اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تهیه، خریداری و انتقال تعداد ( ۵۰ ) بسته وسایل باغداری برای ولایت جوزجان

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا قرارداد پروژه تهیه، خریداری و انتقال تعداد ( ۵۰ ) بسته وسایل باغداری برای ولایت جوزجان مربوط پروژهCDRRP دارای کود نمبر: MAIL/UNDP/CDRRP/NCB-2019-007 را به شرکت حسین زاده لمیتد دارنده جواز نمبر(۹۰۶-۰۶۰۱) وزارت تجارت و صنایع به قیمت مجموعی مبلغ یک‌میلیون و سه‌صد و چهل و هفت هزار و پنج‌صد (۱٫۳۴۷٫۵۰۰٫۰۰) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی، که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مينه، چهاراهی کارتی سخی- کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

با احترام

محمد ضیاء احمدزی

رئیس اجرائیوی پروژه ها