اعلان به تعداد ۱۶ بست کمبود ریاست زراعت ولایت دایکندی

mail-admin
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۸/۳۰ - ۱۵:۳

د خپریدو نېټه

تاریخ ختم

ریاست زراعت،آبیاری و مالداری ولایت دایکندی درهماهنگی با اداره مقام محترم ولایت و آمریت محترم اصلاحات اداری وخدمات ملکی، به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان، در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به تعداد (۱۶) بست ۴-۵-۶و۸کمبود خویش را مطابق به تشکیل منظورشده سال 1402 جهت استخدام کارکنان شایسته و مجرب ازطریق پروسه رقابت آزاد، به اعلان قرار داده است. بناءً به اطلاع واجدین شرایط که تابعیت افغانستان را داشته باشد، رسانیده میشود تا خود را دربست های ذیل،   الی  ۰۸/۰۹/۱۴۰۲ کاندید نمایند.

عنوان بست بست موقعیت شرایط اختصاصی  علاوه برماده 7، 8 و34  قانون کارکنان خدمات ملکی
      درجه تحصیل تجربه کاری مهارت های لازم
مدیریت عمومی خدمات زراعت ومالداری ۴ ولسوالی سنگتخت حداقل لیسانس ( زراعت، مالداری، اقتصاد زراعتی، جنگلات، پلان گزاری زراعتی) یک سال مرتبط به وظیفه آشنایی با پروگرام های کمپیوتر-بلدیت به زبان های رسمی کشور 
مدیریت عمومی صحت حیوانی ۴ ریاست زراعت حداقل لیسانس( وترنری، علوم حیوانی) یک سال مرتبط به وظیفه //
متخصص تغذیه حیوانی ۴ ریاست زراعت حداقل لیسانس ( وترنری، علوم حیوانی) یک سال مرتبط به وظیفه //
کارشناس جمع آوری زکات، اموال مواشی ۴ ریاست زراعت حداقل لیسانس( حقوق، شرعیات) دوسال مرتبط به وظیفه //
کارشناس جمع آوری زکات وترغیبی وعبوری ۴ ریاست زراعت حداقل لیسانس( حقوق، شرعیات) دوسال مرتبط به وظیفه //
مدیریت عمومی تسلیم گیری وفروشات اموال واجناس عشر ۴ ریاست زراعت حداقل لیسانس( حقوق ، شرعیات) دوسال مرتبط به وظیفه //
مدیریت جمع آوری زکات  ۵ ولسوالی شهرستان حداقل لیسانس( حقوق ، شرعیات) دوسال مرتبط به وظیفه //
مدیریت جمع آوری زکات ۵ ولسوالی میرامور حداقل لیسانس( حقوق ، شرعیات) دوسال مرتبط به وظیفه //
مدیریت القاح مصنوعی ۵ ریاست زراعت حداقل لیسانس( وترنری، علوم حیوانی) نیاز ندارد //
مدیریت تنظیم آبریزه ها ۵ ریاست زراعت حداقل لیسانس( زراعت، اگرانومی، اقتصاد زراعتی، حفاظه نباتات) نیاز ندارد //
مدیریت حفظ اسناد کدستری ۵ ریاست زراعت حداقل لیسانس( کدستر، جی آی اس، حقوق، اداره عامه،‌ شرعیات) نیاز ندارد //
مدیریت تنفیذ نظارت از قرار داد ها ۵ ریاست زراعت حداقل لیسانس( اقتصاد، اداره عامه، اداره وتجارت، حقوق) نیازندارد //
مدیریت اراضی ۵ ولسوالی میرامور حداقل لیسانس( اداره، حقوق) دوسال مرتبط به وظیفه //
مامور کنترل محصولات حیوانی ۶ ریاست زراعت حداقل لیسانس( مالداری، وترنری) نیاز ندارد //
مامور آفات نبانی ۶ ریاست زراعت حداقل لیسانس(‌حفاظه نباتات) نیاز ندارد //
نگهبان تعمیر ۸ ریاست زراعت اهلیت وشایستگی، بلدیت به مسلک مربوطه، سن از ۱۸ سال کمترنباشد  

اشخاص واجدالشرایط می توانند فورم درخواستی را همراه با لایحه وظایف بست شان از ساعت (8:30) صبح الی (3:30) بعد ازظهر همه روزه در ایام رسمی میعاد فوق الذکر، از شعبه مدیریت منابع بشری، ریاست زراعت دایکندی، واقع شهرک جدید نیلی همجوار ریاست حج واوقاف اخذ و بعد از خانه پری دقیق دوباره به این مدیریت تسلیم دهند، در صورت ضرورت به شماره واتسپ ارتباطی ۰۷۷۴۹۰۴۵۵۲ و نمبر تماس ۰۷۱۱۰۰۳۰۶۸تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهند شد.

کاندیدان محترم لطفاً به نکات ذیل توجه داشته باشید :

  1. برای جدید الشمولان محترم که فورم کاریابی اخذ می نمایند، باید سرتفیکت و یا دیپلوم فراغت شان رسما مورد تایید وزارت تحصیلات عالی و یا وزارت معارف قرار گرفته باشد.
  2. کاپی تذکره تابعیت به همراه یک قطعه عکس ضمیمه فورم کاریابی گردد.
  3. برای مامورین رسمی، بر علاوه بر کاپی اسناد تحصیلی و کاپی تذکره تابعیت،  نصب اصل کارت خلص سوانح، توسط واحد اولی وزارت ها وادارات مرکزی شان مورد تایید قرارگرفته باشد همچنان متقضایان که سوابق کاری شان از موسسات غیر دولتی و یا شرکت های خصوصی باشند، با تایید و ثبت وزارت اقتصاد، یا وزارت های مربوطه و ارایه فورم مالیه دهی و قرار داد کار رسمی که دارای مهر وامضا می باشد را ضمیمه فورم کاریابی نمایند.
  4. خانه پری فورم کاریابی به اساس واقعیت ها و بدون قلم خورده گی و دارای امضا باشد.
  5. قبل از خانه پری فورم در انتخاب بست مورد نظر، با در نظر داشت آن دقت  نمایید.
  6. بعد از سپری شدن تاریخ معینه ، فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.
  7. از شهرت نیک برخوردار باشد و سیرت وصورت شان مطابق به اصول امارت اسلامی افغانستان باشد.
  8. معلولین واجدالشرایط ، که توانایی پیشبرد امورات را داشته باشند می توانند مطابق رشته تحصیلی ذکر شده، طبق سند رسمی که تایید شده ریاست محترم شهدا و معلولین را داشته باشند می توانند در پروسه رقابت آزاد اشتراک نمایند.

سندونه

مدیریت حفظ اسناد کدستری
مدیریت تنظیم آبریزه ها
مدیریت عمومی صحت حیوانی
مدیریت عمومی خدمات زراعت ومالداری
مدیریت عمومی تسلیم گیری وفروشات اموال واجناس عشر
مدیریت القاح مصنوعی
مدیریت تنفیذ نظارت از قرار داد ها
مدیریت اراضی
نگهبان تعمیر
مامور کنترل محصولات حیوانی
مامور آفات نبانی
مدیریت جمع آوری زکات
کارشناس جمع آوری زکات وترغیبی وعبوری
کارشناس جمع آوری زکات، اموال مواشی
متخصص تغذیه حیوانی