عبدالقادر کشت مدرن شالی حاصلات‌مان را بهبود بخشید

content_admin
عبدالقادر کشت مدرن شالی حاصلات‌مان را بهبود بخشید

 کارمند ارتباطات «CPMO»
عبدالقادر از شمار دهقانان قریه‌ی ده‌غلام، ولسوالی امام‌صاحب ولایت کندز است. عبدالقادر و دیگر دهقانان در روستای‌شان از سال‌ها بدین‌سو در مزرعه‌های خود، شالی را به گونه‌ی عنعنه‌ای (قدیمی) و یک نواخت کشت می‌کردند. میزان حاصلات‌شان با این روش کشت، از دید کمی و کیفی چندان خوب نبود. اما پس از ساخت و حاصل‌دهی یک مزرعه نمایشی شالی که از سوی پروژه‌ی‏ برنامه سرمایه‌گذاری انکشاف منابع آبی (LKISP)، برایش ساخته شده بود، امسال حاصلات مزرعه عبدالقادر در مقایسه به سال‌های قبل چند برابر شد و نیز از لحاظ کیفی، محصولات خوش‌کیفیت را به بازار عرضه کرد.
کشت به گونه سنتی با شیوه‌های مزرعه نمایشی تفاوت‌های زیادی دارد. به گونه‌ی مثال برای مزرعه نمایشی، زمین به صورت اساسی به شیوه (LLL) هموار شده و برای تخم پاشیدن آماده می‌گردد اما در شیوه‌های سنتی این کار به صورت غیر مسلکی عملی می‌شود. بدین لحاظ در مزرعه نمایشی آب کم‌تر استفاده می‌شود و مراتب آبیاری هم کم‌تر است؛ قسمی که مزرعه شالی در شیوه سنتی صد بار آبیاری می‌گردد، اما در کشت به شیوه عصری یا مدرن، حدود ۹۰ بار آبیاری می‌گردد. هم‌چنان در مزرعه‌ی نمایشی ۱۵۰ کیلو گرام کود یوریا، ۷۵ کیلو گرام کود دی‌امونیم‌فاسفیت «DAP» و دو هزار کیلو گرام کود حیوانی استفاده شده است. این در حالی است که در شیوه سنتی ۲۰۰ کیلو گرام کود یوریا استفاده شده، اما از کود حیوانی و DAP استفاده صورت نگرفته است.
عبدالقادر در مورد مزرعه‌ی نمایشی‌اش می‌گوید «ما از سال‌ها بدین‌سو در مزرعه‌ی خومان شالی را به شیوه عنعنه‌ای کشت می‌کردیم. طریقه‌هایی که از اجداد و نیاکان برای ما به میراث مانده از آن استفاده می‌کردیم، اما امسال از سوی برنامه‌ی سرمایه‌گذاری انکشاف منابع آبی یک مزرعه‌ی نمایشی شالی به شیوه قطاری برای ما ساخته شد که کشت شالی را به طریقه‌ی قطار برای ما عملاً آموزش داد. در قدم نخست تمام زمین را با استفاده از طریقه Land Laser Leveling  هموار کردند، که این کار سبب شد تا آب به تمام قسمت‌های مزرعه به گونه‌ی یکسان برسد و در یک محل تجمع نکند. در کل ما در جریان ساخت این مزرعه، توسط کارمندان پروژه در بخش‌های خیشاوه کردن، تخم پاشیدن و آب دادن، مهارت‌های لازم را یاد گرفتیم که در سال‌های آینده در مزرعه‌های‌مان تطبیق می‌کنیم. زمانی که شالی را به شیوه عنعنه‌ای کشت می‌کردیم، بته‌های هرزه در بین مزرعه سر می‌کشید، اما با تطبیق شیوه قطار نه تنها اینکه بته‌های هرزه از بین رفت، بل ساقه نبات نیز قوی شده و حاصل خوب داده است.»
وی می‌افزاید «سال پار از دو جریب زمین خود حدود یک هزار و ۹۰۰ کیلو شالی به دست آوردم، اما امسال با تطبیق مزرعه نمایشی از همان دو جریب زمین، حدود سه هزار و ۳۴۴ کیلو شالی حاصل گرفتم که در کل حدود پنج لک و هشت هزار افغانی عاید داشتیم.»
قابل یادآوری است که در طول تطبیق این مزرعه‌ی نمایشی حدود ۱۸۰ تن از دهقانان قریه‌ی ده‌غلام از سوی تیم تخنیکی پروژه، مهارت‌های لازم کشت شالی را در بخش‌های مختلف یاد گرفتند. به گونه مثال طریقه‌های عصری آبیاری، خیشاوه کردن، تخم پاشیدن، هموار کردن زمین و دیگر بخش‌ها، آموزش‌های فنی‌ای بود که به دهقانان این قریه ارایه شده است.
باید گفت که پروژه برنامه‌ی سرمایه‌گذاری انکشاف منابع آبی یا «LKISP» از سوی بانک انکشاف آسیایی (ADB)  تمویل می‌شود.