ریاست انکشاف سکتور خصوصی

mail-admin

 مقدمه:

ریاست انکشاف سکتور خصوصی در نیمه سال ۱۳۶۶ به اساس مصوبه شورای وزیران دولت وقت به سویه بست دو، یک ریاست مستقل در چوکات وزارت زراعت ایجاد گردید، این ریاست مطابق قانون عمران و آبادی زمین‌های بکر و بایر دولتی فعالیت می‌نمود.

درسال ۱۳۸۳ این ریاست به بست اول ارتفاء نمود و فعالیت‌های آن نیز انکشاف یافت، که فعلا به بست دو به اساس رتب کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مطابق لایحه وظایف ترتیب شده مقام محترم وزارت فعالیت‌های خویش را ادامه میدهد.

خوشبختانه افغانستان امروزی نسبت به دو دهه قبل در مسیر رشد و انکشاف قرار داشته و امید است، که کشور عزیز ما در سال‌های نزدیک گام‌های ارزنده و استوار در بخش زیر ساخت‌ها و صادرات محصولات زراعتی به خارج از کشور بردارد. رسیدن به خود کفایی در بخش زراعت نوید رفأ افغانستان بوده و ما می‌توانیم با تقویت سکتور خصوصی به این هدف بزرگ، که ضرورت مبرم و تقاضای هر افغان است نایل گردیده و یک افغانستان مترقی و خود کفا را بنیان گذاری نمایم. رسیدن به این هدف در قدم اول نیاز به تقویه ریاست انکشاف سکتور خصوصی از لحاظ افزایش پرسونل متخصص است.  

دیدگاه (vision):

رشد و انکشاف پایدار سکتور خصوصی زراعتی، زمینه‌سازی به منظور تقویه اقتصاد دهاقین، مالداران و باغداران کشور.

ماموریت (Mission):

 افزایش عواید دهاقین و مولدین از طریق تقویه عرضه زنجیره‌ی محصولات زراعتی، دسترسی به مارکیت‌های بین المللی، مصونیت غذایی و جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در سکتور زراعت.

اهداف مشخص:

 • تولیدات محصولات زراعتی با کیفیت و کمیت عالی به سطح تمام ولایات کشور.
 • معیاری ساختن تولیدات زراعتی جهت صادرات محصولات زراعتی به خارج از کشور.
 • رشد و انکشاف محصولات نباتی و حیوانی دهاقین در سطح کشور.
 • دسترسی تجاران و دهاقین به مارکیت‌های ملی و بین المللی.
 • انکشاف و پایه‌گذاری زراعت از طریق زیر ساخت‌های معیاری و تداوم تولیدات زراعتی در کشور.
 • داشتن یک دیتابیس حقیقی و قوی از سکتورهای خصوصی از طریق تحقیق توسط گروپ‌های مسلکی.
 • زمینه‌سازی و ایجاد اشتغال‌زایی با استفاده از تطبیق  پروژه‌های انکشافی.
 • دسترسی به زمین جهت سرمایه‌گذاری متشبثین و مولدین داخلی و خارجی .
 • دسترسی دهاقین و متشبثین خصوصی به پول جهت پیش‌برد فعالیت‌های شان.
 • ایجاد هماهنگی بین وزارت زراعت و تمام جوانب ذی‌دخل در فعالیت‌های انکشافی.
 • رشد ظرفیت متخصصین، دهاقین و کارمندان با استفاده از ایجاد ورکشاپ‌ها، سمینارهای علمی و مسلکی، تدویر کورس‌های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت و سیرهای علمی.

ارقام از نتایج نمایشگاه‌های داخلی و خارجی:

شماره

نمایشگاه

قراردادها و تعهدات

۱

نمایشگاه محصولات زراعتی ممبی

۱۲۳میلیون دالر

۲

نمایشگاه محصولات زراعتی دبی

۱۰۴.۸  میلیون دالر

۳

نمایشگاه محصولات زراعتی ریاض

۶.۷  میلیون دالر

 • Internal Agricultural Products Exhibition Achievements:

No

Exhibition

Date

Contracts

Sales

Commitments

1

Autumn Ag-Fair

24-25/7/1398

36328100 AFs

10241753 AFs

6837400 AFs

2

Summer Ag-Fair

15-17/5/1398

5405200 AFs

2207437 AFs

500000 AFs

3

Spring Ag-Fair

2-5/1/1398

78000000 AFs

26000000 AFs

167000000 AFs

4

Autumn Ag-Fair

11-13/7/1397

68970000 AFs

23850000 AFs

152000000 AFs

5

Spring Ag-Fair

2-5/1/1397

50748000 AFs

21850000 AFs

135000000 AFs

 • External Agricultural Products Exhibition Achievements:

No

Exhibition

Date

Contracts

Commitments

1

Mumbai Agricultural Exhibition

21/June/2019

40 Million Dollar

35 Million Dollar

2

Gulf Food Agricultural Exhibition

21/Feb/2019

40 Million Dollar

40 Million Dollar

تسهیلات عمده برای تجار قرار ذیل است:

 1. ثبت و راجستر اتحادیه‌ها، شرکت‌ها، انجمن‌ها و کوپراتیف‌های زراعتی، مالداری و صنایع دستی.
 2. تهیه پلان تجارتی برای نهادهای، که خواهان ثبت و راجستر در ریاست انکشاف سکتور خصوصی وزارت زراعت می‌باشد.
 3. موجودیت طرح فرصت‌های سرمایه گذاری.
 4. معرفی شرکت‌ها جهت اخذ جواز تجارتی به وزارت محترم صنعت و تجارت.
 5. رهنمایی شرکت‌ها در بخش تهیه پلان تجارتی.
 6. معرفی شرکت‌های تولیدی زراعتی، مالداری و صنایع دستی به نمایشگاه‌های داخلی و خارجی.
 7. ایجاد برنامه‌های (B2B,B2G) جهت عقد قراردادها، تفاهم نامه‌ها، تعهدات و فروش محصولات شان.
 8. معرفی شرکت‌های زراعتی، مالداری و صنایع دستی به اداره اراضی جهت بدست آوردن زمین برای ایجاد فابریکه‌ها.
 9. معرفی شرکت‌های محصولات زراعتی، مالداری، و انواع کودهای صادراتی و وارداتی به ریاست قرنطین و حفاظه نباتات، ریاست مالداری و صحت حیوانی و ریاست تصدیق‌دهی تخم‌های بذری جهت اخذ سرتفکیت.
 10.  معرفی اموال صادراتی سکتورهای خصوصی به ریاست حفاظه نباتات و قرنطین جهت فموگیشن.
 11.  هماهنگی در اخذ قراردادها فی مابین سکتور خصوصی و نهادهای دولتی و وزارت‌خانه‌ها جهت اخذ قراردادهای تولیدات داخلی کشور.
 12.  معرفی شرکت‌های صادراتی به کشورهای دوست و هم‌جوار جهت صادرات تولیدات محصولات زراعتی.
 13.  هماهنگ ساختن کنفرانس‌های علمی، سمینارها و ورکشاپ‌های وزارت زراعت با سکتورهای خصوصی.
 14. معرفی اعضای برجسته شرکت‌ها به سیرهای علمی کشورهای خارج جهت ارتقاع ظرفیت شان در بخش استفاده از مدل‌های مختلف تجارتی و معرفی تکنالوژی جدید به آنها.

پلان‌های عمده سال مالی ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹:

 • گسترش ایجاد دهلیز هوایی ( Cargo V) به هدف انتقال به موقع سبزیجات و میوه‌جات تولیدی کشور از میدان هوایی کابل، کندهار، مزارشریف، و هرات به کشورهای آسیای میانه، کشورهای خلیج، هندوستان و سایر کشور‌ها، در هماهنگی با وزارت خانه‌ها و سرمایه گذاران ذی‌دخل.
 • تثبیت دارایی‌های ملی بخش زراعت در سطح مرکز ولایات و سهیم نمودن شرکت‌های خصوصی در باز سازی و انکشاف زراعت.
 • برگذاری میله دهقان و نمایشگاه‌های زراعتی داخلی و بین المللی در دو فصل ( بهاری و خزانی )
 • معرفی شرکت‌ها و تاجران جهت اشتراک  در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی.
 • تحلیل و ارزیابی پلان‌های تجارتی مولدین و متشبثین خصوصی از لحاظ سرمایه گذاری.
 • مطالعه مارکیت در فصول مختلف تولیدات زراعتی جهت اتخاذ تصامیم از حصول نرخ‌ها و انواع محصولات زراعتی.
 • تطبیق مشارکت عامه و خصوصی (PPP) در مشوره با ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه‌ها و تمام جوانب ذی‌دخل.
 • کار روی زنجیره ارزشی محصولات زراعتی .
 • هماهنگی و همکاری در گرفتن عقد قراردادهای زراعتی محصولات داخلی توسط شرکت‌های خصوصی داخلی مطابق هدایت مقام محترم وزارت.
 • زمینه‌سازی  منابع قرضه‌دهی به دهاقین و سکتورهای کوچک خصوصی جهت رشد و انکشاف فعالیت‌های شان در عرصه زراعت و مالداری ، باغداری و پروسس محصولات زراعتی، بازاریابی، صنعت و صنایع دستی و فعالیت‌های مختلف زنجیره ارزش‌یابی زراعت و تجارت زراعتی.
 • ایجاد یک تیم مشترک نظارتی از تمام نهادهای مسوول در فعالیت‌های WTO
 • رشد ظرفیت کارمندان و متشبثین خصوصی، مولدین در مورد استندردها و معیاری ساختن تولیدات شان از طریق ورکشاپ‌ها، سمینارهای علمی و تدویر کورس‌های آموزشی.
 • فعالیت‌های مشترک با تمام جوانب ذی‌دخل در گسترش و فراهم نمودن تسهیلات برای تجاران در انتقال تولیدات زراعتی به خارج از کشور.
 • بازاریابی برای تولیدات مولدین در فصول مختلف جهت تقویه اقتصاد دهاقین و رفا مردم کشور( از طریق نمایشگاه‌ها، پروگرام‌های B2B، مجالس، ... در داخل و خارج از کشور).
 • زمینه‌سازی برای نشانه جغرافیایی (GI) محصولات زراعتی به خصوص نباتات بومی افغانستان.
 • ایجاد کار ( اشتغال زایی ) برای تعداد از هموطنان از طریق ایجاد نمایشگاه های زراعتی.

دست‌آوردهای پیشبینی شده:

 1. تقویه سرمایه گذاری در افغانستان و فروش محصولات زراعتی، صنایع دستی به موقع و قیمت بلند و دسترسی به مارکیت‌های داخلی و بین المللی.
 2. ثبت و استفاده موثر از دارایی‌های موجود دولتی در مرکز و ولایات به خصوص دارایی‌های، که ارتباط به وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری دارد.
 3. معرفی و بازاریابی برای محصولات ناب کشور از طریق برگزاری نمایشگاه‌های زراعتی داخلی و خارجی.
 4. تطبیق مشارکت عامه و خصوصی(PPP) درتقسیم و اجرأ بهتر کار از نگاه کمی و کیفی در زمان مشخص تغییرات مثبت را در سکتور زراعت در قبال خواهد داشت.  
 1. زمینه‌سازی قرضه‌دهی به دهاقین، متشبثین و مولدین کوچک می‌تواند در رشد و انکشاف سکتور خصوصی رول ارزنده داشته باشد.
 2. ایجاد یک تیم مشترک نظارتی از تمام جوانب ذی‌دخل می‌تواند تولیدات محصولات زراعتی را معیاری ساخته و مطابق تقاضأی مارکیت عرضه صورت گیرد و سریع‌تر به استندردهای جهانی دسترسی پیدا کرد.
 3. رشد و ظرفیت کارمندان از طریق تدویر ورکشاپ‌ها، سمینارهای علمی و کورس‌های آموزشی یک امر ضروری پنداشته شده، از تکنالوژی جدید آگاهی بیشتر حاصل گردیده، که می‌توانیم محصولات زراعتی را به وجه بهتر به مارکیت عرضه نمایم.

نتایج متوقعه:

 1. کاهش هزینه برای دولت.
 2. افزایش در آمد برای دولت.
 3. افزایش بهره‌وری از خدمات ارایه شده.
 4. کاهش خطرات برای دولت از طریق سپردن فعالیت‌های، که برای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری قابل اجرا و ارایه نیست.
 5. بهبود در خدمات صادراتی و کاهش در واردات تولیدات محصولات زراعتی ( نباتی و حیوانی)
 6. بهبود ارایه خدمات برای مردم از نگاه کمی و کیفی و جمع‌آوری ارقام و دیتاهای، که مربوط به تجارت زراعتی مشارکت عامه و سکتور خصوصی.
 7. داشتن یک دیتابیس مکمل و همه جانبه از سکتور خصوصی زراعتی به سطح کشور.
 8. ایجاد هماهنگی بین وزارت خانه‌ها و جوانب ذی‌دخل.
 9. شفافیت در فعالیت‌های زراعتی سکتور خصوصی و رسیده‌گی به مشکلات سکتورخصوصی به وقت معین .