همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۸/۳۰ - ۱۵:۳
Background image

اعلان به تعداد ۱۶ بست کمبود ریاست زراعت ولایت دایکندی

ریاست زراعت،آبیاری و مالداری ولایت دایکندی درهماهنگی با اداره مقام محترم ولایت و آمریت محترم اصلاحات اداری وخدمات ملکی، به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی امارت اسلامی . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۳۰ - ۱۱:۵۴
Background image

متخصص سنجش و برآورد نیازمندی ها

. . .

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

متخصص سنجش و برآورد نیازمندی ها

بست:

4

وزارت یا اداره:

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۳۰ - ۱۱:۵۰
Background image

متخصص هشداردهی خطرات و تأثیرات تغییرات آب و هوا بالای زراعت

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

متخصص هشداردهی خطرات و تأثیرات تغییرات آب و هوا بالای زراعت

بست:

4

. . .
یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۳۰ - ۱۱:۴۸
Background image

متخصص تحلیل و مدلینگ تأثیرات تغییر آب و هوا و خشکسالی بالای زراعت و مالداری

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

متخصص تحلیل و مدلینگ تأثیرات تغییر آب و هوا و خشکسالی بالای زراعت و مالداری

بست:

. . .
یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۳۰ - ۱۱:۴۷
Background image

متخصص پلان گذاری و تهیه پروپزال های سکتور زراعت برای مکانیزم های بین المللی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

متخصص پلان گذاری و تهیه پروپزال های سکتور زراعت برای مکانیزم های بین المللی

بست:

. . .
یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۳۰ - ۱۱:۴۵
Background image

متخصص حفظ و مراقبت شبکات آبیاری

. . .

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

متخصص حفظ و مراقبت شبکات آبیاری

بست:

4

وزارت یا اداره:

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۳۰ - ۱۱:۳۹
Background image

متخصص تعین نورم و نیاز آبی نبات

. . .

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

متخصص تعین نورم و نیاز آبی نبات

بست:

۴

وزارت یا اداره:

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۳۰ - ۱۱:۳۵
Background image

متخصص بررسی کانال‌ها

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

متخصص بررسی کانال‌ها

بست:

۴

وزارت یا اداره:

وزارت . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۳۰ - ۱۱:۳۳
Background image

متخصص تحلیل و مدلینگ

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

متخصص تحلیل و مدلینگ

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت . . .

Pagination