اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد: پروژه تدارک ۱۰ قلم آفت‌کش‌ها معه ۸ قلم وسایل مجادله‌وی امراض نباتی

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود٬ که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه  تدارک ۱۰ قلم آفت‌کش‌ها معه ۸  قلم وسایل مجادله‌وی امراض نباتی مورد ضرورت ریاست حفاظه نباتات و قرنطین تحت دو لات، وزارت زراعت آبیاری ومالداری را  تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر  MAIL/PD/NCB/G77-01-02/98 به شرکت برادران قربان‌خیل مولانا یعقوب چرخی لمیتد دارای جواز نمبر (۲۲۲۷-۰۱۰۱) لات اول را به قیمت مجموعی مبلغ شش ملیون و پنج صدو هشتاد و سه هزار و شش‌صد (۶٫۵۸۳٫۶۰۰) افغانی٬ و لات دوم را به قیمت مجموعی سه ملیون و چهار صدو نود و شش هزار و سه صدو چهل (۳٫۴۹۶٫۳۴۰) افغانی و در مجموع هر دو لات را به قیمت مجموعی مبلغ ده ملیون و هفتادو نه هزار و نه صد و چهل (۱۰٫۰۷۹٫۹۴۰) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی٬ که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.