌سازی زمینه‌های تفاهم، عقد قراردادهای تجارتی، همکاری و تقویت روابط متقابل و پخش اشتهارات به طور گسترده از دیگر مزیت‌های این نمایشگاه است.
بناً به آگاهی همه شرکت‌هایی که در بخش تولید محصولات زراعتی، باغداری، مالداری و آبیاری فعالیت دارند، رسانیده می‌شود که برای بازاریابی محصولات‌شان در نمایشگاه متذکره غرفه‌های نمایشگاه توزیع می‌گردد. از اکنون تا ۲۴ حوت ۱۳۹۸می‌تواند جهت ثبت و اخذ غرفه‌ها به آمریت نمایشگاه زراعتی، ریاست انکشاف سکتور خصوصی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و یا به شماره‌ها و ایمیل ذیل تماس بگیرند:
۰۲۰۲۹۲۲۴۴۰/۰۷۸۱۹۸۰۱۸۰ / agfair@mail.gov.af

یادآوری: درخواست‌ها بعد از ۲۴ حوت ۱۳۹۸پذیرفته نمی‌شود.
قابل تذکر است غرفه‌هایی که در فوق به طور مشرح از آن‌ها یاد شده است، با شرایط، برای چهار روز تا ختم نمایشگاه متذکره به دسترس شرکت‌ها، پروژه‌ها، کوپراتیف‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های زراعتی، صنایع دستی و ریاست‌های مربوطه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری قرار داده می‌شود.